Hervorming van de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

IMG_0753Door Puilaetco Dewaay Private Bankers

Net zoals het Vlaamse Gewest in juli 2015, heeft het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest besloten om zijn wetgeving inzake schenkingsrechten op onroerende goederen te hervormen. De hervorming, die op 1 januari 2016 van kracht geworden is, ligt in de lijn van die welke in Vlaanderen werd doorgevoerd.

Enerzijds, werden de schenkingstarieven op basis van de bestaande band van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde beperkt tot twee en, anderzijds, werden de toepasselijke tarieven en schijven herzien.

Eind 2015 heeft het Waalse Gewest eveneens zijn fiscaliteit inzake schenkingen van onroerende goederen gewijzigd. Dit kwam in ons artikel van 9 december 2015 aan bod.

Ter herinnering, de fiscale woonplaats van de schenker bepaalt de toepasselijke gewestelijke wetgeving voor de schenking van een onroerend goed.

Hieronder vindt u de nieuwe tarieven die sinds 1 januari 2016 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest toepasselijk zijn:

              In rechte lijn en tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden

Tarief van toepassing tot 31/12/2015 Tarief van toepassing vanaf 1/1/2016
Van € 0 tot € 50.000 3% Van € 0 tot € 150.000 3%
Van € 50.000 tot € 100.000 8%
Van € 100.000 tot € 175.000 9% Van € 150.000 tot € 250.000 9%
Van € 175.000 tot € 250.000 18%
Van € 250.000 tot € 500.000 24% Van € 250.000 tot € 450.000 18%
Boven € 500.000 30% Boven € 450.000 27%

Naar aanleiding van deze hervorming werd het specifieke regime betreffende de schenking van de gezinswoning afgeschaft.

 

               Tussen alle andere personen

Wat schenkingen aan andere personen betreft, heeft de Brusselse wetgever het bestaande onderscheid tussen broers en zussen, ooms, tantes, neven en nichten en derden geschrapt. Voortaan is er voor al deze personen één enkel tarief toepasselijk:

Tarief van toepassing vanaf 1/1/2016
Van € 0 tot € 150.000 10%
Van € 150.000 tot € 250.000 20%
Van € 250.000 tot € 450.000 30%
Boven € 450.000 40%

Deze hervorming opent perspectieven voor diegenen die een onroerend goed willen overdragen aan personen die een minder nauwe of zelfs geen band van verwantschap met de schenker hebben. Voorheen konden de verschuldigde schenkingsrechten oplopen tot 80%!

Teneinde de controle over de geschonken goederen bij leven te behouden, kan de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik worden gedaan. Deze modaliteit heeft echter geen impact op de berekening van de schenkingsrechten, die op de waarde van de volle eigendom van het geschonken goed worden becijferd.

Aangezien de tarieven van de successierechten niet werden gewijzigd, is de overdracht door schenking interessant in het kader van een vermogensplanning.

Bovendien werd op successievlak de « regel van de drie jaar » afgeschaft, volgens dewelke de waarde van de geschonken goederen binnen de drie jaar vóór het overlijden in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de successierechten. De afschaffing geldt enkel voor schenkingen van onroerende goederen na 1 januari 2016.

Deze wijziging, die eigen is aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, biedt de mogelijkheid om schenkingen van onroerende goederen te doen aan het einde van zijn leven. Een last-minute successieplanning kan worden beoogd om het bedrag van de successierechten te verlagen.

Dit mag echter niet worden verward met opeenvolgende schenkingen: het is nog altijd noodzakelijk om een termijn van drie jaar tussen twee schenkingen te laten verstrijken om te vermijden dat de op de tweede schenking verschuldigde schenkingsrechten berekend worden door de waarde van de goederen van de eerste schenking in aanmerking te nemen.

Lees ook: corner overdracht

Dit bericht is geplaatst in Erfenis, Geen categorie, Overdracht met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *