Welke toekomst voor de deeleconomie?

Het onderwerp is ”in”: de collaboratieve of deeleconomie maakt het gebruik van goederen en diensten efficiënter, ze benadert bepaalde economische concepten vanuit een nieuwe invalshoek. De ontwikkeling ervan wordt ondersteund door de nieuwe technologieën, maar ook door een evolutie in de mentaliteit.

Dit model beroert ons om verschillende redenen. Tegenover de risico’s en opportuniteiten die de deeleconomie meebrengt, moeten economische en sociale voorstellen worden gedaan die dit segment van de economie regelen zonder de ontwikkeling ervan te belemmeren. De ontwikkeling van deze platformen is immers essentieel om ons land te laten deelnemen aan een wereldwijde verandering die een groot aantal sectoren raakt. Hoe kunnen we dan een kader opstellen dat een beter beheer mogelijk maakt van de platformeconomie?

Om een antwoord te geven op bepaalde vragen die de deeleconomie oproept, zijn zes economen van de Economic Prospective Club een weekend bijeengekomen om reflectiepistes te lanceren alsook voorstellen te doen die het mogelijk maken dit model verder te ontwikkelen binnen een klimaat van deugdelijk bestuur en billijkheid tussen alle aanwezige economische actoren.

Hieruit is een document ontstaan dat inzichten en denkpistes biedt op twee vlakken. Het eerste gaat over de concurrentie die deze platformen teweegbrengen. Het tweede betreft de sociale en fiscale reglementering die zou moeten worden ingevoerd. Het algemene voorstel dat de basis vormt van dit werk is erop toe te zien dat het gemeen recht van toepassing is op iedereen, maar rekening houdend met de evolutie en de vernieuwing.

Na hun reflectie hebben de economen geoordeeld dat de ontwikkeling van de deeleconomie niet mag worden afgeremd. Deze ontwikkeling moet echter verlopen volgens een deugdelijk bestuur dat evenveel aandacht besteedt aan alle deelnemers: de dienstverleners op de platformen, de klanten, de incumbents, de regelgevers, de beroepsorganisaties, de Staat, …

Deze reflecties worden in het publieke debat gebracht om een boodschap over te brengen aan de burger alsook aan de mannen en vrouwen die ons land regeren.

Wil u er meer over weten? Lees dan het volledige document van de Economic Prospective Club Economische denkpistes en inzichten: Voor een goed bestuur van de deeleconomie

Dit bericht is geplaatst in Club der wijzen, Overzicht/nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.