COP 25: Een gemiste kans!

@Pexels

Door Ophélie Mortier, DPAM

De enige consensus die de klimaattop van de VN in Madrid ons kan bijbrengen, is dat de onderhandelingen mislukt zijn. Als er iets is waar iedereen het over eens is, dan is het wel dat de VN-onderhandelingen van de afgelopen twee weken zijn uitgedraaid op een algehele teleurstelling.

En nochtans was de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de heer Guterres, tijdens zijn inleidingsspeech duidelijk: er moeten dringend sterke ambities op tafel komen. Hij vermeldde ook dat we op het vlak van klimaatverandering zijn aanbeland op een ‘point of no return’. Bovendien hebben we in 2019 de klimaatverandering over de hele wereld aan den lijve kunnen ervaren. Zo waren er de branden in Brazilië, het smelten van de gletsjers, cyclonen in Mozambique en op de Bahama’s, Venetië dat overstroomde en de droogte in Australië. Ondanks alles zijn de aanwezige landen er niet in geslaagd om de technische en wettelijke verplichtingen vast te leggen om de klimaatopwarming te beperken tot 2°C of liefst tot 1,5°C. Ze lieten zich liever in met eindeloze technische discussies over het geslacht van de engelen.

Beslissing uitgesteld

Centraal binnen de eerder technische en boekhoudkundige discussies van de conferentie stond immers de implementatie van artikel 6 van het Klimaatakkoord van Parijs, dat hoofdzakelijk gericht is op het meten en toepassen van de verbintenissen inzake de reductie van koolstofuitstoot (INDC). Vooral het probleem van de eventuele dubbeltellingen moest worden aangepakt, maar ook vroegen bepaalde landen (doorgaans degene die het meeste uitstoten) om gunstige berekeningsmethodes op te nemen die werden toegestaan in het Kyotoprotocol. Maar als gevolg van deze methodes zouden de ambities om de uitstoot werkelijk te reduceren, die zijn opgenomen in het Klimaatakkoord van Parijs, verwateren. Ondanks de enorm lange duur van de top, zijn de onderhandelingen uitgelopen op het uitstel van de beslissing. Die zou pas worden genomen tijdens de tussentijdse top in Bonn in juni volgend jaar.

Dialoog over de oceaan

Naast de belangrijkste doelstelling van de top, lagen de verwachtingen hoog, want de wetenschappers hadden gewezen op de klimaaturgentie. Die urgentie komt ook tot uiting in het feit dat de wereldbevolking zich ongezien geschaard heeft achter deze problematiek. Zo werd het idee geopperd van een zogenaamde ‘blauwe COP’, om de problematiek te behandelen van de oceanen en de schade die wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Ook op dat vlak hebben we weinig concrete en ambitieuze maatregelen gezien.

Met betrekking tot het specifieke topic van de oceanen, die twee derde van het aardoppervlak bedekken en een vierde van de uitstoot van koolstofdioxide absorberen, besluit de top dat het nodig is om sneller en meer maatregelen te nemen. De top beslist ook over de organisatie van een dialoog over de oceaan.

Weinig concrete resultaten

Ook inzake de verantwoordelijkheid voor en de financiering van de schade berokkend door klimaatverandering, werd de beslissing uitgesteld. De vergadering beslist over de organisatie van een werkgroep tegen 2020. Die groep zal zich buigen over een actieplan en de rol van het groene fonds voor het klimaat in deze financieringsoefening. De heer Guterres kon zijn teleurstelling over het resultaat van de COP 25 niet verbergen. Het is inderdaad uitgedraaid op een mislukking, terwijl de wereld zelfs de verbintenissen van het Parijse Klimaatakkoord niet kan waarmaken. Het jaar 2020 is een belangrijk keerpunt geweest in deze engagementen, door de herziening van de engagementen (‘INDC’) van de ondertekenaars. Vandaag hebben slechts 80 landen die amper 10% van de globale uitstoot vertegenwoordigen, hun ambities opwaarts bijgesteld. De pers heeft weinig aandacht gehad voor de COP25, en dat is waarschijnlijk te wijten aan het gebrek aan concrete resultaten. De aankondiging van de Green Deal door de Europese Unie, die minimaal 25% van haar langetermijnbudget wil besteden aan klimaatverandering, heeft een beetje het voortouw genomen. Jammer genoeg heeft de Commissie van mevrouw Von der Leyen geen vuist kunnen maken tegen de weerstand van belangrijke uitstoters zoals Brazilië, China, India of Australië.

Een gemiste kans dus! De afspraak wordt uitgesteld tot juni 2020, op de tussentijdse top in Bonn, en tot september op de EU-China top in Leipzig…

Bezoek ook de corner Duurzame Beleggingen op Moneystore

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *