Vrouwen – nog niet – aan de top

Bron:Pexels

Bron:Pexels

Door Bank Degroof

Al dertig jaar reikt het magazine Trends-Tendances de prijs ‘Manager van het jaar’ uit. In dertig jaar tijd hebben 29 mannen en slechts een enkele vrouw die fel besproken erkenning in de wacht gesleept. Dit – anekdotische – voorbeeld toont aan hoe weinig vrouwen doorgedrongen zijn tot de machtskringen van de bedrijfswereld.

Die vaststelling wordt ook benadrukt in een wereldwijd uitgevoerde studie van Mercer met als titel ‘When Women Thrive, Businesses Thrive’. Die studie slaat op ongeveer 150 grote bedrijven wereldwijd.

Bedrijven zijn nog enorm ver verwijderd van een echte gendergelijkheid op de werkvloer. Hoewel vrouwen wereldwijd 41% van de beroepsbevolking vertegenwoordigen, zijn zij vooral aanwezig in ondersteunende functies. Op leidinggevend niveau is 36% van de werknemers een vrouw, bij de hogere kaderleden slechts 26%. Directieposten, ten slotte, worden in 19% van de gevallen door vrouwen ingenomen. Tegen het huidige tempo zal over tien jaar slechts een derde van de directieposten in Europa door een vrouw ingenomen zijn. En in de Verenigde Staten en Canada nauwelijks een op de vier”, kunnen we lezen in het verslag van dat onderzoek.

par défaut 2015-01-27 à 14.04.41Die situatie vindt haar oorsprong bij zowel de werkgevers als bij de vrouwen die in een bedrijf werken. “Als bedrijven zouden beseffen hoe belangrijk het strategisch gezien is om met de factor diversiteit rekening te houden, dan zouden we ook een positieve ontwikkeling op het vlak van prestaties kunnen zien”, geeft Koenraad Van Kerckhoven, Market Business Leader Employee Health & Benefits Benelux bij Mercer, toe. Het is juist dat vrouwen in de wereld een belangrijke plaats innemen als consument. Door vrouwen geen leidinggevende functies te geven, berooft een bedrijf zichzelf dan ook van de visie van een groot aantal belanghebbende partijen. Vrouwen in het bedrijfsleven vertonen soms een gebrek aan vertrouwen in zichzelf en in hun capaciteiten om een team te leiden. Ook daaraan moet gewerkt worden zodat zij beter gewapend zijn om die uitdaging aan te gaan.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer vrouwen een leidinggevende positie bekleden? De studie van Mercer identificeert vijf gebieden die zouden moeten toelaten om in bedrijven de genderdiversiteit in verantwoordelijke posities te verbeteren:

  1. Het topmanagement moet de gelijkheid tussen man en vrouw actief bevorderen.
  2. Door vrouwelijk talent in dienst te nemen en actief te beheren wordt een betere diversiteit op de werkvloer bereikt dan door passieve en traditionele programma’s. Dat houdt ook in dat de loonverschillen voor dezelfde functies.
  3. In geval van niet-traditionele programma’s moeten bedrijven aandacht hebben voor de specifieke behoeften van vrouwen inzake financiën en gezondheid.
  4. Bedrijven moeten vrouwelijke talenten op een brede holistische manier benaderen.
  5. Werkgevers moeten beseffen dat mannen en vrouwen verschillende vaardigheden kunnen hebben, maar dat ze allemaal bijdragen tot het succes van een onderneming.

Bedrijven moeten het belang van diversiteit inzien en bereid zijn te veranderen. In tijden van promoties moeten ze kunnen rechtvaardigen waarom ze meer mannen dan vrouwen bevorderen. Bij hun zoektocht naar talent moeten ze ook verder gaan dan de beperkte kring van mannen binnen of buiten het bedrijf. Zie moeten talent aantrekken en die zoektocht afstemmen op een strategie van diversiteit. Dat zal de groei van de onderneming ten goede komen”, meent Koenraad Van Kerckhoven. Daarom moeten zij de behoeften van vrouwen begrijpen en mogen ze niet aarzelen om de bestaande modellen qua werkorganisatie te doorbreken. Terwijl 50% van de universitair geschoolden vrouwen zijn, is die verhouding niet terug te vinden op het directieniveau van bedrijven. Het zijn talenten die buiten de ontwikkeling van het economische weefsel vallen. Die situatie maakt dat op alle niveaus van een bedrijf reflectie dringend nodig is en dat concrete en passende maatregelen moeten worden ingevoerd om de diversiteit in de leidinggevende functies te bewerkstelligen.

Lees ook: Vrouwenhoekje

Dit bericht is geplaatst in Vrouwen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *