Genieten van uw pensioen in het zonnige zuiden

@Pexels

Door Nils De Vriendt & Bruno Ferrier, Puilaetco Dewaay Private Bankers

Velen onder ons dromen van een pensioen in het warme Zuiden. Het leven is daar relax en vaak ook goedkoper. Maar de vraag die zich vooral opdringt : Levert een emigratie naar Frankrijk, Spanje of Portugal mij ook een fiscaal voordeel op wanneer ik voor de uitkering van mijn groepsverzekering emigreer?

 1. Belgische fiscale gevolgen van de uitkering van een pensioenkapitaal

Welnu, in België is het kapitaal, uitgekeerd uit uw groepsverzekering(en) opgebouwd tijdens uw beroepsloopbaan als loontrekkende, onderworpen aan verschillende inhoudingen.

Zo is er een Riziv bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 2%. Daarnaast zal de verzekeraar of de pensioeninstelling bij uitkering ook nog bedrijfsvoorheffing inhouden.

Het tarief van de bedrijfsvoorheffing op het kapitaal opgebouwd via premiestortingen van de werkgever is afhankelijk van uw leeftijd bij uitkering. Het toepasselijk tarief op het kapitaal opgebouwd door eigen premies hangt af van de datum van premiestorting.

Leeftijd bij uitkering PREMIES WERKGEVER ​ EIGEN PREMIES
Niet wettelijk (vervroegd) gepensioneerd wettelijk (vervroegd) gepensioneerd Voor 1/1/1993 Vanaf 1/1/1993
​60 ​20,19% 16,66% 16,66% ​10,09%
​61 ​18,17%
​62 tot 64 16,66​%
​65 ​ 10,09% (indien effectief actief tot
wettelijke pensioenleeftijd), anders 16,66%

Verhuist u echter naar Frankrijk, Spanje of Portugal voor de uitkering van de kapitalen dan bekijkt u best vooraf welke van deze inhoudingen nog kunnen.

2.              RIZIV en solidariteitsbijdragen in strijd met Europees recht.

Het Hof van Justitie oordeelde op 26 oktober 2016 dat de RIZIV bijdrage en solidariteitsbijdrage strijdig is met de Europese regels indien u op het ogenblik van uitbetaling sociaal verzekerd bent in een andere lidstaat van de EER dan België. Hierdoor kunnen deze niet langer.

Hield de verzekeraar of de pensioeninstelling deze toch nog in dan kan u mits bewijs dat u sociaal verzekerd was in een andere lidstaat van de EER de terugbetaling vragen van deze onterechte inhouding.

3.              Bedrijfsvoorheffing

Als u verhuist naar het buitenland dan wordt een pensioenkapitaal uit een groepsverzekering personeel uitgekeerd na deze verhuis in principe toch nog belast in België. Dat komt door de zogenaamde emigratieclausule die stelt dat het pensioenkapitaal wordt geacht te zijn uitgekeerd voor de verhuis uit België naar het buiteland.

Aangezien deze clausule in strijd is met het Europees recht, werd deze door België aangepast zodat ze nog enkel geldt bij overbrenging van de fiscale woonplaats naar een land buiten de EER. Maar als u verhuist uit België naar een andere EER land zoals Frankrijk, Spanje of Portugal dan geldt deze clausule dus niet meer en moet u in het dubbelbelastingverdrag tussen België en deze landen nagaan of België nog inkomstenbelasting kan heffen.

3.1. Geen bedrijfsvoorheffing na verhuis naar Frankrijk, Portugal of Spanje

Volgens het dubbelbelastingverdrag tussen België en respectievelijk Frankrijk, Portugal en Spanje kan enkel het land waar u effectief woont op het ogenblik van de uitbetaling van uw pensioenkapitaal uit een vorige dienstbetrekking het kapitaal belasten.

M.a.w. indien u zich in respectievelijk Frankrijk, Portugal of Spanje vestigt, zal enkel Frankrijk, Portugal of Spanje het uitbetaalde kapitaal van uw groepsverzekering personeel kunnen belasten. De verzekeringsonderneming of de pensioeninstelling mag dan geen bedrijfsvoorheffing inhouden. U moet wel nog verplicht een woonplaatsattest voorleggen dat uitgaat van de Franse, Portugese of Spaanse fiscale autoriteiten.

Ook zult u zich vooraf moeten uitschrijven uit het bevolkingsregister van de Belgische gemeente waar u voor uw verhuis verbleef. Zoniet wordt u vermoed nog Belgisch inwoner te zijn.

3.2.         Maar vermijdt u ook belasting in de nieuwe woonstaat?

In Frankrijk bent u belasting verschuldigd. Dit gebeurt aan het normale progressieve tarief (0% – 45%) onder de rubriek “traitement et salaires” op de bruto uitkering verminderd met o.a. een abattement van 10%, geplafonneerd tot € 3 711. Onder bepaalde voorwaarden kan u wel aanspraak maken op een gunstiger fiscaal regime.

Bij uitkering na verhuis naar Spanje is uw kapitaal onderworpen aan de progressieve tarieven van doorgaans 19% opklimmend tot 45%. Wel zijn er bepaalde aftrekposten en is het uiteindelijke tarief afhankelijk van de Autonome Regio waar u zich vestigt.

Verhuist u naar Portugal dan is de uitkering –na aftrek van bepaalde bedragen- in principe onderworpen aan de progressieve tarieven (14,5% – 48%), eventueel te verhogen met een surtaxe van 2,5% of 5%, afhankelijk van de omvang van uw netto-inkomsten in desbetreffend jaar.

Onder bepaalde voorwaarden kan u echter aanspraak maken op het gunstige regime van “Non Habitual Resident». Dit geldt voor een periode van 10 jaar en leidt tot een fiscaal gunstige behandeling. Zo zijn buitenlandse pensioenen vrijgesteld van Portugese inkomstenbelasting indien het werd al belast in België op basis van het dubbelbelastingverdrag of het niet afkomstig is uit een Portugese bron.

4.              Besluit

Door te verhuizen naar Frankrijk, Spanje of Portugal kan u de Belgische inhoudingen op het kapitaal uit uw groepsverzekering personeel afschudden. Maar of u ook effectief minder belasting betaalt, gaat u best verder na met een Franse, Spaanse of Portugese fiscaal expert.

Lees ook corner Overdracht

Dit bericht is geplaatst in Erfenis, Fiscaliteit, Pensioen met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

2 reacties op Genieten van uw pensioen in het zonnige zuiden

 1. Goossens lucien schreef:

  Dit artikel is misleidend, men sugerreert dat men in het buitenland geen belastingen meer zou moeten betalen op zijn Belgisch pensioen (en dat er dus ook geen bedrijfsvoorheffing meer zou worden ingehouden).
  Men vergeet hier te vermelden dat zij die een overheidspensioen genieten wel nog belastingen verschuldigd zijn in België, en dus ook een Belgische belastingaangifte moeten invullen.
  Foei foei foei, dit artikel en zijn auteur doen me denken aan de spreuk : de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt…

  • I.deL. schreef:

   “In het artikel staat heel duidelijk aangegeven dat het enkel gaat om kapitalen uitgekeerd uit een groepsverzekering personeel. Dit wordt zelfs nog herhaald in het besluit. Het artikel is dus geenszins misleidend voor de goede lezer.” Niels De Vriendt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.