De sociaal verantwoorde investering ook in verzekering !

Door AG Insurance

Duurzaamheid is hét woord van deze tijd. Meer en meer mensen kiezen bewuster voor duurzame kleding of voedsel, we proberen duurzamer om te springen met onze energie, er komen duurzamere vormen van transport, … Maar wat met uw beleggingen? Zijn die ook zo duurzaam?

De laatste jaren is beleggen niet zo simpel. Met de financiële crisis nog vers in het geheugen zit de schrik voor risico er nog steeds goed in. Heel wat mensen kiezen dan ook om een zeker niveau van bescherming in te bouwen in hun beleggingen. Want een goed gediversifieerde portefeuille kan op langere termijn nog steeds heel mooie resultaten opleveren. Maar waarom geen extra ethische dimensie in die portefeuille inbouwen door te kiezen voor maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen? Deze beleggingsvorm biedt immers niet alleen het vooruitzicht op een potentieel hoger rendement, hij draagt ook bij aan het welzijn van onze planeet en maatschappij.

Wat is MVB?

Een maatschappelijk verantwoorde belegging of MVB (vaak gebruikt men de Engelse term Socially Responsible Investing of SRI) probeert de economische vooruitgang en de impact ervan op de maatschappij en het milieu met elkaar te verzoenen. Het is een beleggingsvorm waarbij de belegger mikt op een financieel interessante belegging met een positieve impact op duurzaamheid, klimaat, mensenrechten, … Dit kan op twee manieren. In de meest elementaire vorm sluit je onethische organisaties of bedrijven simpelweg uit je beleggingsfonds uit (exclusiebenadering). Dit zijn onder meer ondernemingen die controversiële wapens produceren, bedrijven die lak hebben aan de mensenrechten of organisaties die de minimumnormen inzake milieu niet al te nauw nemen. Maar een fonds kan ook investeren in bedrijven die het best presteren op vlak van duurzaamheid (best-in-classbenadering). Zij leveren een positieve bijdrage op sociaal, maatschappelijk of milieuvlak. Het fonds houdt hierbij rekening met drie niet-financiële criteria:

  1. Milieu
    Wat zijn de gevolgen van de bedrijfsactiviteit op het milieu? Welke inspanningen levert het bedrijf om die te beperken? Enkel zij die blijk geven van een efficiënt beheer van natuurlijke resources, die de uitstoot van broeikasgassen verminderen of die een performanter recyclagesysteem gebruiken, verdienen een selectie.
  2. Maatschappij
    Hoe verhoudt de onderneming zich tot mensenrechten en het arbeidsrecht? Ondernemingen die een beroep doen op kinderarbeid of die gekend zijn omwille van corruptie komen er alvast niet in.
  3. Governance (goed bestuur)
    Hoe wordt de onderneming geleid en gecontroleerd? Transparantie, onafhankelijkheid van de raad van bestuur en respect voor de rechten van alle stakeholders zijn een pluspunt voor de selectie.

Brengt zo’n MVB-fonds ook iets op?
Zo’n maatschappelijk verantwoorde aanpak moet wel inboeten aan rendement? Dat idee is echter een grote misvatting. De laatste jaren zijn de prestaties van de MVB-fondsen dikwijls minstens even goed als die van andere beleggingen. In heel wat gevallen zijn ze zelfs beter. Hiervoor zijn twee verklaringen. Ten eerste zijn risicovolle activaklassen zoals groeilandobligaties of hedgefondsen niet of veel minder vertegenwoordigd in een SRI-portefeuille. Daarnaast zijn bedrijven met een duurzaam langetermijnbeleid minder gevoelig voor economische schommelingen. Vooral duurzame aandelenfondsen rond thema’s zoals water of hernieuwbare energie deden het de voorbije jaren zeer goed. Bovendien wordt deze thematiek alleen maar sterker, wat positief kan zijn voor de vooruitzichten.

Net zoals bij elk ander beleggingsproduct vormen rendementen uit het verleden uiteraard geen garantie voor de toekomst. Ook een MVB-fonds blijft immers een belegging op de financiële markten en kan dus stijgen of dalen.

Hoe belegt u in een MVB-fonds?

U kunt rechtstreeks in een bancair beleggingsfonds beleggen, maar u kunt dit ook doen via een financiële verzekering. Dit kan via een open tak 23-verzekering, met of zonder ingebouwd beschermingsmechanisme. Maar u kunt ook kiezen voor een MVB-fonds via een beleggingsverzekering in combinatie met kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Het rendement is uiteraard niet gegarandeerd en afhankelijk van de prestatie van de onderliggende fondsen.

De conclusie is simpel: maatschappelijk verantwoorde beleggingen zijn uitgegroeid tot een volwaardig alternatief voor traditionele beleggingen. Ze worden ook steeds populairder bij zowel particuliere als institutionele beleggers. De tijd dat enkel een nichepubliek hierin geïnteresseerd is, ligt lang achter ons. Logisch, want u bewijst er de hele maatschappij een dienst mee.

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen, Verzekeringen met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *