Schenking met last van lijfrente als alternatief voor de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik?

Photo016Door Puilaetco Dewaay Private Bankers

U kan het vandaag praktisch elke dag lezen : de belastingdruk in België ligt erg hoog. Dit mag dan wel de realiteit zijn op heel vlakken maar als het gaat over uw nalatenschap en uw roerend vermogen dient één en ander toch genuanceerd te worden.

Indien u niets doet, dan variëren de tarieven van erfbelasting /successierecht tussen de 3% en 30%, afhankelijk van het Gewest waar u woonachtig bent op datum van uw overlijden.

Deze successiedruk kan echter verlaagd worden, althans voor wat betreft uw roerend vermogen. Want België kent een voordelige regeling als het op de schenking van dit roerend vermogen aankomt.

Indien men overgaat tot een schenking van een roerend vermogen (effectenportefeuille, cash, aandelen van een vennootschap, kunstwerken, …) heeft men vaak de volgende doelstellingen : bescherming van het familievermogen, behoud van controle tijdens het leven de schenkers, garanderen van de financiële onafhankelijkheid in hoofde van de schenkers, beperken van de erfbelasting, …

Welnu, het roerend vermogen kan op verschillende wijzen overgedragen worden : de bankgift, de buitenlandse notariële schenking en de Belgische notariële schenking.

Bij de eerste twee technieken zal er in principe geen schenkbelasting verschuldigd zijn maar geldt een 3-jaarstermijn -behoudens vrijwillige registratie van de schenking binnen deze termijn- om successierechten te voorkomen.

De schenking voor een Belgische notaris zal daarentegen automatisch de betaling van schenkingsrechten tot gevolg hebben. Zodoende is het geschonken vermogen meteen geregeld en dit aan relatief lage tarieven : 3% / 7% of 3,3% / 5,5% / 7,7%, afhankelijk van het Gewest waarin u woonachtig bent.

Uiteraard kunnen er tal van voorwaarden, lasten en modaliteiten aan de schenking gekoppeld te worden. Dit steeds in functie van de bekommernissen van de schenkers.

Wenst u bijvoorbeeld een inkomen uit de schenking te behouden, dan heeft u de keuze tussen een voorbehoud van vruchtgebruik of het opleggen van een last van lijfrente.

Of u voor de éne dan wel de andere formule zal kiezen, is o.a. afhankelijk van de aard van de geschonken goederen (aandelen van een vennootschap of een effectenportefeuille), van het feit of u een “overbodig” deel van uw roerend vermogen wegschenkt, de investeringspolitiek (dynamische portefeuille of kapitalisatiestukken) en last but not least : natuurlijk uw behoefte aan een vast inkomen.

Zou u opteren voor een voorbehoud van vruchtgebruik, weet dan dat dit onmogelijk aan een bankgift gekoppeld kan worden, gelet op het feit dat de bankgift gekenmerkt wordt door de materiële overdracht van de geschonken goederen.

Daarnaast moeten de inwoners van het Vlaamse Gewest tevens rekening houden met het –omstreden- standpunt dat VLABEL in april van dit jaar innam (inwerkingtreding 01.06.2016) : een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik waarover geen Vlaamse schenkbelasting werd betaald, zal de Vlaamse Administratie voortaan naast zich neerleggen, ook indien de fameuze 3-jaarstermijn is verstreken.

Vermits u als vruchtgebruiker bovendien enkel recht heeft op de inkomsten (dividenden en interesten) zal deze techniek weinig nut hebben indien de portefeuille vooral is samengesteld uit kapitalisatiefondsen.

Indien men opteert voor een last van lijfrente, kan men deze ook optioneel makenzodat er niet onnodig inkomsten uti het geschonken vermogen worden overgeheveld naar het –nog niet geplande- privé-vermogen van de schenkers.

Het behoud van controle en de bescherming van het familiekapitaal wordt op verschillende wijzen gegarandeerd alnaargelang de schenking gebeurde met voorbehoud van vruchtgebruik of onder last van een rente.

Indien de schenking gebeurde met voorbehoud van vruchtgebruik, zal de begiftigde (= blote eigenaar) niet vrij over de goederen kunnen beschikken zolang de schenker (= vruchtgebruiker) in leven is.

Bij een schenking onder last van een lijfrente –welke betrekking heeft op de volle eigendom van de goederen- wordt het behoud van kapitaal vaak verzekerd door de inpandgeving van de portefeuille –waardoor tevens de betaling van de lijfrente wordt gegarandeerd.

Zoals u ziet, zijn er tal van mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw roerend vermogen optimaal wordt overgedragen naar de volgende generatie. Bij de keuze van de planningstechniek zal men evenwel steeds rekening dienen te houden met drie paratmeters : de persoonlijke situatie van de schenker, de samenstelling van diens vermogen én zijn doelstellingen.

Lees ook corner Overdracht

Dit bericht is geplaatst in Overdracht met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *