Frankrijk : Van ISF naar IFI …

@Pexels

Door Bruno Ferrier & Anouck Lejeune, Puilaetco Dewaay Private Bankers

U bent de trotse eigenaar van een villa in Saint-Maxime of een chalet in de Franse Alpen en u vraagt zich af welke gevolgen zullen zijn van de op til staande invoering van de Impôt sur la Fortune Immobilière (zogenaamde IFI) in Frankrijk.

Vandaag kent Frankrijk een vermogensbelasting, de “Impôt sur la Fortune” (ISF), die u als Belgisch rijksinwoner verschuldigd bent over de netto-waarde van uw in Frankrijk gelegen goederen.

Het betreft de zogenaamde “situsgoederen” waaronder men niet alleen het Franse vastgoed zelf dient te verstaan maar eveneens de aandelen van een Franse vastgoedvennootschap of société civile immobilière.

Welnu, de Franse wetgever heeft het voornemen opgevat om deze ISF te vervangen door een IFI (= Impôt sur la Fortune Immobilière) en dit vanaf 1 januari 2018. Concreet betekent dit dat Franse rijksinwoners vanaf die datum geen vermogensbelasting meer verschuldigd zijn over roerende goederen zoals o.a. bankrekeningen, aandelen, obligaties, wagens, boten etc.

Voor u als Belgisch rijksinwoner heeft dit tot gevolg dat u, net zoals op heden in het kader van ISF, IFI zal moeten betalen indien de netto-waarde van uw Frans vastgoed en/of aandelen van een Franse vastgoedvennootschap meer bedraagt dan 1 300 000 Euro. Deze drempel wordt berekend per “foyer”, dat wil zeggen per gezin (ouders + minderjarige kinderen).

De tarieven blijven dezelfde zoals onder de ISF namelijk :

Netto-vermogen Tarief
€ 0 € 800 000 0%
€ 800 000 € 1 300 000 0,50%
€ 1 300 000 € 2 570 000 0,70%
€ 2 570 000 € 5 000 000 1,00%
€ 5 000 000 € 10 000 000 1,25%
€ 10 000 000 1,50%

Tot zover zijn er voor u, als Belgisch rijksinwoner, geen ingrijpende veranderingen. Maar de voorgenomen wetswijziging zal wel belangrijke gevolgen hebben indien u uw Franse woning heeft gefinancierd met een krediet aangezien de aftrekbaarheid van de kredieten behoorlijk aan banden wordt gelegd. Wij gaan hierna kort in op een aantal van die beperkingen.

Een eerste beperking betreft de zogenaamde aflossingsvrije kredieten, waarbij u in principe tijdens de looptijd enkel interesten betaalt en pas op het einde van het contract het kapitaal terugbetaald.

Welnu, deze kredieten zullen niet meer integraal aftrekbaar zijn maar in functie van een forfaitair bedrag dat bepaald wordt rekening houdend met het aantal verlopen jaren enerzijds en de totale looptijd van het contract anderzijds. Op het einde van de rit zal het aftrekbare bedrag naar 0 herleid worden niettegenstaande er geen aflossingen gebeuren.

Bij wijze van voorbeeld : Aflossingsvrij krediet ten bedrage van 1 000 000 Euro dat 5 jaar geleden werd aangegaan voor een looptijd van 10 jaar. Het voor aftrek in aanmerking komende bedrag = 500 000 Euro (= 1 000 000 Euro – ((1 000 000 Euro * 5 jaar)/10 jaar)).

Een andere beperking die wordt voorzien houdt verband met de waarde van uw Franse situsgoederen. Indien de totale marktwaarde meer bedraagt dan 5 000 000 Euro én het bedrag van de openstaande lening is meer dan 60% van voormelde marktwaarde, dan zal het excedent van dit krediet slechts ten belope van 50% aftrekbaar zijn.

Bij wijze van voorbeeld : uw villa heeft een martkwaarde van 6 000 000 Euro en werd gefinancierd met een krediet ten bedrage van 5 000 000 Euro. Het openstaand saldo van het krediet bedraagt 1 400 000 Euro meer dan 60% van de marktwaarde. Bijgevolg zal van dit excedent slechts 50% (700 000 Euro) aftrekbaar zijn. Het totaal voor aftrek in aanmerking komende bedrag is 4 300 000 Euro in plaats van 5 000 000 Euro.

Tot slot zullen kredieten die werden aangegaan bij de vennootschap van een familielid of een vennootschap waarin een familielid een meerderheid van stemrechten heeft, in hun geheel niet meer voor aftrek in aanmerking komen.

Het Franse Parlement heeft, zoals verwacht, het idee van de invoering van een Impôt sur la Fortune Immobilière verworpen. Maar in december komt de Assemblée nationale bij mekaar die naar alle waarschijnlijkheid het idee opnieuw zal lanceren.

Het is dus nog even afwachten en kijken welk einde deze politieke dicussie zal krijgen maar het lijkt in ieder geval raadzaam om uw persoonlijke situtaie reeds voor 1 januari 2018 te laten aftoetsen aan de komende wetswijziging.

Lees ook corner overdracht

Dit bericht is geplaatst in Fiscaliteit, Overdracht met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *