Schenkings- en erfenisrechten: (opnieuw) veranderingen in Wallonië

@Pexels

Door Martin Desimpel Senior Wealth Planner, Puilaetco Dewaay Private Bankers

Na de grote wijziging van het Wetboek Registratierechten en het Wetboek Successierechten in december 2017, stuurt Wallonië opnieuw bij. Met een decreet van 19 juli laatsleden vaardigt het Waalse Gewest nieuwe regels uit voor deze twee domeinen. Hier volgt een woordje uitleg bij enkele van de nieuwe maatregelen die op 3 september 2018 van kracht zijn.

Onroerende schenkingen: de grote schoonmaak

Het Waalse Parlement heeft de onroerende schenkingsrechten vereenvoudigd waardoor van de vijf verschillende tarieven in het Waals Gewest er maar twee over blijven. Hierbij sneuvelt het gunsttarief voor de schenking van rechten in de hoofdverblijfplaats van de schenker.

De registratierechten op onroerende schenkingen zullen voortaan berekend worden volgens dezelfde tarieven als in de twee andere Gewesten van het land. Deze tarieven vindt u hieronder.

Van Tot In rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden Tussen alle andere personen
€                0,01 €     150.000,00 3% 10%
€    150.000,01 €     250.000,00 9% 20%
€    250.000,01 €     450.000,00 18% 30%
Meer dan     €    450.000 27% 40%

Nemen we het voorbeeld van de schenking van een gebouw met een waarde van 150.000 euro van een ouder aan zijn kind. Tegen de huidige tarieven zou deze schenking aanleiding geven tot 5.250 euro schenkbelasting als het om de hoofdverblijfplaats van de schenker gaat (gunsttarief) en 8.250 euro schenkbelasting in alle andere gevallen (gewoon tarief). Tegen het nieuwe tarief bedraagt de schenkbelasting 4.500 euro.

Schenkingen onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de schenker: de successierechten zijn verschuldigd.

Soms gebeurt een roerende schenking onder een opschortende voorwaarde die slechts vervuld zal worden ingevolge het overlijden van de schenker. Zolang de schenker leeft, sorteert de schenking geen effect.

Het Waals Gewest besliste om, net als in de twee andere Gewesten, een dergelijke schenking te beschouwen als een legaat en dus te onderwerpen aan de erfbelasting (volgens de oude regel wordt dit type schenking belast tegen het gewone tarief voor onroerende schenkingen, ook al gaat het om roerende goederen).

Energiebesparende uitgaven: eventueel een gedeeltelijke teruggave van de schenkings- of successierechten

De Waalse wetgever voerde ook een gunstmaatregel in voor de burger die energiebesparende uitgaven doet voor de woning die hij verkreeg door schenking of erfenis.

Voor deze teruggave van maximaal 2.500 euro gelden wel enkele voorwaarden inzake verblijf en uitvoering van de werken.

Lees ook op MoneyStore corner Overdracht

Dit bericht is geplaatst in Overdracht met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.