Wanneer vastgoed zich aanpast naar de demografische evolutie

@Pexels

Met dank aan Cofinimmo voor haar medewerking bij het schrijven van dit artikel

De Belgische bevolking zou tegen 2070 stijgen naar 13,2 miljoen inwoners. In de marge van deze demografische groei merken we ook twee grote trends. Enerzijds versnelt de vergrijzing van de bevolking en anderzijds groeien de jongere leeftijdsgroepen in Brussel.

Impact van de demografische trends

De vergrijzing van de bevolking zorgt voor een stijging in langdurige gezondheidszorg. In Vlaanderen bereikt de gemiddelde afhankelijkheidsratio 81% onder de 65-plussers[i]. Aangezien deze afhankelijkheid blijft stijgen onder de bevolking, zal de vraag naar woonzorgcentra (WZC) blijven toenemen.

In de marge van deze vergrijzing, stellen we ook een verandering vast in de samenstelling van de gezinnen. In 2018 bestond een gemiddeld Belgisch gezin uit 2,3 individuen. We zien echter steeds meer eenpersoonshuishoudens (+ 20% tussen 2001 en 2014). Deze groei zou blijven doorgaan tot 2030 (+22% tussen 2014 en 2030). Deze evolutie is namelijk gelinkt met de vergrijzing van de bevolking. Onder de eenpersoonshuishoudens en de eenoudergezinnen zien we talrijke sociaal en financieel kwetsbare situaties. Het aantal nieuw samengestelde gezinnen zit ook in de lift. Een ontbinding van de samenwoning komt steeds vaker voor.

Deze demografische evolutie leidt tot een verandering in de huisvestingsgewoontes, waarbij economische, ecologische en/of sociale overwegingen steeds vaker doorwegen in de keuze van het type woning. De deelcultuur krijgt ook steeds meer aanhangers, wat het groeiende succes van meerdere relatief recente vormen van samenwonen verklaart. Hier denken wij bijvoorbeeld aan de kangoeroewoning, co-housing en de gedeelde woning, modellen die zich in de toekomst nog verder zullen ontwikkelen.

Hoe kan vastgoed inspelen op deze demografische evolutie?

Er duiken nieuwe soorten zorgvastgoed op om het hoofd te kunnen bieden aan een vergrijzende bevolking die nog steeds heel autonoom blijft. Revalidatie- en dagcentra beantwoorden aan deze noden. De babyboomers wensen inderdaad zo lang mogelijk thuis te wonen, wat mogelijk is dankzij de technologische vooruitgang van de zorg. Daarom moet ook gedacht worden aan een flexibele habitat die kan evolueren in functie van de levensfase van de persoon.

De klassieke woonzorgcentra zullen ook evolueren tot zorgcampussen waarbij medische infrastructuur geïntegreerd wordt in woonwijken. Deze integratie bevordert de interactie tussen het medische en het residentiële aspect.

Het vastgoed zal zich ook moeten aanpassen aan de co-living trend. Tegenwoordig zijn huisgenoten in Brussel gemiddeld 35 jaar oud. We spreken dus niet meer van studenten of beginnende werknemers. Vastgoedontwikkelaars zullen bijgevolg rekening moeten houden met deze nieuwe woontrends. Er zou wel eens een vorm van luxueus gedeeld wonen tussen expats of meer gegoede werknemers het daglicht kunnen zien.

We stellen overigens vast dat de demografische druk een steeds grotere bevolkingsconcentratie in de steden met zich meebrengt, wat op zijn beurt dan weer zorgt voor verschillende stedenbouwkundige uitdagingen op het vlak van huisvesting en mobiliteit. De vastgoedprofessionals moeten van deze gelegenheid gebruik maken om de woning en de levensstijl in de stad opnieuw uit te vinden. De demografische druk op de stad vereist de bouw van nieuwe complexen die beantwoorden aan diverse verwachtingen van de bevolking.

En voor de investeerder?

De vergrijzing van de bevolking zal de komende jaren niet vertragen. Bovendien zal de levensverwachting stijgen. Het concept van de assistentiewoningen beantwoordt aan de verschillende noden van deze vergrijzende bevolking. We mogen ervan uitgaan dat de vraag het antwoord ver zal overstijgen en dat de prijzen van dergelijke woningen aldus fors zullen stijgen. De prijs van woonzorgcentra in Wallonië is omhooggeschoten tussen 1998 en 2018. De ligging en de toegankelijkheid wegen ook door voor vele huishoudens.

Deze demografische trends kunnen geïntegreerd worden in de portefeuilles. Al deze nieuwe verwachtingen maken dat het beheer van de panden veel zwaarder wordt voor particuliere eigenaars. Vandaar het voordeel om gebruik te maken van een gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV). Zij verzekeren een professioneel beheer van de activa en lanceren ook verschillende initiatieven om voorop te blijven lopen bij technologische ontwikkelingen. Investeren in een GVV zorgt bovendien voor een grotere flexibiliteit. Het beheer van de portefeuille blijft volledig in handen van professionals. Zij kennen de markt, volgen haar evolutie en passen hun investeringen aan in functie van de nieuwe verwachtingen van de bevolking.

Lees ook op MoneyStore

Beursgenoteerd vastgoed

[i] Bron: https://www.geoconsulting.be/nl/4-trends-die-een-impact-hebben-op-vastgoedprojecten/

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *