Waar kunt u nog rendement verwachten?

Door Deutsche Bank België

Traditionele beleggingen (spaarboekje, kasbons e.d.) brengen nauwelijks nog iets op. Wat zijn de alternatieven?

Samengevat:

    • De rente op spaarboekjes is historisch laag en daar komt op korte termijn geen verbetering in.
    • Voor kwaliteitsvolle obligaties in euro met vaste coupons, is het rendement ook laag. Obligaties in dollar geven een stuk meer rendement dan in euro.
    • Om echt rendement te genereren, dient u in aandelen te beleggen. U dient echter te beseffen dat rendement zoeken gelijk staat met risico nemen.

  1. Spaarboekje

De rente op spaarboekjes bij zo goed als alle banken flirt met het wettelijke minimum. Is er op korte termijn verbetering in zicht? Helaas niet.

De Europese Centrale Bank (ECB) zal haar beleidsrente zeker niet optrekken voor juni 2020. Pas nadien zal ze deze eventueel stilaan normaliseren, maar wetende dat de depositorente voor de banken op -0,40% ligt, moeten we ook daar niet veel van verwachten. Integendeel, de kans op een knip van 0,1% (van -0,40% naar -0,50%) in september 2019 is zelfs aanzienlijk verhoogd.

Die verschuiving van beleid en verwachtingen zien we ook aan de langetermijnrente: de Duitse tienjaarsrente daalde in juli 2019 tot bijna -0,40% en voorlopig wordt niet verwacht dat ze fors zal stijgen. Zeker in euro blijft de lange- en kortetermijnrente laag tot negatief.

Wie in cash wil blijven, heeft dus weinig (kans op) opportuniteiten. Rendement moet u niet verwachten. Bovendien verliest u aan koopkracht. De inflatie ligt al sinds 2010 een stuk hoger dan de rente op spaarboekjes.

2.Obligaties in euro

Wie rendement wil en toch zekerheid wil inbouwen, kan kiezen voor obligaties. Die worden op eindvervaldag aan nominale waarde terugbetaald (tenzij bij faillissement van de uitgever). Met dien verstande dat de rendementen op obligaties net als spaarboekjes grotendeels gelinkt zijn aan de rentecurve, met een supplement om het kredietrisico op de uitgever te compenseren. Voor kwaliteitsvolle obligaties in euro met vaste coupons, is het rendement dus laag.

Een alternatief voor obligaties kan zijn om voor gestructureerde producten te kiezen waarbij het rendement gelinkt is aan de prestaties van een onderliggend beleggingsfonds of een aandelenindex. De opportuniteitskost voor dergelijke producten is behoorlijk laag. Voor wie kapitaalbescherming in euro wil (dit is van toepassing tenzij de uitgever failliet gaat) en toch een bepaald rendement wil hebben, zijn gestructureerde producten een aantrekkelijke piste.

3. Obligaties in dollar

Obligaties in dollar geven een stuk meer rendement dan in euro. We hebben het hier o.a. over kwaliteitsvolle Amerikaanse bedrijfsobligaties, met relatief korte looptijden. Wie meer risico wil nemen, kan kiezen voor obligaties uit de groeilanden. Tegenover het rendement staat een hoger risico. De verhouding risico-rendement is nog altijd correct.

Wie in dollar belegt, moet uiteraard rekening houden met het wisselkoersrisico. Volgens de vooruitzichten zal de dollar de komende 12 maanden binnen een kleine vork blijven: op veel extra rendement moet u niet rekenen, maar ook een mogelijk aanzienlijk verlies ligt niet in de lijn van de verwachtingen.

  1. Aandelen

Om echt rendement te genereren, moet u in aandelen beleggen. U dient echter te beseffen dat rendement zoeken gelijk staat met risico nemen, en u moet aandelen als langetermijnbelegging zien. Op de lange termijn kunnen de schommelingen van de aandelenmarkten worden uitgevlakt.

De economische context is momenteel nog altijd gunstig. De groei is voorbij zijn toppunt, maar nog altijd degelijk. De locomotief voor de globale economische groei, de VS, doet het nog altijd beter dan gemiddeld. En als de locomotief het goed doet, kunnen ook andere regio’s daarvan profiteren. De verwachting qua bedrijfswinstgroei is nog steeds positief, zij het een stuk lager dan voor 2018. Bovendien hebben de centrale banken de bocht naar een soepeler monetair beleid genomen, wat ook de beurzen ondersteunt.

Hoe in aandelen beleggen?

Als u in aandelen of aandelenfondsen belegt, kan het een goed idee zijn om de regionale blootstelling wat af te bouwen en de thematische blootstelling wat op te bouwen. Thematische aandelen zijn niet alleen goed voor extra spreiding, ze volgen ook niet noodzakelijk de normale economische cyclus. Mogelijke thema’s zijn veiligheid, vergrijzing, artificiële intelligentie en duurzaamheid.

Een andere strategie kan zijn om niet exclusief in aandelen te beleggen, maar te kiezen voor flexibele gemengde fondsen. Daar bouwt de beheerder zelf buffers in om het fonds te beschermen tegen al te veel volatiliteit, het kapitaal is echter niet beschermd. En uiteraard kunt u ook kiezen voor discretionair beheer, waarbij de beheerder de risicoblootstelling beheert volgens uw beleggersprofiel.

Lees ook corner Nuttige tips

Dit bericht is geplaatst in Beleggingen met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *