Wat is inflatie, deflatie, desinflatie, stagflatie en reflatie?

@Pexels

Inflatie, deflatie, stagflatie, desinflatie, reflatie… Al deze economische termen zijn verbonden met het begrip Inflatie, worden door elkaar gebruikt en leiden uiteindelijk tot verwarring. En als we ze nu eens allemaal op een rijtje zetten.

Laten we beginnen met de definitie van Inflatie. We spreken dikwijls van Inflatie als de prijzen de neiging hebben te stijgen. Deze berekening gebeurt op basis van een representatieve korf van producten die regelmatig gekocht worden door de gezinnen.

Zo wordt de evolutie van de kostprijs van die korf regelmatig berekend en kijkt men of die prijs gestegen of gedaald is. Daaruit leidt men een percentage af, namelijk het Inflatiepercentage (of deflatiepercentage als de prijzen dalen). Maar wat betekent dat concreet? Bij Inflatie kan men met hetzelfde loon niet meer zoveel producten kopen als voordien. Op het vlak van beleggingen spreken we van monetaire erosie, en hebben we het liever over reële rentevoeten, dit zijn de nominale Rendementen verminderd met het Inflatiepercentage.

Deflatie is een negatieve Inflatie. Bij deflatie is er een daling van de prijzen, waardoor men zijn uitgaven gaat uitstellen. We spreken van deflatie wanneer de prijzen algemeen en continu dalen. Deflatie zou consumenten ertoe aanzetten hun aankopen uit te stellen in de hoop te kunnen profiteren van die algemene en blijvende daling van de prijzen. Ze hopen om morgen hun aankopen minder te moeten betalen. Sommige grote groepen gespecialiseerd in handel verliezen zo marktaandeel. Deze situatie biedt overigens weinig mogelijkheden voor de ondernemingen om hun marges te verhogen. Het economische klimaat wordt onzeker.

DesInflatie is dan weer geen deflatie. DesInflatie betekent dat we in een periode van Inflatie zitten, maar dat deze Inflatie, hoewel nog steeds positief, afneemt. DesInflatie is een situatie waarin de Inflatie vertraagt, namelijk een daling van het ritme waarmee de prijzen stijgen.

Stagflatie staat voor een economische situatie zonder economische groei, maar met Inflatie.

En reflatie? Reflatie is een term die aangeeft dat de Inflatie herstelt na een periode van deflatie. Deze heropleving van de Inflatie gebeurt door het inzetten van bepaalde instrumenten uit de economische politiek, zoals, bijvoorbeeld, de verhoging van de geldmassa en de vermindering van de belastingen of nog door de daling van de rentevoeten. Met deze monetaire injectie wil men de economie nieuw leven inblazen. Reflatie kan zeer duur zijn voor de landen, vooral wanneer reflatie gebeurt door een vermindering van de belastingen.

Dit bericht is geplaatst in Diversen met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *