De opkomst van India: op zoek naar beleggingskansen

par défaut 2015-12-16 à 16.26.33Door BNP Paribas Investment Partners

India, ooit een van de ‘Kwetsbare Vijf’[1], staat weer volop in de aandacht. Dankzij stabielere macro-economische factoren en aantrekkende groei is de tijd rijp om op zoek te gaan naar beleggingskansen in een land waar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 7,5% bbp-groei verwacht in 2015[2]. Daarmee stoot India China van de troon als ’s werelds snelst groeiende grote economie.

De structurele factor: ongeëvenaard demografisch potentieel

Met meer dan 1,2 miljard inwoners is India goed voor een zesde van de wereldbevolking. En vooral: het profiteert van een gunstige bevolkingspiramide. Zoals uit de grafiek blijkt, daalt het aantal mensen dat geen deel uitmaakt van de beroepsbevolking (de ‘inactieven’) in verhouding tot de actieven (het productieve deel van de bevolking) gestaag, terwijl dat in de meeste andere grote Aziatische landen, en met name in Japan, net stijgt.

De demografische druk in India neemt af tot in 2040

par défaut 2015-12-16 à 16.29.46Bron: Bevolkingsdatabase VN (incl. ramingen), Morgan Stanley, mei 2014

Het bbp van India, in 2008 nog 1 biljoen Amerikaanse dollar, loopt in het jaar dat eindigt in maart 2016 (begrotingsjaar 2016) naar verwachting op tot meer dan 2 biljoen Amerikaanse dollar. De bevolkingspiramide houdt in dat de demografische druk nog 25 jaar afneemt, wat de groei op lange termijn ondersteunt.

Macro-economische stabiliteit: voedingsbodem voor een sterk herstel

De fundamentele factoren in India zijn de voorbije twee jaar sterk verbeterd, met dank aan het doeltreffende beleid van de centrale bank van India (RBI). De consumptieprijsinflatie is er gedaald, waardoor de reële rente opnieuw positief is. De Indiase roepie (INR) was de voorbije twee jaar een van de stabielste en best presterende opkomende valuta’s ter wereld.

India profiteert sinds medio 2014 van de goedkopere grondstoffen – in het bijzonder olie. Die lagere prijzen drukten de inflatie, verbeterden het saldo van de begroting en de lopende rekening en zwengelden de groei aan. Ze gaven de RBI en de regering ook extra ademruimte om een duurzaam herstel van de Indiase economie te bewerkstelligen.

Hervormingen en groei: naar langdurig herstel

De regering voerde reeds cruciale hervormingen door. Ze liet de dieselprijs vrij fluctueren, trok de limieten voor rechtstreekse buitenlandse investeringen in defensie en spoorvervoer op en digitaliseerde milieu- en bosbouwvergunningen. Ze werkt ook aan de invoering van btw (Goods and Services Tax – GST) en vervangt inefficiënte subsidies door rechtstreekse stortingen aan wie voor steun in aanmerking komt.

In afwachting van aantrekkende investeringen in de privésector duwt ook de inspanning van de regering om de investeringen in infrastructuur (vooral wegen en spoorwegen) en defensie op te voeren, de economische groei hoger.

Wij zijn van mening dat het herstel van de aandelenmarkt dankzij meer macro-economische stabiliteit, een geloofwaardig monetair beleid en stelselmatige hervormingen niet louter cyclisch is, maar een seculaire trend: goed nieuws voor langetermijnbeleggers.

Meer dan ‘another BRIC[3] in the wall’

Zal de grotere bbp-groei zich vertalen in stijgende bedrijfswinsten en meer rendement? Zeker in vergelijking met de andere BRIC-landen is de aandelenmarkt in India volgens ons bijzonder goed geschikt om economische groei om te zetten in aandeelhouderswaarde.

Het is een erg gediversifieerde markt, waarin consumptiegerichte sectoren de hoofdrol spelen. Die zullen profiteren van de duurzaam stijgende binnenlandse consumptie dankzij de groeiende middenklasse. Hij telt enkele wereldspelers en de privésector vertegenwoordigt 91% van de MSCI India-index.

De markt noteert tegen wat sommige analisten de ‘Indiapremie’ noemen, maar het overwicht van concurrentiële privébedrijven in de consumptie- en dienstensectoren rechtvaardigt die volgens ons ruimschoots. Als we het sectoreffect neutraliseren, is India bovendien niet goedkoper of duurder dan de andere opkomende markten.

Langdurige steun

Particuliere beleggers stromen opnieuw toe om te beleggen in Indiase aandelen, wat de markt een stevige duw in de rug geeft. Ze worden gelokt door gunstige factoren, zoals de lagere inflatie en de positieve reële rente, terwijl de vastgoedmarkt onder druk staat en de goudprijs is gedaald. Zelfs na de recente sterke instroom vertegenwoordigen aandelen minder dan 3% van het totale gezinsvermogen. Nu de huishoudens wellicht meer gaan sparen, kan de markt blijven klimmen dankzij nieuw geld van particuliere aandelenbeleggers.

Verloop biedt kansen voor aandelenselectie

De rangschikking van India’s grootste bedrijven is de voorbije jaren flink door elkaar geschud, waarbij een stevig aantal jonge, snelgroeiende bedrijven de fakkel overnam van bedrijven die hun beste tijd gekend hebben.

Dergelijke omwentelingen bieden aantrekkelijke kansen om aandelen te kopen in de topbedrijven van morgen. Beleggers kunnen zich toeleggen op bedrijven die vermoedelijk zullen standhouden aan de top van de beurs. Ze kunnen ook op zoek gaan naar de kleinere, snel groeiende bedrijven buiten de index die klaar staan om de markt te veroveren en in hun sector de leiding te nemen.

Door het relatief kleine belang van beleggingsfondsen op de Indiase markt hebben beheerders van aandelenfondsen weinig invloed op de koersen, wat het voor vaardige beheerders makkelijker maakt om de brede markt te verslaan.

Banken uit de privésector profiteren wellicht het meest van de aantrekkende groei en de verbeterde liquiditeit dankzij het verruimende beleid van de centrale bank. Dat zij niet zijn opgenomen in internationale indices is reden te meer voor internationale beleggers om een beroep te doen op een actieve beheerder met de flexibiliteit om te beleggen in posities buiten de benchmark en zo volop te profiteren van het aanlokkelijke herstel in India.

Dit is een verkorte versie van het speciaal rapport over India onder de titel

The rise of India: Unlocking investment opportunities in Indian equities

Lees ook : corner Markten

[1] In de zomer van 2013 hadden de munten van Brazilië, Turkije, India, Indonesië en Zuid-Afrika het moeilijk door geruchten op de markt dat de Amerikaanse Federal Reserve (de Fed) op het punt stond om van start te gaan met de afbouw van haar kwantitatieve versoepeling. Die ‘Kwetsbare Vijf’ stonden onder druk vanwege bezorgdheid over de vooruitzichten voor hun grote of toenemende tekort op de lopende rekening.

[2] Bron: IMF, World Economic Outlook Update, juli 2015

[3] BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India, China

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *