Wat te doen wanneer de markten corrigeren?

@Pexels

De financiële markten kabbelen allesbehalve rustig verder. Wat kan je doen wanneer je in een turbulentie terecht komt en je portefeuille (diep) in het rood komt te staan? Een gezonde houding is om wat afstand te nemen van de situatie, en de portefeuille in zijn geheel tegen het licht te houden. “Wanneer er turbulentie heerst op de markten is het aangewezen om de samenstelling van uw portefeuille te analyseren en te bekijken welke bèta de posities hebben. Het is immers raadzaam om na te gaan welke activa meer of minder gecorreleerd zijn met de markten,” aldus Frank Vranken, Strateeg bij Puilaetco Dewaay Private Bankers.

Ter herinnering: de bèta is een graadmeter om de volatiliteit te berekenen van bepaalde activa ten opzichte van hun referentie-index. Die graadmeter geeft aan hoe risicovol bepaalde activa zijn, en zetten dit af tegen een risiconiveau van een bepaalde beursindex of van bepaalde gelijkaardige effecten. De bèta is dus een indicatie van hoe gevoelig een bepaalde koers is voor een gegeven beursindex. Het is een risico-indicator. Wanneer de markten dalen en de bèta lager is dan 1, dan zal het actief in kwestie minder dalen dan de markt, en wanneer hij hoger is dan 1, zal het actief sterker dalen dan de markt. Het is aan te raden om de verschillende posities in de portefeuille per regio en per sector te bekijken.

Een tweede aandachtspunt is het bepalen van het risiconiveau en de maximale daling die men bereid is te aanvaarden. “Zo is het mogelijk om een stop-loss niveau te bepalen. Wanneer de koers daaronder zakt, zal de positie verkocht worden,” zegt Frank Vranken.

Voor posities die in het rood staan, moet men dus de fundamentals van de onderliggende bedrijven gaan analyseren. Hoe hebben zij gereageerd in vergelijking met bedrijven binnen dezelfde sector? Wat is hun rendement? Bestaat er een risico dat het dividend wordt verlaagd? Welke effecten lopen het risico om nog verder te zakken? “Het is ook raadzaam om verschillende economische scenario’s te bepalen, en om in te schatten hoe de waarden in de portefeuille zouden kunnen reageren in deze verschillende omstandigheden,” geeft de strateeg nog mee. Het is dus aangewezen om de zaken in perspectief te plaatsen, om op objectieve wijze de posities in portefeuille te bekijken en om een kritische geest te hebben. Zo kan men al dan niet beslissen om bepaalde posities te verkopen.

Het is belangrijk om een langetermijnperspectief aan te houden binnen de portefeuille, maar wanneer de markten corrigeren, moet je nagaan hoeveel geld je mogelijk nodig hebt op kortere termijn: voor het huwelijk van een kind, de aankoop van een huis of nieuwe wagen, verfraaiingswerken… Het is steeds aan te raden om voldoende cash te hebben in de portefeuille. Zo hoef je geen posities te verkopen in paniek tijdens of na een marktcorrectie. Bovendien kan men door marktcorrecties bepaalde lessen trekken en binnen de portefeuille het kaf van het koren scheiden. Op het einde van de economische cyclus kan men posities innemen in defensieve waarden die beter stand houden tijdens correcties, of in Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVV’s of REITs) die een stabiele winstgevendheid en dividenden hebben die afhangen van de locaties. Alle huurders gaan niet zomaar weggaan uit de verhuurde gebouwen omdat er een beurscrisis heerst! Het is misschien een gelegenheid om bepaalde veranderingen door te voeren in de portefeuille. Beurscrisissen zijn eveneens een gelegenheid om op zoek te gaan naar ondergewaardeerde aandelen. De markt daalde niet per se in dezelfde mate in alle segmenten. “Beleggers laten bedrijven die actief zijn in minder hippe sectoren links liggen. Hierdoor ontstaan niet alleen markten met twee snelheden, maar ook waarderingen met twee snelheden,” aldus de experts van

Mercier Vanderlinden. Wanneer de markten corrigeren, kan men op weloverwogen wijze enkele goed gekozen aandelen in portefeuille opnemen.

Heeft dit artikel u iets bijgebracht? Bekijk eveneens op MoneyStore:

Wat is alfa en bèta?

Wat zijn cyclische en defensieve effecten

Dit bericht is geplaatst in Aandelen, Actualiteit, Beheer met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *