Wat verandert in 2017 voor uw beleggingen ?

Bron van het beeld: Pexels

Bron van het beeld: Pexels

Door Febelfin 

Bankmobiliteit

In 2017 (vermoedelijk in het tweede kwartaal) wordt de bankoverstapdienst nog verder uitgebreid.

De nieuwe bank zal de recurrente betalers en schuldeisers die via domiciliëring worden betaald, informeren over het nieuwe rekeningnummer. Op dit ogenblik dient u dit nog zelf te doen.

Wijzigingen op het gebied van de financiële fiscaliteit

In oktober 2016 keurde de regering een aantal maatregelen goed op het gebied van financiële fiscaliteit. Vanaf 1 januari 2017 zullen deze in werking treden met de toepassing van de programmawet, die nu in het Parlement wordt voorbereid:

  • de roerende voorheffing wordt van 27% op 30% gebracht. Dat percentage geldt voor de meeste dividenden en intresten;
  • de taks op beursverrichtingen wordt aangepast: per verrichting worden de bovengrenzen tweemaal zo hoog en de taks wordt van toepassing op verrichtingen die Belgische residenten in het buitenland uitvoeren;
  • de speculatietaks op overdrachten van beursgenoteerde aandelen binnen zes maanden na hun aankoop wordt afgeschaft.

Een nieuwe internationale omkadering voor fiscale transparantie

In de loop van 2017 zal de uitwisseling van financiële informatie tussen de belastingdiensten van lidstaten gebeuren in overeenstemming met een nieuwe uitwisselingsstandaard.

Het gaat om de eerste toepassing in de praktijk van de nieuwe internationale “Common Reporting Standard” die de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft opgesteld. Die uitwisseling van informatie slaat niet alleen op intresten (in tegenstelling tot de vroegere Spaarrichtlijn) maar ook op dividenden en meerwaarden.

Een honderdtal staten, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie, nemen deel aan het systeem om de strijd tegen internationale belastingontwijking aan te gaan.

Elke persoon met een bankrekening in het buitenland die resident is in een van die landen, valt onder de toepassing. Die verandering heeft geen gevolgen voor hen die hun belastingplicht vervullen zoals het moet, onder meer via aangifte van hun roerende inkomsten in het buitenland.

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit, Fiscaliteit met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *