Wat zijn ‘Insurance Linked Securities’ en hoe werken ze?

@pexels

Door Beat Holliger, ILS-specialist bij Schroders

De moeilijke marktcondities voor traditionele beleggingscategorieën leidt tot een toenemende vraag naar minder gecorreleerde beleggingen zoals insurance linked securities (ILS).  Wat zijn dat en hoe werken ze?

Definitie

Insurance linked securities zijn effecten die aan verzekeringen zijn gekoppeld. Het rendement wordt bepaald door gebeurtenissen in de natuur in plaats van in het bedrijfsleven. Dat betekent dat ze niet gecorreleerd zijn met de traditionele beleggingscategorieën, waarvan de rendementen meer afhangen van economische omstandigheden, bedrijfsresultaten of geopolitieke risico’s. De totale ILS-markt heeft een geschatte waarde van circa USD 103 miljard.

Rampen en andere ellende

Een derde van het ILS-segment bestaat uit ‘catastrophe bonds’ (cat bonds), ook wel bekend als rampenobligaties. Cat bonds  zijn vrij algemeen verhandelbaar en hebben normaal gesproken een looptijd van drie tot vijf jaar. Over dit segment zijn de meeste cijfers beschikbaar.

De andere twee derde van de ILS-markt bestaat uit niet-verhandelbare, onderhandse contracten die meestal een looptijd van 12 maanden hebben. Deze markt geeft beleggers toegang tot een gevarieerd scala verzekeringsrisico’s, zoals scheep- en luchtvaartrisico’s en gespecialiseerde verzekeringen. Omdat ze niet verhandelbaar zijn, bieden beleggingen in dit deel van de ILS-markt een extra ‘illiquiditeitspremie’.

Waarin verschillen ILS en bedrijfs- of staatsobligaties?

  1. Kredietrisico

ILS zijn in feite een manier voor bedrijven om zich in te dekken tegen risico’s als gevolg van een gebeurtenis. Een belegger in ILS ontvangt rente, die wordt betaald uit de verzekeringspremie plus een geldmarktrendement. Dit betekent dat het rendement vooral wordt bepaald door het overgenomen verzekeringsrisico.

In tegenstelling tot bedrijfs- of staatsobligaties hebben ILS geen rechtstreekse blootstelling aan het kredietrisico van de emittent. Dat komt door de specifieke structuur van de ILS, waarbij een verzekeringsrisico is omgezet in een beleggingsinstrument.

In het onwaarschijnlijke geval dat de uitgever van een ILS in gebreke blijft (bijvoorbeeld door niet de overeengekomen risicopremie te betalen), blijft het nominale kapitaal onaangetast. De ILS zou ophouden te bestaan en het onderpand op de afgescheiden trust-rekening zou worden terugbetaald aan de beleggers. Wat wel tot verlies van het nominale kapitaal zou kunnen leiden, is uiteraard de ‘verzekerde gebeurtenis’. Als de orkaan, overstroming of aardbeving waartegen de koper van de bescherming zich heeft ingedekt, zich voordoet, wordt het belegde kapitaal aangesproken. Dit is echter geen kredietrisico, maar het verzekeringsrisico dat in het instrument zit ingebed. Het is ook een belangrijke reden voor het ontbreken van een correlatie met de traditionele markten.

  1. Duration

De duration (gevoeligheid voor renteveranderingen) van ILS-instrumenten is doorgaans verwaarloosbaar. ILS zijn in theorie instrumenten met een variabele rente, aangezien een deel van de betaalde couponrente gebaseerd is op het geldmarktrendement. De coupon wordt maandelijks aangepast, wat betekent dat veranderingen in monetair beleid weinig uitmaken voor de waarde van het instrument.

Waar zijn op dit moment kansen voor ILS te vinden?

Een redelijk gewaardeerde beleggingskans in het ILS-segment is een belegging die voldoende beloning biedt voor het inherente verzekeringsrisico dat beleggers overnemen. Dit vereist inzicht in de gemodelleerde schade in verhouding tot het potentiële rendement.

2017 en 2018 waren jaren met hoge verzekerde schades (respectievelijk USD 140 miljard en USD 80 miljard wereldwijd). Door het gecombineerde effect van de natuurrampen in deze jaren zijn de prijzen in 2019 interessanter geworden. Met de aanpassing van de premies om de compensatie te verbeteren, vooral voor door schadeclaims getroffen contracten, hebben de spreads inmiddels het hoogste niveau in zes jaar bereikt.

Lees ook What are insurance-linked securities and how do they work?door Beat Holliger, Head of Product Management, ILS, bij Schroders.

Lees ook corner Investeringen

Dit bericht is geplaatst in Beleggingen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *