Fondsenhitparade: De Russische markt blijft kwetsbaar

par défaut 2015-07-14 à 14.06.28par défaut 2015-07-14 à 14.07.30In juni flakkerde de Russische beurs nog op, maar één zwaluw maakt daarom de lente niet: deze markt ondervindt nog steeds interne en externe druk die tot grote voorzichtigheid noopt. Drie factoren liggen aan de basis: de olieprijs die gedaald is tot 40 dollar per vat, de vijandigheden in Oekraïne en de verslechterde rating van Rusland door Standard & Poors tot “junk” of “rommel”. Al deze factoren duwden de markt lager.

Enige opsteker: de zwakke roebel die de Russische waarden aantrekkelijker maakte. Dit is vooral positief voor de exportbedrijven zoals, bijvoorbeeld, de olie- en gasmaatschappijen en de metaalsector. De ondertekening van een nieuw vredesplan in Oost-Oekraïne in februari bracht soelaas en moedigde investeerders aan opnieuw deze markt te betreden. “Toch blijft de Russische economie hinder ondervinden van de geopolitieke risico’s in Oekraïne wegens de sancties van het Westen en de lage energieprijzen voor olie en gas“, merkt Philippe Scrève, Senior Fund Manager Emerging bij Candriam, op. De Europese en Amerikaanse sanctiemaatregelen werden recent nog uitgebreid. Deze maatregelen treffen deels de muntreserves van het land, omdat ondernemingen dollars bijhouden om hun schulden in vreemde valuta terug te betalen en hun buitenlandse winsten niet laten terugvloeien.

De beurs kende een indrukwekkende neerwaartse beweging, vooral in de energie- en metaalsectoren en de binnenlandse consumptie zoals telecom en financiën. De zaken zijn momenteel aan het stabiliseren en verwacht wordt dat de groei vanaf volgend jaar zal verbeteren met, als gevolg, een herstel van de bedrijfswinsten. Toch blijft het binnenlandse vertrouwen zwak, met kleinhandelsverkopen die niet aanzwengelen. De stijging van de lonen en vastgoedprijzen blijft onder druk. De mogelijkheden om zich te financieren zijn er: de rentevoet voor hypothecaire leningen bedraagt 12% (komende van 18%), terwijl het gemiddelde loon, al naargelang de stad, schommelt tussen 500 en 1000 euro per maand. Een bezoek aan dit land toont de lange weg die Rusland nog af te leggen heeft, niet alleen economisch, maar ook qua mentaliteit. Tekenen van ontwikkeling zijn zichtbaar: er worden nieuwe huizen gebouwd, grote infrastructuurwerken (stuwdammen, wegen, …) worden gerealiseerd. Maar deze tekenen vertonen nog de sporen van een oud regime, dat soms gemist wordt door de oudere bevolking die nostalgisch is naar een “verzorgings”-staat.

In dit moeilijk klimaat wendt Rusland zich tot het Oosten. Met een ontwikkeling die afgeblokt wordt in het Westen, onderhandelt het land met China voor de levering van gas of transportinfrastructuur. “China wil maar al te graag investeren in infrastructuurprojecten, zoals de HST-verbinding tussen Moskou en Kazan, alsook in kleinschaligere productieprojecten, zoals de Chinese automerken die in Rusland beginnen te produceren“, aldus nog Philippe Scrève. Dit immense gebied met asymmetrische ontwikkeling, al naargelang de regio, staat voor een hele reeks uitdagingen. Bij de jonge generatie zijn er heel wat die vinden dat, gezien de omstandigheden en de omvang van het land, Rusland een sterk centraal gezag nodig heeft. De nasleep van het oude regime is nog steeds zichtbaar en voelbaar, zowel in de economie, als in de geest van de mensen. In dergelijke context moet Rusland absoluut de nodige voorwaarden creëren om de ondernemingsgeest aan te moedigen.

Bron van de cijfers: Morningstar

Vond u dit artikel interessant? Lees dan ook:

Waar en hoe beleggen wanneer rentevoeten stijgen ?

Groeilanden in portefeuille genuanceerde prestaties

Dit bericht is geplaatst in Fondsenhitparade met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *