Debat over beleggingsoplossingen in het kader van lage rentevoeten en scherpere eisen

Photo107#1Door Degroof Petercam

Marktparticipanten en houders en beheerders van activa stellen zich vragen bij meer actief beheer en het gebruik van afgeleide producten om een antwoord te bieden op de ultralage rentevoeten. Er zijn weinigen die de scherpere eisen van verantwoord beleggen in verband brengen met de context van lage rentevoeten. Bovendien leidt de zoektocht naar elk basispunt en de jacht op kosten ertoe dat de plaats die wordt toegekend aan een duurzame allocatie vermindert.

Twee reacties in dit verband:

  • Duurzaam beleggen zou niet mogen worden beschouwd als een niche waaraan slechts een klein deel van de allocatie van een portefeuille wordt gewijd. Integendeel, verantwoord beleggen moet worden opgenomen binnen het beheer als een echte beheerstool.
  • Duurzaam beleggen is geen kostenpost als gevolg van een vermindering van de diversificatie van de universums. Het draagt immers bij tot de optimalisatie van de risico-/rendementsverhouding, waardoor er net rendement kan worden gemaakt tegen de achtergrond van lage rentevoeten, maar niet tegen gelijk welke prijs.

In het kader van actief beheer biedt verantwoord beleggen dat is geïntegreerd in het beleggingsproces, zowel aan het begin als het einde van de waardeketen een andere kijk op beleggingen. Hierdoor gaan mensen zich meer vragen stellen over de werkelijke bedoelingen van het management en het businessplan en gaan ze dus ook de vergoeding van het genomen risico beter begrijpen.

In het kader van de ultralage rentevoeten, die nu al een tijdje een marktgegeven zijn, is verantwoord beleggen een optie om in overweging te nemen.

De zoektocht naar rendement heeft heel wat beleggers eind 2012 in de richting van schuldpapier van opkomende landen geduwd. In die activaklasse is een duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak bijzonder zinvol, aangezien hierdoor de meest risicovolle landen en meest instabiele schulden kunnen worden geïdentificeerd.

De drie afgelopen jaren, die werden gekenmerkt door een uitgesproken instabiliteit van het schuldpapier uit opkomende landen, hebben we de bijdrage van onze duurzaamheidsfilter van de landen kunnen aantonen. Door dieper in te gaan op duurzaamheidsdimensies zoals transparantie en democratische waarden (1), bevolking, gezondheidszorg en welvaartsverdeling (2), milieu (3), onderwijs/innovatie (4) en economie, kunnen we de landen identificeren die het verst staan op het gebied van duurzaamheid, en een betere inschatting maken van de risico’s waarmee de minder goed geplaatste landen geconfronteerd worden. Er werd aangetoond dat de filter een aanzienlijke bijdrage heeft tot de alfa van de strategie in neergaande markten, aangezien hij een stabiliserende factor is en extreme risico’s uitschakelt. Hierdoor daalt de portefeuille in mindere mate dan de markten (bèta lager dan één). In opgaande markten is deze bijdrage minder groot, waardoor de expertise op het vlak van het beheer een grotere bijdrage kan leveren tot de waardecreatie. Ze blijft echter wel positief, zodat de portefeuille deelneemt aan de rally met een bèta gelijk aan één.

De lage rentevoeten houden ook aan omdat de groei zwak is. In een dergelijke omgeving is het aangewezen om op zoek te gaan naar bedrijven van hoge kwaliteit. Duurzame bedrijven maken hier de facto deel van uit. Dit zijn bedrijven die op lange termijn kunnen overleven en dus rekening houden met de uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappelijk welzijn en deugdelijk bestuur waarmee ze geconfronteerd worden. Enerzijds kan de analyse op het gebied van verantwoord beleggen extreme risico’s helpen vermijden door bedrijven die niet goed voorbereid zijn op de uitdagingen van morgen te identificeren.

Anderzijds zijn de bedrijven die zullen overleven degene die innoveren en de huidige uitdagingen beschouwen als de opportuniteiten van morgen. Bedrijven van hoge kwaliteit worden vaak gelijkgesteld met dure aandelen. Hoewel de waardering inzake koers-winstverhouding hoog kan lijken in vergelijking met de sectorgenoten, moet het hogere groeipotentieel op middellange en lange termijn niet onderschat worden. Beleggers zijn bereid om meer te betalen voor groei. Deze bedrijven zijn erg innovatief, competitief en beschikken over meer prijszettingskracht dan hun sectorgenoten, met name dankzij aanzienlijke instapdrempels. Op middellange en lange termijn zijn het de winsten van de bedrijven die de waardecreatie voor aandeelhouders bepalen. Die zijn bijgevolg bereid om een hogere premie te betalen voor een meer consistente winstgroei.

De selectie van individuele waarden is dus bijzonder belangrijk, en de interactie tussen de beheersexpertise en verantwoord beleggen is van essentieel belang om een globale analyse te maken van een bedrijf en alle uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd in kaart te brengen. Daarom is duurzaam beleggen geen niche, maar een geïntegreerde benadering die een onderneming als geheel bekijkt, in het licht van alle stakeholders.

Verantwoord beleggen is dus een hulpmiddel voor het beheer om rendement te behalen met een berekend risico, en biedt op zich een antwoord op de lage rentevoeten.

Lees ook corner Duurzame beleggingen

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit, Duurzame beleggingen met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *