Wat is de multimanagementaanpak in tak 23?

@Pexels

Door AG Insurance

Hebt u zich al eens afgevraagd hoe uw tak 23-beleggingen worden beheerd? Elke maatschappij heeft haar eigen visie en verkiest doorgaans een specifieke beheerstijl. We gaan vandaag dieper in op de multimanagementaanpak.

Tak 23 in een notendop

Bij een tak 23-contract is het rendement niet gewaarborgd. De resultaten hangen af van de prestaties van het (de) gekozen fonds(en). Deze fondsen kunnen samengesteld zijn uit aandelen, obligaties, vastgoed enz. Tak 23 is per definitie risicovoller dan tak 21, maar dat betekent niet dat alles van het lot afhangt. Er bestaan immers verschillende mechanismen en benaderingen, zoals multimanagement, om het risico in zekere mate te spreiden.

Hoe wordt een beleggingsportefeuille beheerd?
Er bestaan 3 beheerstijlen:

Passief beheer: de beheerder volgt strikt een referentie-index (benchmark). Het verkregen rendement zal dus dicht aanleunen bij het rendement van de index in kwestie.
• Voordeel? Met deze aanpak wil de beheerder de risico’s en de volatiliteit beperken.
• Nadeel? De beheerder kan geen rendement bekomen dat veel hoger is dan de benchmark, maar de kans dat hij dat rendement bekomt is in principe wel groter.

Individueel actief beheer: slechts één beheerder beheert de portefeuille. Het doel is om beter te presteren dan de referentie-index.
• Voordeel? Een potentieel hoger rendement. Het kan echter ook lager zijn.
Nadeel? De risico’s en de volatiliteit zijn groter dan bij passief beheer. Het is in principe dus minder waarschijnlijk dat een hoger rendement wordt bekomen.

Multimanagement: met de ‘multimanagementstrategie’ wordt een portefeuille, samengesteld uit beleggingsfondsen, gediversifieerd door deze toe te vertrouwen aan meerdere beheerders, elk met hun eigen beheerstijl en expertise. In tegenstelling tot het individueel actief beheer kan de verdeling tussen meerdere beheerders het risico en de volatiliteit helpen beperken. Met deze strategie wil de beheerder dus mikken op een rendement dat potentieel hoger is dan de benchmark door de risico’s zoveel mogelijk te diversifiëren.

Belangrijkste voordelen van de multimanagementaanpak

  • Helpt het risico en de volatiliteit te verminderen
    • Diversifieert de portefeuille
    • Creëert mogelijks een meerwaarde ten opzichte van de benchmark
    • Biedt een diversificatie van de producten, maar ook van de sectoren, valuta of geografische omstandigheden

Samengevat, de multimanagementaanpak combineert de voordelen van passief beheer en individueel actief beheer om een potentieel hoger rendement te bekomen. De eindkeuze hangt echter af van de risicoappetijt en de beleggingsdoelstellingen van de klant.

Raadpleeg ook de verzekeringsrubriek op MoneyStore

Dit bericht is geplaatst in Verzekeringen met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *