2015: Centrale banken domineren (opnieuw) de markten

Euro_ECBDoor Wim Vermeir – Chief Investment Officer-AG Insurance

ECB gaat all-in

Na enkele maanden van aanhoudende speculatie kondigde de Europese Centrale Bank op 22 januari aan dan toch van start te gaan met het opkopen van obligaties, de zogehete “quantitative easing”. Het doel van deze operatie, waarbij de ECB de komende 18 maanden voor 60 miljard euro per maand aan obligaties zal kopen, is de markt te overspoelen met liquiditeiten in de hoop dat een deel hiervan zijn weg zal vinden naar de reële economie en het economisch herstel verder zal aanzwengelen.

De voorbije maanden is de ECB steeds meer onder druk gekomen om uitzonderlijke maatregelen, zoals een negatieve depositorente, te nemen doordat de inflatie in de meeste landen van de Eurozone gevaarlijk dicht bij nul is terecht gekomen en in Belgie zelfs is gedaald tot -0,65%. Grootste boosdoener hier is de lage olieprijs, die sinds mid-2014 met bijna 60% is gedaald. Alhoewel een lagere olieprijs positief is voor de consument en de economische groei, heeft dit een zeer negatieve impact op inflatie.

par défaut 2015-03-07 à 09.06.28Een snel herstel van de olieprijs is op korte termijn weining waarschijnlijk gezien OPEC, en dan voornamelijk Saudi-Arabie, erop gebrand is de olieprijs rond de 50 USD te laten schommelen. De voorbije jaren is de olieproductie in de Verenigde Staten de hoogte ingeschoten. Door de opkomst van nieuwe technologieen is het mogelijk geworden om tegen een productiekost van gemiddeld 70 USD schaalolie te produceren. Om deze spectaculaire wederopstanding van de Amerikaanse olieindustrie te counteren tracht Saudi Arabie de olieprijs laag te houden, zodat bijkomende investeringen in de VS niet langer rendabel zijn. Op die manier proberen de OPEC landen marktaandeel terug te winnen.

Het gevolg van de maatregelen van de ECB is dat de komende 1 tot 2 jaar de kans op een duurzame stijging van de rente zeer klein is geworden, dit ondanks een licht verbeterende economische omgeving. 60 miljard euro per maand aan obligaties kopen is immers makkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer we kijken naar de financieringsbehoeften van de verschillende landen van de Eurozone, zien we dat de Centrale Bank ongeveer 60% van overheidsobligaties die in 2015 worden uitgegegven zal moeten opkopen. Dit wil zeggen dat de hoeveelheid overheidspapier dat beschikbaar is voor privéinvesteerders, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, eerder beperkt is en de vraag groter zal zijn dan het aanbod. In een dergelijk scenario kunnen de rentevoeten moeilijk stijgen. Een ander gevolg van ECB interventie is een verzwakking van de Euro tov. de USD. Dit zal een gunstig effect hebben op onze economie, gezien onze bedrijven makkelijker hun producten kunnen verkopen in het buitenland. De eerste signalen zijn alvast positief: het voorbije kwartaal is de export vanuit de eurozone naar de rest van de wereld met 4,2% toegenomen.

par défaut 2015-03-07 à 09.06.37Lagere returns voor investeerders

Voor de investeerder zal dit alles betekenen dat relatief veilige investeringen slechts een beperkt rendement zullen bieden. De Belgische 10jaars rente is de voorbije jaren sterk gedaald en bedraagt nog slecht 0,6%. Kortere looptijden bieden zelfs een negatef rendement (-0,05% op 3 jaar). Wie vandaag instapt, moet dan ook beseffen dat het uiteindelijk gerealiseerde resultaat laag zal zijn.

par défaut 2015-03-07 à 09.06.48Wie meer rendement zoekt, zal zijn heil moeten zoeken in risicovollere activaklassen, zoals bedrijfsobligaties en aandelen. Het fundamentele plaatje oogt nog steeds positief voor deze activaklassen. De spread, op het extra rendement dat een bedrijfsobligatie biedt tov een overheidsobligatie, is zeker niet overdreven laag. Bedrijven hebben bovendien een gezonde balansstructuur waardoor de defaults (wanbetalingen) historisch laag zijn. Aandelen zijn eveneens interessant, en dan voornamelijk Europese aandelen. De waardering is relatief aantrekkelijk en de bedrijven zouden moeten profiteren van een herstel van de economie en het aantrekken van de export. We gaan er dan ook van uit dat de bedrijfswinsten dit jaar met minstens 10% zullen toenemen. Ten slotte zullen deze risicovollere investeringen ten volle kunnen profiteren van de liquiditeitsinjectie van de centrale bank.

Wat betekent dit voor verzekeraars?

In eerste instantie heeft de lage rente een beperkte impact op verzekeraars gezien we kunnen spreken van een strikt ALM (asset&liability matching) beheer. Dit wil zeggen dat de (lange termijn) verplichtingen die verzekeraars aangaan worden gematched met investeringen op lange termijn. Obligaties die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille worden in de regel bijgehouden tot vervaldag en blijven tot die tijd de historisch hoge coupons betalen. Enkel nieuwe investeringen zullen gebeuren aan de huidige lage renteniveaus. Het grootste deel van de balans van een verzekeringsinstelling bestaat echter uit historische posities.

We kunnen wel stellen dat de gegarandeerde rentevoeten , die al enkele malen zijn verlaagd, de komende periode laag zullen blijven. Er bestaat immers niets zoals een free lunch.

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit, Verzekeringen met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *