Wat zijn de vooruitzichten voor de economische groei in 2019 en 2020?

@Pexels

Door Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders

De wereldeconomie blijft groeien, maar er zijn duidelijke signalen dat de groei zijn hoogtepunt heeft bereikt nu de Amerikaanse, Europese en Aziatische economieën vertragen. Volgens de laatste schattingen zal de groei van het Amerikaanse BBP in het vierde kwartaal van dit jaar 2,5% bedragen (was 3,2% in het derde kwartaal). Naar verwachting zullen de Europese en Japanse economieën in het huidige kwartaal aantrekken, maar beide stellen dit jaar teleur. De indicatoren wijzen op een verlies aan groeimomentum wijzen.

Het beeld in de opkomende markten is meer gemengd. China en de Aziatische economieën staan onder druk van de heersende handelsspanningen, terwijl Brazilië op het punt staat aan te sterken nu de verkiezingen voorbij zijn. De groeivertraging in China blijkt uit de verzwakking van de inkomsten van de casino’s in het gokparadijs Macau, die nog steeds als een goede indicator worden beschouwd voor het inkomen van de Chinese consument en de economische activiteit in het land.

Afnemende casino-inkomsten in Macau als indicator van een vertragende Chinese economie

Vertraging houdt aan tot 2020

Op basis van een actualisering van de prognoses kan men verwachten dat de wereldwijde groei dit jaar 3,3% zal bedragen om vervolgens te vertragen tot 2,9% in 2019. De prognose voor volgend jaar ligt iets lager dan de vorige prognose van 3,1% en weerspiegelt de neerwaartse bijstellingen van de eurozone en de opkomende markten. Ondanks een afkoeling van de groei en lagere olieprijzen is de wereldwijde inflatieverwachting van Schroders gestegen tot 2,9% voor 2019. Dit is het gevolg van de hogere inflatie in de opkomende markten, waar zwakke valuta de invoerprijzen opdrijft.

Voor 2020 wordt een verdere vertraging verwacht van de wereldwijde groei tot 2,5%, die voornamelijk veroorzaakt door de groei Amerikaanse economie (naar verwachting zal die afkoelen tot slechts 1,3%) en een verdere vertraging van de Chinese economie tot 6%. In  Europa en Japan zal de groei in 2020 vertragen tot respectievelijk 1,5% en 0%. 2020 zal, mits de prognoses correct zijn, het zwakste jaar voor de wereldwijde economische groei sinds 2008 worden. Dat is grotendeels het gevolg van een afname van stimulerend overheidsbeleid en een krapper monetair beleid in de VS, naast de gevolgen van een langdurige handelsoorlog tussen de VS en China. De prognose zal onder de consensus liggen, omdat de heersende mening is dat president Trump op tijd voor de volgende presidentsverkiezingen een manier zal vinden om de economie te stimuleren. Het is juist moeilijker geworden nu de politieke verhoudingen in het Huis van Afgevaardigden door de tussentijdse verkiezingen in november zijn gewijzigd. Het goede nieuws is dat de wereldwijde inflatie naar verwachting zal afnemen tot 2,7% in 2020 omwille van de groeivertraging in 2019.

Einde krapper monetair beleid in VS, eerste renteverhoging in eurozone in 2019

Men verwacht dat er in 2019 een einde komt aan de verkrapping van de Amerikaanse monetair beleid en verwacht nog eens drie renteverhogingen, zodat het rentebeleid in juni 2019 piekt op 3%. De Fed ziet graag een zachte landing voor de economie, vooral omwille van de waarschijnlijke intensivering van de politieke druk. Naarmate de economie in 2020 verder afkoelt, verwacht men vervolgens renteverlagingen, waardoor de rente tegen het einde van dat jaar zal dalen tot 2,5%. Ondertussen zal de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting in januari volgend jaar haar programma voor de aankoop van activa beëindigen en in september de rente verhogen. Dit zou de eerste renteverhoging van de ECB-president Draghi zijn tijdens zijn ambtstermijn en meteen ook zijn laatste omdat hij in oktober 2019 terugtreedt.

Dollarzwakte in 2019 goed voor opkomende markten, maar niet voor de eurozone

De combinatie van een piek van de Amerikaanse rente en het begin van verkrapping elders zal naar verwachting leiden tot een verzwakking van de Amerikaanse dollar in 2019. Hoewel het renteverschil in het voordeel van de VS zal blijven, zullen de valutamarkten dit waarschijnlijk al hebben ingeprijsd. Ze zullen zich richten op het groeiende ’twin deficit’in de VS –tekorten in de begroting en de lopende rekening die de munt omlaag trekken. Voor de opkomende markten zou een zwakkere dollar juist goed uitpakken. Hoewel een verdere escalatie van de handelsspanningen en het vooruitzicht van een groeivertraging van de wereldeconomie niet veel goeds voorspellen, zou een zwakkere dollar de druk op de regio helpen verlichten.

Voor de eurozone is dit scenario daarentegen minder gunstig. Een sterkere euro zal de financiële omstandigheden aanscherpen, terwijl de vertraging in de VS de mondiale groei afremt. Beide factoren maken het voor de ECB moeilijker om de rente te blijven verhogen. Het is mogelijk dat de ECB in 2018 niet van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om de rente te normaliseren en op het afgelopen jaar als een gemiste kans zal terugkijken. De eurozone kan vast komen te zitten met lage rentetarieven en met weinig monetaire vuurkracht om de volgende economische neergang te bestrijden.

De volledige tekst van Keith Wade leest u in het hoofdstuk Forecast update: US recession 2020? uit de nieuwste Economic and Strategy Viewpoint(december 2018).

Lees ook corner Investeringen

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.