Wat zijn PRIIP’s?

De PRIPP’s reglementering (Packaged Retail Investment and Insurance Products) gaat vanaf 2018 de essentiële-informatiedocumenten regulariseren met betrekking tot verpakte retaibeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten.

Deze reglementering is er gekomen na de vaststelling dat verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten niet voldoende informatie verschaften aan retailbeleggers. Door dit gebrek aan informatie en coördinatie konden beleggers de producten onderling niet vergelijken. Deze reglementering heeft betrekking op de icbe’s (beveks), de verzekeringsproducten, maar ook op de alternatieve verzekeringsfondsen, de converteerbare obligaties, de securitisatieproducten en de gestructureerde deposito’s en effecten.

Om de transparantie van deze producten te verbeteren, werden regels opgesteld over het basisinformatiedocument dat aan retailbeleggers moet worden verstrekt: het KID PRIIP. Dit betekent dat de ontwikkelaars van deze beleggingsinstrumenten (waaronder nu ook producten van Tak 23) dezelfde verplichtingen zullen hebben als de emittenten van beveks wat de informatie aan de beleggers betreft via het KIID.

Deze documenten zullen een vaste structuur hebben, waarin wordt gedefinieerd waarin het product is belegd, welke de kosten en risico’s zijn. Wat de prestatie betreft, verrast de vastgestelde regel: het zijn niet meer de prestaties uit het verleden op basis van een referentie-index die moeten worden voorgelegd, maar wel toekomstige prestatiescenario’s. Er zijn drie scenario’s: ongunstig, gematigd en gunstig. Nog een wijziging: dit document moet beschrijven hoe klachten moeten worden behandeld.

Voor beleggers betekent dit dus een grote verandering, die afbreuk zou kunnen doen aan een zekere transparantie van de producten: ze zullen niet langer de prestaties uit het verleden van het beleggingsproduct kunnen analyseren en dus niet meer kunnen oordelen over de capaciteiten en de kwaliteiten van het beheerteam. Ze zullen zich enkel kunnen baseren op scenario’s en pas later kunnen zien hoe het beheerteam het gedaan heeft ten opzichte van een referentie-index. Beleggers zullen zich dus zelf moeten buigen over de prestaties uit het verleden. Laten we ook niet vergeten dat, naast deze regels, de financiële instellingen vanaf 2018 ook nog eens de nieuwe regels van MiFID II zullen moeten volgen.

Dit bericht is geplaatst in Beleggingen, Verzekeringen met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *