Internationale Vrouwendag : nog steeds een noodzaak !

Bron: Pexels

Bron: Pexels


Door Petercam

Internationale Vrouwendag is altijd een goede gelegenheid om na te gaan in welke mate vrouwen deelnemen aan de macht.

Vorig jaar werd vooral de privésector onder de loep genomen, meer specifiek de vertegenwoordiging van vrouwen binnen de raden van bestuur van bedrijven. Het opleggen van genderquota voor de bestuursorganen van openbare of grote bedrijven vindt steeds meer ingang en zorgt ervoor dat de vrouwelijke vertegenwoordiging toeneemt. Toch blijven vrouwen fors in de minderheid. Onderzoek en verschillende studies tonen echter ondubbelzinnig aan dat diversiteit binnen het directiecomité een toegevoegde waarde heeft en ervoor zorgt dat de genomen beslissingen kritisch worden beoordeeld. Bovendien worden de zaken vanuit een ander standpunt belicht en andere denkpistes aangereikt.

Laten we dit keer eens de openbare sector van dichterbij bekijken, aangezien de regeringen en andere instellingen van een land een cruciale rol spelen in de ontwikkeling ervan. Ook hier blijven vrouwen in de minderheid op de verschillende hiërarchische niveaus, of het nu gaat over bestuursorganen, juridische diensten of openbare besturen Vrouwen bekleden gemiddeld amper een derde van de topfuncties bij de OESO.

Nochtans spreekt het voor zich dat de instellingen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen, toepassen en controleren van de wetten en regels een weerspiegeling zijn van de bevolking waarvoor deze regels gelden.

Hoewel er grote verschillen zijn tussen de verschillende landen, vooral tussen de verschillende OESO-lidstaten, blijft dit een wereldwijde uitdaging. Socio-economische en historische factoren verklaren waarom mannen nog steeds de plak zwaaien binnen de openbare instellingen. Enerzijds zijn de verplichtingen die verbonden zijn met topfuncties vaak moeilijk te verzoenen met de familiale verantwoordelijkheden vanuit cultureel oogpunt voornamelijk op de vrouwen rusten. Anderzijds blijven leiderschap en ondernemerschap kwaliteiten die vooral aan mannen worden toegeschreven.

Uiteraard heeft deze kwestie ook te maken met het kiessysteem, aangezien het voor een groot aantal functies de kiezers zijn die de posten verdelen. België is een goed voorbeeld van een land dat steeds de vrouwelijke vertegenwoordiging in het parlement heeft gestimuleerd door quotawetten in te voeren voor de kieslijsten. De eerste quotawet werd van kracht in 1994, met een minimumvertegenwoordiging van 25 % vrouwen. Die minimumdrempel werd in 2002 opgetrokken tot 50 %, met de bijkomende eis dat de eerste twee kandidaten van een verschillend geslacht moeten zijn. Dankzij die verschillende wetten is het aantal vrouwen in de verschillende Belgische parlementen fors toegenomen.

par défaut 2015-03-10 à 08.44.52Genderongelijkheid komt tot uiting in de mate waarin het aantal vrouwen de bevolking weerspiegelt, maar ook in de lonen. Net zoals in de privésector is er nog steeds een loonkloof tussen mannen en vrouwen met gelijkaardige functies. Bovendien zijn vrouwen sterker vertegenwoordigd in functies met een lager loon.

In de privésector hebben verschillende studies aangetoond dat er een positief verband bestaat tussen de aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur en de prestaties van een bedrijf. Dat geldt ook voor de openbare sector, waar er een positief verband bestaat tussen minder genderongelijkheid in een land en het aandeel vrouwen in de regering. Er is tevens een positief verband tussen het aantal vrouwelijke ministers in een regering en het vertrouwen dat die regering geniet bij de bevolking. Ten slotte is diversiteit in het directiecomité van een bedrijf van groot belang om de competitiviteit ervan te verbeteren. Dat gebeurt door maatregelen te nemen die innovatie en groei stimuleren.

 par défaut 2015-03-10 à 08.44.25

Lees ook: corner Duurzame Beleggingen

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen, Vrouwen met de tags , , . Bookmark de permalink.

2 Responses to Internationale Vrouwendag : nog steeds een noodzaak !

  1. de Jong schreef:

    Goedendag,

    Heeft u een sessie voor vrouwen s’middags of s’avonds aub?

    Met hartelijke dank,
    Jacqueline de Jong

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *