Fondsenhitparade: Italië komt moeizaam recht

par défaut 2015-04-11 à 12.09.28par défaut 2015-04-11 à 12.10.25Even ter herinnering, tijdens de staatsschuldencrisis van 2011 behoorde Italië tot de PIIGS-landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje). Deze landen waren de slechte leerlingen van de klas. Zo herinneren we ons dat op een bepaald moment, door de sterke daling van hun rating, de rentevoeten op hun schulden echte pieken bereikten. De rentevoeten op de Portugese schuld, bijvoorbeeld, lagen hoger dan die op junk bonds. Deze landen hebben enorme inspanningen geleverd die, ten minste voor Spanje, Ierland en Portugal, hun vruchten beginnen af te werpen. We volgen de evolutie in Griekenland op de voet, weliswaar niet zonder vrees, maar hoe zit het met Italië?

De voorlopende indicatoren wijzen op een verbetering van de macro-economische trend in Italië. De meest recente PMI-indicator (Purchasing Manager’s Index) bedroeg 52 (meer dan 50 wordt als positief beschouwd) en het consumentenvertrouwen heeft historische toppen bereikt“, bevestigt Alberto Chiandetti, portfolio manager bij Fidelity. Zoals voor alle Europese landen hebben de zwakke euro en de lage olieprijzen een positieve impact gehad op deze economie. “Maar ik denk ook dat Italië van factoren kan profiteren die eigen zijn aan het land, zoals, bijvoorbeeld, de betere vooruitzichten die het gevolg zijn van de eerste tekenen van de door de regering gestarte hervormingen“, voegt Alberto Chiandetti eraan toe.

Maar toch blijven de verwachtingen voor Italië nog steeds vrij somber. Het ziet ernaar uit dat zeven jaar crisis sporen heeft nagelaten en dat bepaalde productiecapaciteiten voor altijd verloren zijn gegaan. Nochtans lijkt het land de weg te zijn ingeslagen van een economisch herstel. Ondanks standvastige macro-economische cijfers lost de regering het ritme van de hervormingen niet. Deze hervormingen zijn nodig om Italië te bevestigen op de weg naar het herstel van haar groei op lange termijn.

Sinds begin dit jaar zijn we getuige van een opleving van de Italiaanse beurs. “Vandaag zien we dat de effecten worden verhandeld tegen waarderingen in lijn met de historische price/earnings multiples. Nochtans zijn deze effecten nog goedkoop ten opzichte van de andere Europese waarden. Deze markt heeft het, dankzij de banksector, beter gedaan dan de Europese markt in brede zin“, meent Alberto Chiandetti. Het is zo dat de Italiaanse banken het er goed hebben vanaf gebracht in de AQR-testen. Dankzij de verwachtingen van een economische groei met 2% werden de ratings opwaarts herzien. De slechte kredieten werden teruggebracht naar meer aanvaardbare niveaus en we waren getuige van de consolidatie van enkele kleine- en middelgrote banken.

En in de toekomst? “De toekomst van Italië blijft afhangen van de capaciteit van de regering om hervormingen door te voeren. Dat is een noodzakelijke fase om buitenlandse investeerders aan te trekken, om de oprichting van nieuwe bedrijven te vergemakkelijken en rijkdom te creëren“, aldus nog Alberto Chiandetti. Het zijn hervormingen op de arbeidsmarkt, in de werking van het rechtssysteem en de Senaat die het Italië mogelijk zullen maken een plaats te worden waar het goed is te investeren, zowel voor Italiaanse als buitenlandse bedrijven.

Bron van de cijfers: Morningstar

Lees ook : Maar stop toch met dat pessimisme

Brazilië heeft de afspraak met de groei gemist

Dit bericht is geplaatst in Fondsenhitparade met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *