Hanteren vrouwen andere bedrijfsstrategieën?

argument-boxing-conflict-343-525x350-1Bank Degroof

Soms wordt het vergeten, maar het vrouwelijk ondernemerschap bestaat echt. Het zijn niet alleen de mannen die een bedrijf starten. Het Netwerk ‘Entreprendre’ (Frankrijk) heeft zich over de kwestie van het vrouwelijk ondernemerschap gebogen en heeft Séverine Le Loarne om een studie verzocht over het thema “Gender en ontwikkelingsstrategie van uw bedrijf”. Séverine Le Loarne is professor en onderzoeker bij de Management School van Grenoble. “Wij hebben dit onderzoek bij 849 bedrijfsleiders van ons netwerk laten uitvoeren om beter te begrijpen welke invloed de persoonlijkheid en de omgeving van de bedrijfsleider (man of vrouw / junior of senior) hebben op de ontwikkelingsstrategie van zijn bedrijf”, verklaart David Pouyanne, voorzitter van Réseau Entreprendre.

De vrouwen in de studie hebben gemiddeld twee kinderen ten laste (tegen 3,5 voor mannen), 81% van de vrouwen leeft samen met een partner en 61% van de vrouwen zit in de leeftijdsgroep 40-55 jaar.

Uit de studie blijkt dat de ambitie om een bedrijf te starten en te ontwikkelen niet gendergerelateerd is. Wel kwam naar voren dat vrouwen minder spontaan geneigd zijn om actief de stap van ondernemer te zetten dan mannen. Verder zijn vrouwen meer betrokken bij de ontwikkeling van hun bedrijf. Dat heeft als gevolg dat zij minder gemakkelijk delegeren dan hun mannelijke evenknie.  “Zo verklaart slechts 36% van de mannen betrokken te zijn bij de operationele functies tegenover 45% van de vrouwen.” Die houding is dikwijls een rem op de uitbreiding van het bedrijf.

Terwijl vrouwen evengoed als mannen netwerken hebben, koesteren zij andere verwachtingen en gaan zij er anders mee om. Mannen gaan immers meer uit van het principe ‘voor wat hoort wat’, terwijl vrouwen meer gericht te werk gaan en een welbepaald doel hebben.

Vrouwelijk ondernemerschap heeft ook af te rekenen met talrijke vooropgezette ideeën. De studie identificeert een aantal vooroordelen en weerlegt ze soms.

“De studie liet toe om verschillende misvattingen over het vrouwelijk ondernemerschap te verklaren of te nuanceren”: 

  • Vrouwen hebben een hogere opleiding dan mannen: JUIST. 72% heeft ten minste een universitair diploma (master).
  • Vrouwen zijn ouder dan mannen: JUIST en NIET JUIST. 31% van de vrouwen is tussen 25 en 45 jaar oud (tegen 15% van de mannen) en 21% van de mannen is tussen 55 en 70 jaar oud (tegen 7% van de vrouwen).
  • Vrouwen hebben geen kinderen: NIET JUIST. Vrouwen hebben gemiddeld twee kinderen ten laste (mannen 3,5).
  • Vrouwen hebben minder ervaring: NIET JUIST. 63% van de vrouwen had al een eerste ervaring.  
  • Vrouwen komen meer uit families van ondernemers: JUIST. Van 45,8% van de vrouwen waren de ouders ook ondernemer.
  • Vrouwen hebben minder de intentie om te groeien: NIET JUIST. Vrouwen hebben dezelfde intentie om te groeien als mannen.

Uit de studie blijft ook dat het verschil in gedrag tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers bij de jongere generaties (minder dan 40 jaar) minder groot is. Bovendien wachten vrouwen niet noodzakelijk tot ze van hun familiale verplichtingen, zoals de opvoeding van hun kinderen, ontlast zijn om zich in het ondernemerschap te storten. Het feit dat ze in een familie van ondernemers zijn opgegroeid, speelt bij hen dan weer een grotere rol dan bij mannen.

Bedrijven die door mannen uitgebouwd zijn, boeken in de onderzochte steekproef een omzet van gemiddeld 4,9 miljoen euro tegen gemiddeld 1,6 miljoen euro omzet voor de vrouwen. Dat verschil wordt verklaard door het soort bedrijf: vrouwen zullen veeleer een bedrijf oprichten dan overnemen. Vrouwen zijn ook actiever in de dienstensector.

Kortom, de studie toont het belang aan van het ‘rolmodel’ bij het ondernemerschap. “Om  het vrouwen gemakkelijker te maken een bedrijf met potentieel op te richten of over te nemen, lijkt het nodig om hen door een familie van ondernemers te omringen. Vrouwelijke successen waarderen draagt ook bij tot die doelstelling.”

Lees ook : vrouwenhoek

Klik hier voor alle resultaten van de studie “Gender en ontwikkelingsstrategieën van uw bedrijf”

Beeld: Pexels 
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, Vrouwen met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *