Denk aan de bescherming van uw partner!

Door AG Insurance

Hebt u er al bij stilgestaan of uw partner wel goed beschermd is als u iets zou overkomen? Hierna vindt u enkele oplossingen die hem of haar optimaal beschermen en ervoor zorgen dat hij of zij niets tekort komt mocht u er niet meer zijn.

Uw partner financieel beschermen

Er zijn drie types van samenwoning mogelijk: feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en het huwelijk.

U woont feitelijk samen? Dan is het erfrecht niet van toepassing als de partner komt te sterven. Anders gezegd, de wet voorziet niet of nauwelijks in een bescherming van de overblijvende partner. In dat geval is het dus nog belangrijker dat u alles tijdig regelt om te vermijden dat uw partner met lege handen achterblijft als u zou overlijden.

Voor gehuwde koppels en wettelijk samenwonenden is het erfrecht van toepassing, maar niet op dezelfde manier. Bij overlijden van de echtgeno(o)t(e), geniet de overlevende echtgenoot in de meeste gevallen het vruchtgebruik van alle (roerende en onroerende) goederen terwijl de wettelijk samenwonende meestal enkel het vruchtgebruik van de gezinswoning geniet. Om hem of haar meer te geven dan wat de wet voorziet, moet u zelf de nodige maatregelen nemen.

Of u nu gehuwd bent of samenwoont (wettelijk of feitelijk), hierna vindt u enkele algemene principes, die nuttig kunnen zijn om een gepaste oplossing te vinden:

  1. Huwelijkscontract

Gehuwde koppels kunnen gebruik maken van een huwelijkscontract om hun vermogen te verdelen zoals zij dit willen bij het overlijden van één van de echtgenoten. Als er een huwelijkscontract is, zal dit een deel van de successie bepalen. Het huwelijkscontract gaat voor op het erfrecht.

  1. Testament

​Met een testament kunt u een erfenis nalaten aan uw feitelijk samenwonende partner.
Als u gehuwd bent of wettelijk samenwoont, kunt u onder bepaalde voorwaarden uw partner meer nalaten dan wat het erfrecht voorziet.
Het testament is dus een persoonlijk document dat u dan ook niet kunt opstellen en ondertekenen voor beide partners. Elk stelt zijn eigen testament op (dit kan de weerspiegeling zijn van het testament van de partner, om dezelfde voordelen te genieten), ofwel onderhands, ofwel bij de notaris.

  1. Schenking

U kunt ook een schenking doen aan uw echtgenoot of partner. De onroerende schenking moet gebeuren voor een notaris en er zijn schenkingsrechten verschuldigd. In geval van een roerende schenking (cash maar ook voorwerpen zoals een auto of een waardevol juweel bijvoorbeeld), kiest u zelf of u dit wil laten registreren of niet. Als u beslist om uw roerende schenking te laten registreren, zijn schenkingsrechten verschuldigd.

Als u uw schenking niet laat registreren, hoeft u geen schenkingsrechten te betalen. Maar als u overlijdt binnen de drie jaar die volgen op de schenking, of als u niet kunt bewijzen dat de schenking al langer dan drie jaar geleden gebeurde, moet uw begiftigde successierechten betalen op het geschonken bedrag.
Successierechten verschillen naargelang u gehuwd bent, wettelijk of feitelijk samenwoont.

  1. Overlijdensverzekering

Overlijdensverzekeringen beschermen uw naasten tegen de financiële gevolgen van uw overlijden. U biedt op die manier aan uw partner (en dus onrechtstreeks aan uw gezamenlijke kinderen) een bijkomende bescherming. Als u zou overlijden, kan uw partner met het kapitaal van uw overlijdensverzekering zijn/haar levensstandaard behouden of andere onvoorziene kosten betalen.

Er bestaan heel wat oplossingen om uw wederhelft te beschermen. Dit hangt vooral af van uw persoonlijke behoeften. Aarzel dus niet om advies te vragen. Het is tenslotte toch maar normaal dat u diegenen die u graag ziet, zo goed mogelijk wilt beschermen.

Lees ook corner verzekeringen

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, Overdracht, Verzekeringen met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *