Actualiteit: welke vooruitzichten voor de eurozone?

bourse-Nyse-22-150x150In een eerder somber klimaat waar Duitsland een negatieve groei kent en Italië in een recessie terechtkomt, verzwakt de euro opnieuw ten opzichte van de dollar. Bij Banque Pictet is men van oordeel dat deze daling nog wel enige tijd zou kunnen aanhouden. Volgens de bank zijn er immers verschillende factoren die wijzen op een voorzetting van de daling van de Europese munt.

« De kloof tussen de Europese en de Amerikaanse economie is uitzonderlijk groot en wordt alsmaar groter. Bovendien pleiten de beleidslijnen van de centrale banken voor een verdere daling van de euro: de TLTRO’s en activa-aankopen bij de ECB, « tapering » in 2014 en vermoedelijke stijging van de rentevoeten van de Fed in 2015. De dollar wordt ook beter vergoed dan de euro: het tweejaars rendementsverschil is het hoogste sinds 15 jaar terwijl de depositorente bij de ECB negatief is. Daarbij komt nog dat de stromen naar Europese activa opdrogen: hoge aandelenwaarderingen, teleurstellingen over het rendement, macro-economisch momentum dat in snelheid afneemt ».

Binnen die context blijft de commentaar op de positie van de ECB niet uit. Sommigen spuien al maanden onophoudelijk kritiek op de houding van de centrale bank. Andere analisten zijn dan weer prozaïscher in hun uitleg. « Na de verrassende daling van de rentevoeten door de ECB vorige week, heeft Mario Darghi misschien wel blijk willen geven van goede wil. Hij snoerde de mond van die critici die meenden dat de euro te sterk was en voldeed deels aan de wensen van diegenen die een nog grotere versoepeling wilden. Maar hij is van oordeel dat de ECB momenteel alles gedaan heeft wat ze kon en dat het nu de regeringen zijn die structurele maatregelen moeten nemen », benadrukt Bernard Keppenne, Chief Economist bij CBC Banque. Want, zoals ook al Mario Draghi zei, enkel en alleen een monetair beleid volstaat niet. Er moeten ook budgettaire en structurele maatregelen komen. Het zijn nu de verschillende landen zelf die het heft in handen moeten nemen en fiscale maatregelen moeten treffen en kostenverlagingen moeten doorvoeren. Dan pas kan er sprake zijn van herstel. De investeringen moeten opnieuw aanwakkeren zodat de inflatie opnieuw in stijgende lijn kan gaan, de werkloosheid kan worden teruggedrongen en de economie kan heropleven. Anderzijds heeft de nieuwe commissievoorzitter, Jean-Claude Juncker, zijn intentie bekend gemaakt om openbare investeringsprojecten op te starten ten belope van 300 miljard euro.

En waar situeert België zich hierin? « De Belgische bbp-groei zou vanaf de tweede helft van dit jaar geleidelijk aan kracht winnen door een voorzichtige herneming van de Europese conjunctuur en een verdere versteviging van de binnenlandse vraag. Op jaarbasis resulteert dat in een groei van 1,1% in 2014 en 1,5% in 2015 », luidt het in een persbericht van het Federaal Planbureau. De werkloosheid zou, binnen een context van lichte inflatie, een lichte daling inzetten. Goed nieuws is er ook over de bedrijfsinvesteringen. « De bedrijfsinvesteringen zouden, na een lichte daling vorig jaar, in 2014 en 2015 aantrekken naarmate de binnen- en buitenlandse afzetmogelijkheden stijgen. Ze worden ook ondersteund door de toename van de rendabiliteit, de recente versoepeling van de kredietvoorwaarden en de behoefte aan uitbreidingsinvesteringen (de industriële capaciteitsbezettingsgraad situeert zich sinds begin dit jaar net boven zijn langetermijngemiddelde). De investeringsgroei (resp. 5,4% en 1,5%) wordt vertekend door een belangrijke aankoop (in het buitenland) van schepen door een maritiem bedrijf in 2014. Gezuiverd voor die aankoop, die de invoer in even grote mate doet toenemen en bijgevolg geen effect heeft op het bbp, stijgen de investeringen van de ondernemingen met resp. 3,7% en 3% », aldus nog het Federaal Planbureau.

We bevinden ons dus in een genuanceerde omgeving. Europese aandelen krijgen bij beleggers nog steeds een plaatsje in de portefeuilles. « Begin september nam de ECB de historische beslissing om van start te gaan met een kredietversoepelingsprogramma dat, samen met de komende TLTRO’s, tot doel heeft haar balans opnieuw op het niveau van 2012 te brengen. Dit betekent een stijging met ongeveer duizend miljard euro. Deze monetaire bazooka, samen met een daling van de geopolitieke risico’s, zet ertoe aan om het gewicht van aandelen uit de eurozone, en dus die uit de hele wereld, opnieuw te verhogen in de portefeuille en om overheidsobligaties uit deze eurozone – met een duidelijke voorkeur voor de perifere landen en het krediet – een neutraal gewicht te geven », adviseren de analisten van AXA IM. Lees ook: India verrast nog maar eens.

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *