‘Groen’ beleggen: een handleiding

@Pexels

Door Deutsche Bank België

‘Groen’ beleggen is niet alleen goed voor de planeet. Het biedt ook potentieel voor een beleggingsportefeuille. Welke opties hebben particuliere beleggers?

Samengevat

 Met een groene obligatie kan belegd worden in duurzame projecten. Groene projecten financieren kan ook via beleggingsfondsen of gestructureerde producten.

1 Wat is een groene obligatie?

Zowel ondernemingen als overheden kunnen groene obligaties of green bonds uitgeven. Met het geld dat ze hiermee ophalen, engageren ze zich om te investeren in duurzame projecten. Bijvoorbeeld in energiezuinig vastgoed, openbaar vervoer of fietsinfrastructuur, de aanleg van windmolenparken, duurzaam water- en afvalbeheer, enzovoort.

Een groene obligatie is een schuldbewijs, net als een klassieke obligatie. In ruil voor het ter beschikking stellen van geld, ontvangt de ondertekenaar intresten van de uitgever. De uitgever moet die het bedrag na een afgesproken periode terugbetalen.

Bij een groene obligatie dient het geld uitsluitend ter financiering van duurzame projecten. Een derde partij controleert of de besteding van het belegde geld op een transparante manier gebeurt.

2 Waarom winnen groene obligaties aan populariteit?

In april verzamelde de Vlaamse overheid in een vingerknip 750 miljoen euro voor een duurzame obligatie. Enkele weken later haalde de Nederlandse overheid met gemak 6 miljard euro op voor een groene obligatie, onder meer voor de bouw van ‘s werelds grootste fietsenstalling in Utrecht. Ook voor groene obligaties van ondernemingen is de appetijt groot. Zo gaven Apple, Verizon, Ahold Delhaize, Philips, PostNL en andere grote bedrijven al met succes groene obligaties uit.

Vandaag tellen niet meer alleen cijfers en rendement voor veel beleggers. Ook de niet-financiële meerwaarde die bedrijven en overheden geven aan de maatschappij en het milieu worden steeds belangrijker. Steeds meer beleggers kiezen daarom voor duurzaam. Terwijl er in 2016 voor $ 20.000 miljard duurzaam belegd werd, was dit in 2018 al ruim $ 30.000 miljard. Vooral groene obligaties winnen hierin sterk aan populariteit. In 2011 was de marktgrootte $ 1,5 miljard, in 2016 $ 78 miljard en in 2018 reeds $ 135 miljard.

3 Wie bepaalt of een groene obligatie ‘groen’ is?

De International Capital Markets Association (ICMA) stelde de zogenaamde Green Bond Principles1 op. Dat zijn richtlijnen voor een transparante verslaggeving bij de uitgifte van groene obligaties. De standaarden handelen onder meer over de aanwending en het beheer van de opbrengsten, het proces waarmee projecten geselecteerd en geëvalueerd worden, de rapportering naar belanghebbenden, enzovoort.

Deze richtlijnen van de ICMA zijn echter vrijwillig. Het gevaar van greenwashing – iets groener doen voorkomen dan het eigenlijk is – is niet ondenkbeeldig. Daarom werken steeds meer uitgevers ook samen met andere onafhankelijke instanties, zoals ‘Climate Bonds Initiative’ die strikt toezien op de certificering. Beleggers eisen transparantie. En terecht. Groene obligaties dwingen bedrijven en overheden om heel nauwkeurig te laten zien waar ze mee bezig zijn. Daarom laten de meeste uitgevers zich ook certificeren.

4 Op welke manieren kan er nog duurzaam belegd worden?

Een tweede optie is om te beleggen in een groen gestructureerd product2. Dit is een belegging waarvan de opbrengst afhangt van een voorafbepaald scenario. Het rendement kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de evolutie van een korf van duurzame aandelen. Het rendement wordt uitgekeerd onder de vorm van een regelmatige coupon (zoals bij groene obligaties), of een eenmalige coupon op het einde van de looptijd. Op het einde van die looptijd ontvangt de belegger zijn ingelegd kapitaal (tenzij de uitgever failliet is) terug indien die zich inschreef op een product met gewaarborgd of beschermd kapitaal.

Met een groen gestructureerd product kan men het beste van twee werelden combineren: een hoger potentieel rendement nastreven dan bij groene obligaties én beleggen in duidelijk omschreven groene projecten, zoals bij groene obligaties.

Behalve groene obligaties en groene gestructureerde producten, bestaan er ook duurzame fondsen. Een deel van deze duurzame fondsen belegt gericht in één of meerdere milieuthema’s. Hiermee kan men bijvoorbeeld beleggen in duurzaam watergebruik, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, slim afvalbeheer, goede landbouwpraktijken, enzovoort. Op die manier kan men mikken op potentieel hogere rendementen dan met groene obligaties. Het verschil? Men financiert niet langer rechtstreeks een toegewijd groen project, wat wel het geval is met green bonds.

Elk beleggingsproduct heeft zijn specifieke kenmerken en risico’s. Elke beleggingsbeslissing moet worden genomen op basis van de essentiële beleggersinformatie en het prospectus en moet in overeenstemming zijn met het Financial ID.

1 Voor meer info gelieve de publicatie « The Green Bond Principles 2017 » van de ICMA te raadplegen www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/GreenBondsBrochure-JUNE2017.pdf

2 Groene gestructureerde financiële instrumenten, ook bekend onder de naam Green Structured Notes, bestaan in de vorm van “gestructureerde schuldinstrumenten” of “afgeleide instrumenten”. Een gestructureerd financieel instrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan of meer onderliggende activa (bijvoorbeeld een rentevoet of een beursindex) via vaste of variabele coupons betaald tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect. In geval van gestructureerde schuldeffecten verbindt de emittent zich ertoe aan de belegger minstens 90% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de vervaldag (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent). In geval van een “afgeleid instrument” verbindt de emittent van een Structured Note er zich echter niet toe op de vervaldag aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen. Groene gestructureerde financiële instrumenten zijn onderworpen aan de validatie door de International Capital Markets Association (ICMA) op basis van de Green Bond Principles1

Lees ook Corner Nuttige tips

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *