Duurzaam en verantwoord beleggen: een fiduciaire verplichting van elke beheerder?

@Pexels

Door Degroof Petercam

Het actieplan van de Europese Commissie, dat volgt op de aanbevelingen van het finale rapport van de high-level expert groep (HLEG), is gepubliceerd. Voortaan dienen milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria te worden opgenomen. Dat behoort immers tot de fiduciaire verplichting van elke portefeuillebeheerder.

Bepaalde partijen verwelkomen dit, terwijl andere zich zorgen maken dat er wetgeving wordt gemaakt over een topic waarover uiteindelijk elke belegger vrij zou moeten kunnen beslissen.

Het aantal publicaties, conferenties en debatten over dit onderwerp neemt gestaag toe over heel Europa. Onlangs werd er in de financiële sector in Luxemburg nog gedebatteerd hierover. De deelnemers aan het debat waren unaniem: de integratie van ESG-criteria is positief om beleggingsbeslissingen te duiden en wordt reeds toegepast bij de meeste asset managers.

Professor Hakan Lucius, Head of Corporate Responsibility and Civil Society Division bij de Europese Investeringsbank en professor aan de Sciences Po in Parijs, opende de conferentie gewijd aan het onderwerp “Een duurzaam en verantwoord financieel systeem presteert beter”.

Wanneer we ervan uitgaan dat duurzaam en verantwoord beleggen op basis van ecologische, maatschappelijke en governancecriteria beter presteert, moeten we ons dan ongerust maken over de jongste regelgevende ontwikkelingen bij de Europese Commissie?

Het antwoord is tweeledig.

Neen, we hoeven ons geen zorgen te maken, want:

  1. de integratie van ESG-criteria maakt deel uit van de fiduciaire verantwoordelijkheid van asset managers. Dit heeft al ingang gevonden in de sector, aangezien ESG-criteria economische risico’s zijn die moeten worden geïntegreerd in elk beleggingsscenario;
  2. De beheerexpert heeft eveneens een informatieverplichting en –functie ten overstaan van zijn cliënten. Net als hij informatie dient te geven over macro- of micro-economische risico’s, diversificatie, wisselkoersen of liquiditeit, dient hij zijn klant op te leiden en te informeren over deze issues, uitdagingen en kansen. Sommigen zullen zeggen dat dit de belegger beïnvloedt, maar zoals een panellid terecht opmerkte, zal je het wanneer je op restaurant gaat waarderen wanneer de chef je adviseert en informatie geeft over de samenstelling van het menu, de voedingswaarde, de herkomst van verse en gezonde ingrediënten enz. Beïnvloedt hij u daarmee? Misschien wel, maar uiteindelijk ligt de keuze bij u.

Ten slotte weerspiegelt de angst om de belegger te beïnvloeden en om hem af te leiden van zijn belangrijkste doelstelling, namelijk het halen van optimaal rendement met een beperkt risico, de onderliggende angst die nog steeds gepaard gaat met verantwoorde en duurzame beleggingen: is er een opportuniteitskost mee gemoeid?

Enkel het verstrekken van informatie en bewustmaking zullen ervoor zorgen dat beleggers zich verzetten tegen deze wijdverspreide misvatting. Het zal hen overtuigen van de toegevoegde waarde van beleggingskwaliteit en beleggingsbeslissingen. Duurzame en verantwoorde beleggingen kunnen dus deze doelstelling om het rendement en risico te optimaliseren voordelen opleveren.

We moeten ons zorgen maken indien:

  1. Allerhande reportingvereisten uitmonden in onnuttige reporting op basis van tekortschietende berekeningscriteria die kunnen resulteren in volledige scenario’s voor beleggingsmodellen. We moeten wat we publiceren blijven kennen en begrijpen. We moeten ons daarbij ten volle bewust zijn van de voordelen en beperkingen van die gegevens. De kwaliteit van een reporting zal afhangen van de kwaliteit van de onderliggende gegevens en de regelgevende verplichtingen ter zake die opgelegd zijn of zullen worden.

Indien de verantwoordelijkheid volledig wordt geplaatst bij de belegger en zijn portefeuillebeheerder, terwijl de toezichthouders een andere overtuiging hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de belegger en zijn portefeuillebeheerder hun bereidheid moeten aantonen om de economie op lange termijn te financieren en dat in het kader van de transitie naar een lagekoolstofeconomie. Dat idee moet aanwezig zijn in de volledige waardeketen.

  1. Het is vrij moeilijk om een beleggingsbeleid op lange termijn toe te passen wanneer je verplicht bent om elk jaar, semester en kwartaal te rapporteren. Dan spreken we uiteraard nog niet over de verantwoordelijkheid die de overheid op zich moet nemen voor de transitie naar een lagekoolstofeconomie, en de keuzes die vandaag gemaakt worden op het gebied van fossiele en hernieuwbare energieën. Is dit nog wel coherent?

We houden de boodschappen en conclusies die alom aanvaard zijn in het achterhoofd, want ze doen het beste verhopen voor de financiële wereld van morgen: duurzaam en verantwoord beleggen presteert goed, want de analyses wijzen het uit. De beheerders integreren steeds vaker ecologische, maatschappelijke en governancecriteria in hun processen, en beschouwen dit als een fiduciaire verantwoordelijkheid en als onderdeel van een beheer als goede huisvader. Duurzaam en verantwoord beleggen wordt steeds meer mainstream.

Lees ook corner Duurzame Beleggingen

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *