Een nieuw platform voor duurzame financiën

@Pexels

Door Degroof Petercam

Op 18 oktober jongstleden lanceerde de Europese Unie, tijdens de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank in Washington, een nieuw internationaal platform voor duurzame financiën (IPFS: International Platform on Sustainable Finance).

Internationaal?

We stellen het met de regelmaat van de klok vast: de Europese Unie draagt duurzame financiën hoog in het vaandel. We vermelden met name de groene investeringen en meerdere belangrijke initiatieven op dat vlak, zoals het Actieplan voor Verantwoorde Financiën. Deze proactieve houding van de EU staat in schril contrast met het engagement van andere landen, met name de Verenigde Staten. Loopt de EU, door prioriteit te geven aan de klimaatuitdaging, niet het risico dat zij economische groei (op korte termijn) opoffert, gezien het feit dat andere landen minder bekommerd zijn om hun ecologische verantwoordelijkheid?

Ook dit keert neemt de EU het voortouw, en zij is niet de enige. Ook Argentinië, Canada, Chili, China, India, Kenia en Marokko hebben zich aangesloten bij het initiatief. We moeten echter toegeven dat sommige landen schitteren door afwezigheid. Laten we echter optimistisch blijven: het is een recent initiatief, en het is een kwestie van tijd vooraleer de andere landen zich ook aansluiten bij het initiatief. Bovendien zijn er talrijke waarnemers op het vlak van investeringen: met name de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Europese Investeringsbank, de OESO en de Verenigde Naties.

Voor duurzame financiën?

We kunnen het niet voldoende benadrukken: de privésector is van het grootste belang om de biljoenen euro’s te voorzien die nodig zijn om de omslag naar een lagekoolstofeconomie te financieren. De lanceringsvideo van het initiatief  is dan ook glashelder: de nadruk ligt op de groene economie en op klimaatverandering. De prioriteit is om de investeringen in vervuilende activiteiten terug te schroeven en meer te gaan investeren in groene activiteiten.

Gelet op de globalisering en de omvang van de uitdaging, is er meer internationale samenwerking nodig. Het platform dat werd gecreëerd, stelt drie belangrijke doelstellingen voorop:

  1. De uitwisseling en het delen van informatie om best practices op het vlak van duurzame ecologische financiën te stimuleren.
  2. Het vergelijken van de verschillende initiatieven en de barrières en opportuniteiten identificeren met het oog op duurzame ecologische financiën op internationale schaal.
  3. Mits naleving van de bijzondere nationale en regionale context, de verbetering van de internationale coördinatie bij de problematieken inzake duurzame ecologische financiën die het vereisen, en een harmonisering van de initiatieven en benaderingen voor de leden die dit wensen.

Een uitwisselingsplatform bij gebrek aan een Europese taxonomie?

Het platform is dus wel degelijk een forum dat de uitwisseling van informatie faciliteert, en de inspanningen op het vlak van ecologische duurzame financiën coördineert. Het is dus vooral gericht op maatregelen voor de financiële markten, zoals taxonomieën, normen en labels. De focus ligt duidelijk om het klimaat en op groene investeringen (#investgreen).

Het project is dus volledig afgestemd op de belangrijkste doelstelling van de recente EU-taxonomie voor het klimaat. Gezien de jongste aankondiging dat de taxonomie pas ten vroegste in 2022 in voege treedt, kunnen we ons terecht afvragen of dit initiatief geen minder strenge tussenstap is in de richting van een harmonisering van groene investeringen. De belangrijkste pijler van het actieplan voor duurzame financiën van de Europese Commissie zal immers twee jaar later in werking treden dan de datum die de Europese Commissie aanvankelijk had vooropgesteld. Dit uitstelgedrag toont aan dat een taxonomie op Europese schaal geen sinecure is.

Het internationale samenwerkingsverband dient er hoogstwaarschijnlijk voor te zorgen dat de nationale belangen nog steeds aan bod komen aan de onderhandelingstafel wanneer er over harmonisering gesproken wordt. Kan het ervoor zorgen dat de taxonomie er in de toekomst gemakkelijker en zelfs sneller komt? Die vraag is nog niet beantwoord.

Bezoek ook de corner voor Duurzame Beleggingen

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *