Pensioensparen via een verzekering of via een bancair fonds?

DSCN2502 - Version 2Door AG Insurance

Pensioensparen is een fiscaalvriendelijke manier om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. In 2016 kunt u op deze manier maximaal 940 euro aan de kant zetten als voorbereiding op uw pensioen. U geniet een fiscaal voordeel ten belope van 30 % van het gestorte bedrag via uw belastingaangifte.
Maar wat is voor u de meest geschikte oplossing voor pensioensparen? Een verzekering of een bancair fonds?

Voor uw fiscaal voordeel maakt het niet uit in welke formule u stort. In beide formules maakt u aanspraak op 30 % belastingvoordeel.
U kunt bovendien beide formules combineren, op voorwaarde dat u in één kalenderjaar niet én in een pensioenspaarverzekering én in een pensioenspaarfonds spaart.
Het grootste verschil tussen beide situeert zich op het vlak van zekerheid.
Een pensioenverzekering biedt u een gewaarborgd rendement. Voor elke storting die u doet, weet u van bij de start precies welk eindkapitaal er minimaal tegenover staat. Dit eindkapitaal kan nog aangevuld worden door jaarlijkse winstdelingen, in functie van de resultaten van de verzekeraar.
Kiest u echter voor een fonds, dan hebt u geen enkele kapitaalgarantie. Het rendement hangt louter en alleen af van de evolutie van de financiële markten. Goede jaren met mooie rendementen kunnen afgelost worden door jaren met uitgesproken negatieve resultaten. Daar staat tegenover dat u op lange termijn kans maakt op een hoger rendement.

Welke keuze u maakt, hangt dus in de eerste plaats af van uw beleggerssentiment. Gaat u voluit voor veiligheid, dan is een pensioenspaarverzekering de beste keuze voor u. Mikt u op een potentieel hoger rendement en bent u bereid om daarbij een zeker risico te nemen, dan is een fonds het overwegen waard.
Ook uw leeftijd kan een belangrijke rol spelen bij deze keuze. Hoe jonger u bent, hoe langer uw beleggingshorizon en hoe groter de mogelijkheid dat u via een fonds kunt uitkijken naar een interessant rendement. Iemand die de pensioenleeftijd nadert, doet er dan weer beter aan om voor een verzekering te kiezen. Zo vermijdt hij dat hij net vóór hij met pensioen gaat, eventueel een deel van zijn pensioenkapitaal in rook ziet opgaan door dalende financiële markten.
Maar er zijn ook nog een aantal andere verschillen tussen beide pensioenspaarformules:

  • Op uw 60ste verjaardag (of op de tiende verjaardag van het contract als u gestart bent met pensioensparen na uw 55ste) betaalt u 8 % taks op het gespaarde kapitaal. Voor een pensioenspaarverzekering wordt deze 8 % berekend op het gewaarborgde kapitaal, niet op de winstdelingen. Hebt u voor een pensioenspaarfonds gekozen, dan betaalt u 8 % taks op uw kapitaal, gekapitaliseerd tegen een fictief rendement van 4,75 %. Zelfs als uw werkelijke rendement lager ligt dan 4,75 %.
  • Bij een pensioenspaarverzekering kunt u een aantal aanvullende waarborgen inbouwen. Een overlijdensverzekering of een bescherming tegen invaliditeit behoort tot de mogelijkheden. Bij een pensioenspaarfonds zijn er geen aanvullende waarborgen mogelijk.
  • Op het moment dat u start met een pensioenspaarverzekering, duidt u een begunstigde bij overlijden aan. Deze persoon ontvangt het opgebouwde pensioenkapitaal als u vóór de einddatum zou overlijden. Dit kan uw echtgenoot of echtgenote zijn, uw wettelijk samenwonende partner of een familielid tot de tweede graad. Binnen deze grenzen kunt u de begunstigde bij overlijden op elk moment wijzigen, als u dat wenst.
    Een pensioenspaarfonds daarentegen komt na uw overlijden in uw nalatenschap terecht en wordt verdeeld volgens de geldende regeling, samen met de rest van uw vermogen.

Samengevat:
Welke keuze u maakt, hangt in principe samen met uw bereidheid om risico te lopen, met uw leeftijd en met het belang dat u hecht aan eventuele aanvullende waarborgen of aan een regeling voor het gespaarde kapitaal na uw overlijden.

Lees ook corner verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Beleggingen, Verzekeringen met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *