Hoe veilig beleggen bij instabiele markten?

DSC_2594Door AG Insurance

De huidige markten zijn instabiel en vrij volatiel. Hoe kunt u nog veilig beleggen?

Beleggingsverzekeringen zijn een ideale oplossing als u in deze omstandigheden een zekere bescherming van uw kapitaal wilt. Hierbij enkelen voorbeelden aan beleggingsoplossingen die aangepast zijn aan uw wensen.

Welke oplossing past het best bij u?

Tak 21

Als u geen risico wilt nemen, bestaan er tak 21-beleggingsverzekeringen, die zowel kapitaalsbescherming als een gewaarborgde interestvoet bieden. De gewaarborgde rentevoet kan aangevuld worden met eventuele winstdelingen. Op die manier geniet u een aantrekkelijk rendement en 100% zekerheid.

Gestructureerde tak 23-fondsen

Wenst u een hoger rendement, maar behoudt u ook graag een zekere bescherming, dan is een gestructureerd tak 23fonds iets voor u. Kenmerken van een gestructureerd tak 23-fonds zijn de beperkte inschrijvingsperiode en de vaste termijn. De nettopremie is gedeeltelijk of volledig beschermd op de einddatum. Regelmatig worden nieuwe fondsen gelanceerd en afhankelijk van de uitgiftes is uw nettopremie gedeeltelijk of volledig beschermd. De meerwaarde die betaald wordt op de vervaldag, hangt af van de structuur en de evolutie van de onderliggende waarden.

Open tak 23-fondsen

Wilt u een meer dynamische portefeuille, dan zijn er de beleggingsverzekeringen van tak 23,

waarmee u in open fondsen kunt beleggen.

Binnen deze beleggingstak hebt u meerdere keuzes:

Ofwel combineert u een rendementspotentieel met een zekere risicobeheersing dankzij twee beschermingsmechanismen: de Winstbeschermer en de Verliesbeperker.

U kiest zelf een basisfonds. De Winstbeschermer beschermt de behaalde winsten bij elke verhoging van 10% of meer, door ze over te hevelen naar een meer defensief fonds. De Verliesbeperker gaat dan weer automatisch de reserveverplaatsen naar een meer defensief fonds als er een verlies van 5% of meer wordt opgetekend. Vervolgens kan de reserve maandelijks ‘automatisch’ herbelegd worden in het basisfonds dat u gekozen hebt.

Overlijdensdekking, vermogensoverdracht en geen roerende voorheffing

Geen roerende voorheffing

Op de tak 21-verzekeringen bent u enkel roerende voorheffing verschuldigd als u de verzekering afkoopt tijdens de eerste 8 jaar van het contract. Op de tak 23-verzekeringen is geen roerende voorheffing

verschuldigd, behalve als de verzekering een gewaarborgd rendement biedt (dan is de voorheffing niet meer van toepassing na 8 jaar). Er is dus geen voorheffing verschuldigd als de tak 23-verzekering geen rendementswaarborg biedt.

Mogelijkheid tot afkoop

De meeste oplossingen bieden u de mogelijkheid om gedeeltelijke of volledige afkopen uit te voeren, op

bepaalde momenten of periodiek. Aangezien u geen roerende voorheffing moet betalen voor tak 23-verzekeringen, kunt u zo op een voordelige manier een regelmatig inkomen genieten.

Verzekeringstaks

De staat houdt een taks van 2% in op de premies die u stort in deze beleggingsoplossingen. Deze taks werd in 2006 in het leven geroepen om het fiscale evenwicht tussen de beleggingsverzekeringen en de

bancaire fondsen te herstellen. Na een beslissing van de regering-Di Rupo steeg deze heffing van 1,1% naar 2%.

Ondanks deze taks blijven de beleggingsverzekeringen fiscaal voordelig.

Kosten

Sommige aanbieders houden slechts één keer instapkosten in, bij de onderschrijving. Zo komt u dus nooit voor een onaangename verrassing te staan. Anderen rekenen jaarlijks beheerkosten aan die, rekening houdend met de duur van het contract, relatief hoog kunnen oplopen. Binnen tak 21 en tak 23 kan er (naargelang de gekozen verzekering) ook een afkoopvergoeding van toepassing zijn.

Verzekeringsstructuur

Een ander gemeenschappelijk kenmerk van de voorgestelde beleggingsoplossingen is de verzekeringsstructuur, met een verzekeringsnemer, een verzekerde en een begunstigde. Deze structuur is flexibel, want u kunt bijkomende stortingen doen en eventueel afkopen. Daarnaast biedt de verzekeringsstructuur u de mogelijkheid om via de begunstigingsclausule een som geld over te maken aan een derde persoon zonder dat u een testament opstelt.

In die optiek kunt u de levensverzekering gebruiken als een middel voor vermogensoverdracht.

Overlijdensdekking

In tak 21 is automatisch een overlijdensdekking opgenomen. De begunstigde ontvangt de gekapitaliseerde nettostortingen, verhoogd met de eventuele winstdelingen.

In tak 23 is de overlijdensdekking gratis, maar onderworpen aan enkele voorwaarden: periodieke afkopen op het contract zijn niet mogelijk en de verzekerde mag niet ouder zijn dan 68 jaar bij de onderschrijving van het contract.

De overlijdensbegunstigde ontvangt altijd minstens de belegde nettowaarde, zelfs als bij overlijden de inventariswaarde lager is dan de startwaarde. Deze gratis overlijdensdekking loopt af op 70 jaar.

Als de verzekerde deze gratis overlijdensdekking niet geniet, recupereert de begunstigde bij overlijden uiteraard de waarde van de reserve van het contract als de verzekerde overlijdt.

Lees ook corner verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Beleggingen, Verzekeringen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *