Wat is IDD, Insurance Distribution Directive?

@Pexels

Door AG Insurance

De Europese richtlijn betreffende verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive – IDD), die op 2 februari 2016 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie (richtlijn 2016/97), vormt een nieuwe fase in de harmonisering van de Europese verzekeringsmarkt. Met deze richtlijn willen de beleidsmakers de consumenten beter beschermen door zich te richten op de opleiding van de verzekeringsdistributeurs en de transparantie van de informatie.

De IDD richt zich zowel op de consumenten als op de verzekeringsprofessionals

De richtlijn legt regels vast betreffende de ontwikkeling van producten, de stimuleringssystemen die de belangen van de klanten en de geleverde diensten zouden kunnen schaden, alsook de relevantiecriteria voor beleggingsadvies. Ze legt de nadruk op de verplichtingen van de verzekeringsdistributeurs en op de informatie die wordt meegedeeld aan de consument opdat deze kennis kan nemen van alle gegevens i.v.m. zijn verzekeringscontract. De consument moet op die manier kennis kunnen nemen van de verschillende specificiteiten van het contract om dit te kunnen vergelijken met de markt.

Het gaat om een ambitieus project dat de verzekeringsdistributiepraktijk in heel Europa grondig herschikt. De Europese lidstaten moeten deze minimale harmoniseringsrichtlijn vóór 01/10/2018 omzetten in hun nationaal recht.

De IDD vervangt dus de vorige richtlijn van 2002 (Insurance Mediation Directive) en ligt in de lijn van de – uitgestelde – invoering van MiFID II (richtlijn 2014/65/EC, niet van toepassing op verzekeraars) alsook van de PRIIPS-regelgeving die voorziet in essentiële informatiedocumenten (KID).

De hoofdpunten van de IDD zijn:

  • De uitbreiding van de tekst naar alle verzekeringsdistributeurs;
  • De opleiding van de professionals;
  • De transparantie van de vergoedingen;
  • De voorwaarden betreffende de kwaliteit van de aan klant verleende dienst;
  • De adviesplicht;
  • Het beheer van belangenconflicten;
  • De verplichtingen inzake het toezicht op en de governancevereisten voor verzekeringsproducten (POG: product oversight and governance requirements);
  • Het precontractuele informatiedocument om de klant te informeren over de belangrijkste kenmerken van niet-levensverzekeringen (PID: product information document).

België had hierop reeds geanticipeerd door de AssurMiFID-gedragsregels – strenger dan die uit de vorige richtlijnen – te integreren in haar nationaal recht. Andere landen waren eveneens een stap verder gegaan op dit vlak. Vandaag mogen alle spelers tevreden zijn dat alle Europese lidstaten gelijkaardige gemeenschappelijke regels hebben aangenomen op het vlak van verzekeringsdistributie, ongeacht het gebruikte commercialiseringskanaal, om ervoor te zorgen dat alle consumenten hetzelfde beschermingsniveau genieten.

De Europese Commissie en Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen zullen tot 2021 verslagen opstellen om de efficiëntie van de richtlijn te evalueren en opnieuw te analyseren.

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Verzekeringen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *