Pensioen en gezondheidszorgen : meer communiceren rond deze extralegale voordelen

@Pexels

Door AG Insurance

Extralegale verzekeringsvoordelen, zoals een groeps- of hospitalisatieverzekering, zijn steeds meer ingeburgerd op de Belgische arbeidsmarkt. Werkgevers zien echter nog heel wat kansen om de kennis en populariteit van extralegale voordelen bij de werknemers op te krikken dankzij een betere communicatie. Daarnaast willen ze deze voordelen in de toekomst ook flexibeler kunnen invullen. In vergelijking met hun werknemers, onderschatten werkgevers wel het belang van de digitalisering van de communicatie. Dit zijn enkele van de belangrijkste conclusies van een studie van Vlerick Business School in samenwerking met AG Insurance bij meer dan 100 Belgische werkgevers en meer dan 1200 werknemers.

Potentieel groeps- en hospitalisatieverzekering versterken door meer en betere communicatie

Nog nooit konden loontrekkenden rekenen op zo’n uitgebreid aanbod extralegale voordelen. Werkgevers geven niettemin aan dat hun werknemers de waarde daarvan niet altijd juist (kunnen) inschatten. Redenen voor die onderwaardering zijn onder meer ontoereikende communicatiemiddelen binnen het bedrijf en een gebrek aan kennis bij het personeel. Bij pakweg een bedrijfswagen of een smartphone is het voordeel heel ‘tastbaar’ en meteen merkbaar. Bij groeps- of hospitalisatieverzekeringen ligt dat anders. Dit wordt ook bevestigd door de werknemers: 1 op de 4 ondervraagde werknemers kan van 5 opgesomde aanvullende voordelen niet met zekerheid zeggen of hij deze heeft of niet, en liefst de helft weet niet wat zijn hospitalisatieverzekering allemaal terugbetaalt.

Voor veel werkgevers ligt de sleutel dus in meer en betere communicatie over dit type voordelen. Bijna drie kwart (73 %) van de Belgische werkgevers ziet het strategische belang van het aanvullend pensioen en gezondheidszorg in de toekomst nog stijgen, onder meer om talent aan te trekken én te behouden. Bijna negen op de tien (86 %) meent dat ook het personeel zelf meer en meer belang zal gaan hechten aan deze twee extralegale voordelen.

Belgische werkgevers beschouwen het overigens als hún verantwoordelijkheid om extralegale voordelen bevattelijk te maken voor het eigen personeel, ondanks dat meer dan de helft (56 %) aangeeft dat dit veel inspanningen vraagt. Meer dan zes op de tien bedrijven (63 %) zetten hiervoor eigen communicatiemiddelen in, doorgaans via de klassieke kanalen (e-mail, telefoon, mondeling). Bedrijven lijken zich niet helemaal bewust te zijn van het toenemend belang van digitale communicatie, want slechts één op de twee (46 %) wil hier actief in mee stappen. Daarmee onderschatten ze het belang van digitale communicatie, want 93 % van de werknemers is vragende partij voor één centraal online punt waar ze hun aanvullende voordelen kunnen consulteren.

Uit de studie blijkt nog dat werkgevers onvoldoende inspelen op belangrijke levensmomenten, zoals het huwelijk, om de waarde van extralegale voordelen te onderstrepen ten aanzien van het personeel. Ook bij een salarisverhoging of promotie communiceert slechts een minderheid (8,7 %) over de impact op het pensioen- of hospitalisatieplan, zoals bijvoorbeeld een hogere werkgeversbijdrage.

Flexibel pakket

Naast communicatie biedt ook de flexibele invulling van het pakket aanvullend pensioen en gezondheidszorgen opportuniteiten voor de Belgische werkgevers. De zogenaamde cafetariaplannen zullen in populariteit toenemen, weet Xavier Baeten, professor aan Vlerick Business School: “Vandaag bieden slechts twee op de tien werkgevers keuzemogelijkheden aan binnen het pakket aanvullend pensioen en gezondheidszorgen. Bijna zeven op de tien (68%) geven aan dit in de toekomst te willen doen. Werkgevers willen als ‘caring employer’ het personeel verder betrekken bij de invulling van het verloningspakket, en hen toelaten keuzes te maken die het best aansluiten bij hun specifieke behoeften.”

Deze resultaten liggen ook in lijn met de verwachtingen van de werknemers: 3 op de 4 zou graag zijn aanvullende voordelen zelf kunnen kiezen.

Werknemer heeft een goed idee over het wettelijk pensioen, maar overschat zijn aanvullend pensioen

De betaalbaarheid van de pensioenen is en blijft een hot topic deze dagen. Daarom keek de studie tot slot ook naar het verwachtingspatroon van de werknemer over zijn wettelijk en aanvullend pensioen. Misschien eerder onverwacht, maar het bedrag dat de werknemer later verwacht te krijgen, komt redelijk dicht in de buurt van het wettelijk pensioen dat hij uiteindelijk zal ontvangen. Dat is echter niet het geval voor de aanvullende pensioenen. Werknemers overschatten systematisch de jaarlijkse inbreng van de werkgever om het aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen, wat aan het einde van de rit ook tot een onrealistisch verwachtingspatroon kan leiden wat betreft het aanvullend pensioen. Op basis van de studie is meer en duidelijkere communicatie rond dit thema dan ook aangewezen.

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit, Verzekeringen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *