Wijziging van de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Waalse Gewest

Photo125#1Door Puilaetco Dewaay Private Bankers

Net zoals het Brusselse Gewest, bereidt het Waalse Gewest een ontwerpdecreet voor tot wijziging van de schenkingsrechten op onroerende goederen.

Het Waalse Gewest volgt de trend die werd ingezet door het Vlaamse Gewest dat de schenkingsrechten op onroerende goederen drastisch heeft verlaagd.

De nieuwe schenkingsrechten op onroerende goederen zouden als volgt zijn:

par défaut 2015-12-10 à 08.04.21par défaut 2015-12-10 à 08.04.56De daling van de rechten is proportioneel belangrijker voor de schijven met betrekking tot schenkingen die niet in directe lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden, worden uitgevoerd.

De onroerende goederen waarop deze nieuwe rechten slaan, kunnen zich overal in het land bevinden; de toepassing van die nieuwe rechten zal, zoals nu, blijven afhangen van de aanwezigheid van de domicilie van de schenker in het Waalse Gewest.

De berekening van de schenkingsrechten blijft dezelfde; ze wordt vastgesteld per schenker en per begiftigde.

Deze nieuwe schenkingsrechten zijn echter minder interessant dan deze van toepassing in Vlaanderen (van toepassing sinds 1 juli 2015).

De wijziging heeft geen invloed op de termijn van drie jaar inzake progressievoorbehoud. De schenking die wordt uitgevoerd binnen de drie jaar door dezelfde schenker zal in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van het tarief van toepassing op een schenking die wordt toegekend minder dan drie jaar na de eerste. Dit project voert ook geen afwijking in op de overlevingstermijn van drie jaar. Als de schenker overlijdt binnen drie jaar na de schenking, zal ook het progressievoorbehoud inzake successierechten een rol spelen.

Deze nieuwe tarieven zouden van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016. Daarom wordt aangeraden de geplande schenkingen uit te stellen.

De gewestelijke overheden hebben ingezien dat door een substantiële vermindering van de schenkingsrechten (in dit geval op onroerende goederen), de kandidaat-schenkers minder zullen twijfelen om hun goederen over te dragen, eerder dan om de drie jaar opeenvolgende schenkingen te doen tegen verminderd tarief, het goed te verkopen, of zelfs de overdracht van het onroerend goed uit te stellen bij de openstelling van de erfopvolging. De impact kan enkel voordelen hebben voor de regionale fiscale ontvangsten.

Dit bericht is geplaatst in Overdracht met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.