ECB effent de weg voor extra stimulans

@Pexels

Door Deutsche Bank België

De ECB heeft haar belangrijkste rentevoeten ongewijzigd gelaten. Maar ze opende de deur voor een renteverlaging in september en een herlancering van het aankoopprogramma van activa later dit jaar. Een analyse.

Samengevat :

– De ECB heeft de beleidsrente ongewijzigd gelaten, maar zinspeelde op een renteverlaging in september en een herlancering van het aankoopprogramma van activa later dit jaar.

– De ECB zei dat de inflatiedoelstelling symmetrisch is. Als de doelstelling van 2% als een gemiddelde eerder dan een plafond beschouwd wordt, zal dit waarschijnlijk in meer monetaire stimulus resulteren voor langer.

– Een soepeler monetair beleid zal de jacht op rendement in vastrentende effecten intensiveren. Daarbij kan de nadruk gelegd worden op het crossover-segment, dit is de grens tussen investment grade en high yield.

– Op tactisch vlak blijft voorzichtigheid echter geboden met Europese aandelen, aangezien het macro-economische en politieke klimaat uitdagend blijft.

  1. Wat is er gebeurd ?

Zoals verwacht heeft de ECB haar belangrijkste rentevoeten tijdens haar jongste vergadering in juli ongewijzigd gelaten. De officiële verklaring en de persconferentie herhaalden echter de bezorgdheid van de centrale bank over de gematigde inflatiedruk. Bovendien worden de economische vooruitzichten volgens Mario Draghi “steeds slechter”, vooral in de industriesector.

De drie belangrijkste boodschappen van de vergadering zijn:

– De vooruitzichten voor de rente werden versterkt. Volgens de ECB zullen haar rentevoeten waarschijnlijk “op het huidige niveau of lager blijven, ten minste tot de eerste helft van 2020”. De toevoeging van het woord “lager” opent de deur voor een renteverlaging in september. De bevoegde comités kregen de opdracht de mogelijkheid te onderzoeken van een trapsgewijs systeem dat tot doel heeft bepaalde bankdeposito’s vrij te stellen van een negatieve rente.

– De Raad van Bestuur gaf de comités van het Eurosysteem ook de opdracht de opties te onderzoeken voor de omvang en samenstelling van mogelijke nieuwe aankopen van activa. Daarom lijkt het waarschijnlijk dat het programma voor de aankoop van activa later dit jaar opnieuw zal opgestart worden.

– De ECB zei dat de inflatiedoelstelling symmetrisch is. Dit betekent dat periodes van inflatie onder het streefcijfer moeten worden gevolgd door periodes van inflatie boven het streefcijfer. Officieel heeft de ECB zich tot nu toe gericht op een inflatie van minder dan, maar bijna 2%. Als de 2% eerder als een gemiddelde dan als een maximum wordt beschouwd, zal dit waarschijnlijk langer en tot meer monetaire stimulus leiden.

  1. Hoe reageerden de markten?

De zinspeling naar een herlancering van het aankoopprogramma van activa in de verklaring van de ECB heeft de rendementen op staatsobligaties naar een nieuw diepterecord gebracht. De 10-jaarsrente van de Duitse Bund daalde tot -0,42% en de 10-jaarsrente in Frankrijk tot -0,18%. De Eurostoxx 50 steeg met 1%, terwijl de reactie buiten de eurozone markt meer gematigd was. De euro verloor aanvankelijk ongeveer 0,3% aan waarde ten opzichte van de dollar.

De obligatierendementen en de euro herstelden zich echter en beperkten eerdere verliezen tijdens de persconferentie van Mario Draghi. Omgekeerd werden de aandelenwinsten tijdens de persconferentie uitgehold doordat Mario Draghi extra ‘dovish’ communicatie vermeed.

  1. Wat betekent dit voor beleggers?

– De ECB maakt zich zorgen over de achteruitgang van de macro-economische situatie, de gematigde inflatiedruk en de lagere inflatieverwachtingen. Gezien de tamelijk sombere macrovooruitzichten en de politieke onzekerheid is het niet verwonderlijk dat de ECB verdere monetaire stimuleringsmaatregelen overweegt. Het effect ervan op de groei en de inflatie is echter twijfelachtig. Bedrijven in de eurozone zijn terughoudend om te investeren, vooral vanwege de onzekere politieke en economische vooruitzichten, niet vanwege de hoge financieringskosten. Een meer monetaire versoepeling hoeft niet te leiden tot een significante toename van de groei of inflatie.

De gevolgen voor de financiële markten zijn sterker. Veel Europese staatsobligaties hebben nu al een negatief rendement en een soepeler beleid van de centrale banken zullen de jacht op rendement in het obligatiesegment nog intensiever maken. Europese bedrijfsobligaties bieden in een dergelijke omgeving een aantrekkelijke ‘carry’[1].

Een piste die bewandeld kan worden in EUR Investment Grade is de voorkeur geven aan obligaties die  financiële instellingen uitgeven eerder dan die van niet-financiële instellingen. Voor niet-financiële obligaties zou het gewicht voor ondernemingen die in aanmerking komen voor het ECB-aankoopprogramma verhoogd kunnen worden. In het iets hogere risicosegment kunnen obligaties die op de grens van investment grade en high yield zitten (BBB- / BB+) een piste zijn voor diversificatie.

– Aan de andere kant zullen de financiële markten, ondanks de verwachting van extra monetaire stimulansen, gevoelig blijven voor volatiliteit. De aandelenmarkten lijken zich weinig zorgen te maken maar op tactisch vlak is het zaak om voorzichtig te blijven met Europese aandelen, aangezien het macro-economische en politieke klimaat uitdagend blijft.

Wat de valutamarkten betreft, blijft het neerwaartse potentieel van de euro wellicht beperkt. De Amerikaanse Fed zal later deze maand waarschijnlijk het monetaire beleid versoepelen en het rendementsverschil tussen de EUR en de USD zal dan afnemen. Daarom zal de EUR/USD-wisselkoers wellicht binnen een vork blijven evolueren.

Lees ook corner Nuttige tips

[1]‘Carry’ is de opbrengst of kost om een actief aan te houden (to carry: ‘dragen, vervoeren’)

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *