Reglementeringen: Welke veranderingen voor uw financiën in 2018?

@Pexels

In 2018 komen er heel wat nieuwe wetten en richtlijnen bij. Hierna een kort overzicht van de veranderingen in 2018.

Op 1 januari 2018 treden meteen al MiFID II en PSD2 in werking. MiFID II gaat, naast een reeks andere maatregelen, orde op zaken stellen in de retrocessies van beheerkosten. In het kader van discretionair beheer, zullen financiële instellingen niet langer retrocessies van beheerkosten kunnen innen vanwege emittenten van beveks die door deze instellingen worden gecommercialiseerd. Om een gelijkwaardige rentabiliteit te bereiken, zullen portefeuillebeheerders (in discretionair beheer) hun kosten voor discretionair beheer en advies moeten optrekken.

We bevinden ons hier in een situatie van communicerende vaten: de beheerkosten in beveks zullen dalen, omdat er geen retrocessies meer zullen worden uitgevoerd, maar de advieskosten zullen stijgen. Met andere woorden: die kosten, waaraan de belegger weinig aandacht schonk, zullen nu door het vereiste transparantiebeginsel wel aan het licht komen. De meeste private banken hebben hun tarieven aangepast en bekendgemaakt, maar het zal pas bij de publicatie van de eerste afrekeningen zijn, namelijk eind maart 2018, dat de klanten verrast zullen zijn wanneer zij …. op transparante wijze … in detail de kosten onder ogen krijgen. Ook de regels inzake afstemming van het aangeboden product op het profiel van de klant, zullen worden versterkt. MiFID II zal belangrijke veranderingen met zich brengen in de sector van het beheer. Klanten zullen hierover dus informatie en uitleg moeten krijgen.

In januari 2018 gaat ook PSD2 in werking treden. PSD2 zal klanten van banken (particulieren en ondernemingen) de mogelijkheid bieden een derde persoon aan te stellen om hun financiën te beheren of toegang te krijgen tot hun financiële gegevens. Klanten van banken zouden zo FinTechs-actoren of andere actoren zoals Facebook, Google of Amazon, bijvoorbeeld, toestemming kunnen geven om facturen te betalen, overdrachten uit te voeren of account aggregators kunnen toelaten al hun financiële gegevens te consolideren. Al deze verrichtingen zullen kunnen worden uitgevoerd, terwijl het geld op één bankrekening blijft staan. Banken zullen verplicht zijn deze informatie te verstrekken via de zogenaamde API (Application Programming interface). Deze richtlijn zal het mogelijk maken een gemeenschappelijk wettelijk kader te bieden voor betalingsdiensten binnen de Unie. Ze moet ook internationale betalingen binnen de Unie versoepelen, zodat ze even eenvoudig worden als nationale betalingen. Het is dus een vooruitgang voor de consument.

Wat verzekeringen betreft, gaat IDD (Insurance Distribution Directive) in werking treden op 1 oktober 2018. Wat betekent dat? Met deze richtlijn willen de beleidsmakers de consumenten beter beschermen door zich te richten op de opleiding van de verzekeringsdistributeurs en de transparantie van de informatie. “De richtlijn legt regels vast betreffende de ontwikkeling van producten, de stimuleringssystemen die de belangen van de klanten en de geleverde diensten zouden kunnen schaden, alsook de relevantiecriteria voor beleggingsadvies. Ze legt de nadruk op de verplichtingen van de verzekeringsdistributeurs en op de informatie die wordt meegedeeld aan de consument opdat deze kennis kan nemen van alle gegevens i.v.m. zijn verzekeringscontract. De consument moet op die manier kennis kunnen nemen van de verschillende specificiteiten van het contract om dit te kunnen vergelijken met de markt”.

Een andere reglementering die de verzekeringswereld zal veranderen is de: PRIIP’s (Packaged Retail Investment and Insurance Products). Het informatiedocument dat aan de beleggers wordt overhandigd wanneer zij inschrijven op producten van Tak 23 zal worden herzien: de KID PRIIP. Dit betekent dat de ontwikkelaars van deze beleggingsinstrumenten aan dezelfde verplichtingen zullen worden onderworpen als emittenten van beveks wat de informatie aan de beleggers betreft. Deze documenten zullen een vaste structuur hebben, waarin wordt gedefinieerd waarin het product is belegd, welke de kosten en risico’s hiervan zijn.

Dit bericht is geplaatst in Beheer, Beleggingen met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *