Duurzaamheidsanalyse : De Verenigde Staten, de zwaktes zijn gekend …

Bron: Pexels

Bron: Pexels

De duurzaamheidsanalyse van de landen bleek bijzonder zinvol tijdens de schuldencrisis in de eurozone, en heeft aangetoond dat het belangrijk is om naar duurzaamheidsuitdagingen te kijken op landenniveau. Op die manier kunnen we hun vermogen inschatten om hun schulden terug te betalen, in plaats van hun vermogen om de schuldgraad te laten stijgen. Het model steunt op de vijf grote duurzaamheidspijlers, namelijk transparantie en democratische waarden (1), bevolking, gezondheidszorg en welvaartsverdeling (2), milieu (3), onderwijs/innovatie (4) en economie (5).

Rekening houdend met de verschillende ESG-factoren scoren de Verenigde Staten onder het gemiddelde van de OESO.

Die zwakke duurzaamheidsscore is voornamelijk te wijten aan criteria op het vlak van milieu en maatschappelijk welzijn.

Enerzijds gebruiken de Verenigde Staten nog veel steenkool. Het is een goedkope energiebron, maar stoot veel broeikasgassen uit. Anderzijds blijft hernieuwbare energie in de totale energiemix van het land onder het gemiddelde.

Op maatschappelijk vlak is er zoals bekend veel sociale ongelijkheid in de Verenigde Staten, en de GINI-coëfficiënt toont dat gedeeltelijk aan. De gevangenisbevolking legt ook wat gewicht in de schaal. De alomtegenwoordigheid van obesitas is eveneens een probleem op middellange en lange termijn voor de bevolking, die is blootgesteld aan een aanzienlijk gezondheidsrisico en belangrijke financiële gevolgen.

Hoewel de Verenigde Staten over het algemeen een bevredigende score behalen op het vlak van democratie en burgerlijke vrijheden, betreuren we het feit dat ze het Internationaal Gerechtshof of de Ottawa-conventie over antipersoonsmijnen niet hebben erkend. Ook werd de doodstraf in bepaalde staten niet afgeschaft.

… te weinig sterktes

De Verenigde Staten blinken duidelijk uit op het vlak van innovatie. De Verenigde Staten behouden een voortrekkersrol op dat vlak, zowel op het vlak van R&D-uitgaven als het aantal geregistreerde patenten.

Innovatie is een belangrijke uitdaging voor ontwikkelde landen, en dat hebben de Verenigde Staten duidelijk begrepen. De tewerkstellingsgraad van immigranten ligt ook boven die van verschillende andere lidstaten, met name België, en wordt gedeeltelijk verklaard door het feit dat Amerika goed opgeleide immigranten wil aantrekken. De scholingsgraad van de Amerikaanse en Canadese immigranten ligt een stuk hoger dan die in Europa. Twee derde van de migranten die aankomen in de Verenigde Staten en Canada hebben immers een hoger diploma behaald, bijna het dubbele van in Europa.

Weinig verbetering te verwachten

De verklaringen van Donald Trump wijzen er niet op dat de situatie zal omkeren, wel integendeel. Hoewel het duidelijk wordt dat Trump het klimaatakkoord van Parijs, dat werd getekend door zijn voorganger, niet officieel zal opblazen, is het wel zo dat hij weinig moeite zal doen om de doelstellingen inzake de vermindering van broeikasgassen, die werden opgenomen in het akkoord, te bereiken. Zijn verklaringen tijdens de campagne ondersteunen duidelijk een verhoogde productie van steenkool, de herziening van de uitbating van de oliepijplijn Keystone XL, de exploitatie van olie en gas in Alaska en de Golf van Mexico.

Hoewel het ‘America First Energy Plan’ van Trump het belang van klimaatverandering verwerpt, tonen verschillende studies aan dat de VS erg kwetsbaar blijven op dit vlak: met name de ND GAIN-index toont aan dat Amerika kwetsbaarder blijft dan het gemiddelde OESO-land.

Het engagement om de vennootschapsbelasting te verlagen van 35 tot 20 % is eerder positief voor de fiscale transparantie van Amerikaanse ondernemingen, die er geen belang meer bij zullen hebben om hun winsten te laten belasten in landen met een lagere belastingvoet. Vandaag is het moeilijk om in te schatten of de repatriëring van winsten naar de VS de vermindering van de fiscale ontvangsten zal kunnen compenseren. En zal de toename van de tewerkstelling, de eerste doelstelling van het programma van Trump, voldoende zijn om dit alles goed te maken? Op korte termijn zijn zulke maatregelen weliswaar welkom, maar op middellange termijn is er wel een risico voor de financiering van het overheidsbeleid. Hoewel de maatregel niet gepaard gaat met een reële economische groei, zullen de onderwijs- en gezondheidssector als eerste getroffen worden door de besparingen van de Amerikaanse economie, die al fors met schulden beladen is. Een verbetering van de Amerikaanse score op deze twee duurzaamheidspijlers is dus moeilijk te voorspellen.

Lees ook corner Duurzame beleggingen

 

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit, Duurzame beleggingen met de tags , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *