Vooruitzichten voor verantwoorde financiën in 2018 (deel 2)

@Pexels

Door Degroof Petercam

  1. Het Eldorado van de groene obligaties

De klimaatverandering heeft de jongste jaren onmiskenbaar een invloed uitgeoefend op ESG-thema’s. Ook in de toekomst zal deze trend zich voortzetten. Groene obligatie-uitgiftes zijn hiermee nauw verbonden en blijven erg populair. Dat bewijzen de verschillende overheden zoals Frankrijk en Polen, die in 2017 groene obligaties hebben uitgegeven. Zelfs de Belgische overheid volgde aan het einde van het jaar.

Nu de groene obligaties ongeveer tien jaar bestaan, is het een goed moment om de balans op te maken van hun markt. Net zoals verantwoorde beleggingen hebben groene obligaties, die voordien een nichesegment waren, voor een echte revolutie gezorgd op de obligatiemarkten. Hoewel de omvang van deze markt (bijna 315,4 miljard USD eind 2017) nog beperkt is ten opzichte van de wereldwijde obligatiemarkt, neemt het aantal groene obligatiefondsen toe. Dat toont aan dat – vooral institutionele – beleggers er erg tuk op zijn.

Groene obligaties voldoen aan een aantal criteria: enerzijds de selectiecriteria van de projecten die worden gefinancierd door de uitgifte, en anderzijds het vooruitgangsverslag over de projecten die werden gefinancierd door de uitgifte. De Principes voor Groene Obligaties, die in 2014 werden aangenomen, trachten een volledig en duidelijk kader te creëren voor groene obligaties en hebben bijgedragen tot het succes ervan. Bovendien zou de High-Level Expert Group on Sustainable Finance, die werd opgericht om de Europese Commissie bij te staan rond duurzame financiën, eveneens een referentiekader moeten creëren voor duurzame uitgiftes.

Op 31 oktober 2017 was de totale uitgifteactiviteit sinds het jaarbegin goed voor meer dan 100 miljard USD, een cijfer dat licht hoger is dan de 93 miljard die in 2016 werd bereikt. Het gaat om het vijfde opeenvolgende recordjaar inzake uitgiftes. De schattingen variëren tussen 110 en 135 miljard EUR aan uitgiftes voor 2018[1]. Terwijl de markt lange tijd werd gedomineerd door de Wereldbank, die bijna de enige emittent was op deze markt, is ze sinds 2013 diverser geworden op het vlak van private emittenten, sectoren en looptijden.

Overheden tonen eveneens steeds meer interesse in dit type uitgiftes. Polen was het eerste land dat een groene overheidsobligatie uitgaf, en werd snel gevolgd door Frankrijk, dat een groot succes kende met zijn 22-jarige obligatie, waarop in totaal voor 7 miljard EUR werd ingetekend. Ten slotte heeft Fiji, dankzij zijn voorzitterschap van de recente editie van de COP 23, eveneens een groene obligatie uitgegeven ter waarde van bijna 50 miljard USD. Zo is het het eerste opkomende land dat een dergelijke obligatie heeft uitgegeven. Door rekening te houden met de noodzaak om zich aan te passen aan de klimaatverandering en het fenomeen terug te dringen, zou de markt voor groene obligaties snel moeten groeien.

De verzekeringsmaatschappijen en andere institutionele langetermijnbeleggers zijn erg tuk op groene obligaties, omdat hun beleggingsprofiel hen massaal in de richting van vastrentende beleggingen duwt om hun betalingsverplichtingen af te dekken. Impactbeleggen maakt doorgaans deel uit van hun verantwoorde-beleggingsstrategie. Bovendien zorgt de regelgeving, met name artikel 173 van de Franse wet op de energietransitie voor groene groei, ervoor dat asset holders zich steeds meer op deze beleggingen gaan richten. Op die manier kunnen ze aantonen dat ze een duidelijke bijdrage leveren aan een lagekoolstofeconomie. Ten slotte zal het enthousiasme voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen eveneens de markt voor groene obligaties ondersteunen. Ook de volgende jaren zal die snel groeien.

  1. Belastingontwijking

Zakelijke ethiek heeft de twee afgelopen jaren verschillende debatten en controverses bepaald. De regelgevende ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau, zoals de Anti-Tax Avoidance Directive ATAD en het Base Erosion and Profit Shifting Action Plan (BEPS) blijven eveneens het debat rond verantwoorde fiscaliteit aanwakkeren. Die twee initiatieven hebben geleid tot het toepassen van een hele reeks maatregelen, enerzijds om de dubbele niet-belasting te vermijden, anderzijds om transparantie te bevorderen om de belastingontwijking te beperken.

Alle bedrijfsniveaus zijn betrokken bij de activiteiten van de businessmodellen, cashactiviteiten voor het risicobeheer en hefboomstructuren binnen de onderneming zoals holdings of intra-company-leningen in landen met een gunstigere fiscaliteit. Bijgevolg moeten bedrijven zich voorbereiden op de nieuwe rapportagevereisten (met name de rapportage per land), de huidige fiscale posities herbekijken en de strategie bijsturen in functie van het nieuwe kader en een duidelijke communicatie hierover voorbereiden.

De recente uitlatingen van Facebook, dat erkent dat het advertentie-inkomsten genereert in 25 landen in plaats van zijn gecentraliseerd model met maatschappelijke zetel in Ierland toe te passen, tonen aan dat de attitude van multinationals geleidelijk wijzigt, onder druk van de burgermaatschappij. Multinationals worden aangespoord om fiscaal transparanter te worden en een lokale verkoopstructuur toe te passen, in plaats van de inkomsten te kanaliseren naar fiscaal aantrekkelijkere landen. Dat is de doelstelling van de rapportage per land.

De Europese Commissie houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, en zal in maart hierover enkele voorstellen publiceren, met name voor multinationals die actief zijn in de digitale sfeer, zoals Google, Amazon en Facebook.

Op 13 december 2017 hebben de Europese Parlementsleden eveneens verschillende aanbevelingen aangenomen om ervoor te zorgen dat de Europese Unie en de lidstaten hun wetgeving rond de strijd tegen belastingontwijking en het witwassen van geld aanscherpen.

Alle landen ter wereld hebben af te rekenen met begrotingsbeperkingen en het fiscale herstelbeleid is een belangrijke hefboom om meer inkomsten te genereren. Hierdoor komen de multinationals van alle kanten onder druk te staan en wordt hun winstgevendheid sterk op de proef gesteld.

Lees ook corner Duurzame beleggingen

[1] Bank of America Merril Lynch

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *