Is de rente voorbij het dieptepunt?

Bron : Pexels

Bron : Pexels

Door Wim Vermeir, AG Insurance

De voorbije weken hebben rentevoeten wereldwijd hogere regionen opgezocht. De stijgende trend is in september ingezet, maar versnelde na de verkiezingsoverwinning van Trump. Voor deze stijging zijn er verschillende argumenten:

  • Inflatie

De inflatie heeft begin van dit jaar een dieptepunt gekend (-0,2% in de eurozone) en is sindsdien gestegen tot 0,6%. We zien dat inflatie in belangrijke mate is gedreven door olieprijzen. De daling van de olieprijs tussen mid-2014 en begin 2016 heeft geresulteerd in een zeer negatieve druk op inflatiecijfers. Sedertdien is de olieprijs terug hersteld waardoor ook de inflatie de komende maanden verder zou moeten oplopen.

Gezien nominale rentevoeten de som zijn van reële rente en inflatie, zou een hoger inflatiecijfer moeten resulteren in hogere rentevoeten.

  • Donald J. Trump

De rentestijging is vooral zichtbaar sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Trump heeft beloofd een fiscaal expansief beleid te voeren: grotere tekorten, meer schulden en hiermee openbare werken en belastingverminderingen voor bedrijven en particulieren financieren. Doordat de Amerikaanse economie het vandaag al relatief goed doet en de werkloosheid laag is, kunnen stimuleringsmaatregelen snel leiden tot een hogere inflatie, wat dan weer zou moeten leiden tot hogere rentevoeten. Ook stijgt de schuldgraad door diverse geplande beleidsmaatregelen, wat dan weer zou moeten resulteren in een hogere risicopremie – en dus hogere rente

  • Centrale banken

Centrale banken hebben de voorbije jaren een zeer expansief monetair beleid gevoerd. De gezamenlijke balansomvang van de vier belangrijkste centrale banken is gestegen tot 14 000 miljard USD. Er is als het ware geld gecreëerd. Een groot deel van deze liquiditeiten zijn naar de obligatiemarkt gevloeid door de diverse aankoopprogramma’s van de banken. Zo koopt de ECB in 2016 maandelijks voor 80 miljard euro aan obligaties. Doordat de vraag naar obligaties overweldigend groot was en het aanbod relatief stabiel is gebleven, zijn de rentevoeten in vrije val gegaan.

Vandaag zien we echter dat er een einde dreigt te komen aan het zeer expansief monetair beleid. Er rijzen immers meer en meer vragen omtrent de effectieve van deze maatregelen en de negatieve effecten op de financiële sector. Vooral de banksector blijkt moeilijk om te kunnen gaan met negatieve rentes.

De Amerikaanse centrale bank, de Fed, is al een tijd geleden gestopt met deze operaties en kan in 2017 de rente voorzichtig verhogen. De Bank of Japan heeft de voorbije maanden maatregelen genomen om het aankoopprogramma potentieel af te zwakken.

  • De houding van de ECB

Voor de Eurozone is uiteraard de mening van de ECB voorzitter Mario Draghi cruciaal. Op 8 december hield hij zijn eindejaarsconferentie waarin hij vooruitkeek naar 2017. Hij startte met te zeggen dat het risisico op deflatie afgenomen was. Daarom was het ook logisch om het aantal obligaties dat de ECB maandelijks koopt, af te bouwen. De interventie van de ECB vermindert dus, wat de neerwaartse druk op de rente doet afnemen. Anderzijds houdt Draghi nog een slag om de arm : als blijkt dat het risico op deflatie opnieuw toeneemt of als de financiële markten opnieuw onrustig worden , houdt hij de mogelijkheid open opnieuw massaal obligaties op te kopen om de markten te kalmeren.

  • Conclusie

Al deze elementen bij elkaar genomen, lijkt het erop dat de globale rentevoeten een dieptepunt hebben gekend en dat de rente de komende jaren geleidelijk zou kunnen stijgen. We verwachten dat de rentestijging op korte termijn beperkt blijft: de groei- en inflatieverwachtingen zijn wel wat hersteld maar blijven op vrij lage niveaus en we verwachten dat de Centrale Banken hun interventies wel gaan terugschroeven maar anderzijds ook niet plots gaan volledig afbouwen. Toch lijkt de quasi continue rentedaling van de afgelopen 25 jaar voorbij. Een diversificatie naar andere activaklassen dan obligaties lijkt dan ook een verstandige keuze.

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *