Fondsenhitparade: een jaar onder de Japanse zon

Het zijn, sinds begin dit jaar, ongetwijfeld de fondsen belegd in Japanse aandelen die alle records gebroken hebben, terwijl de goudmijnen hun onverbiddelijke val naar de laatste plaats in het klassement hebben voortgezet.

Hoe kunnen deze resultaten worden verklaard? Zoals eerder al vermeld is premier Abe dit jaar gestart met een beleid dat gebaseerd is op drie pijlers: budgettaire stimuleringsmaatregelen door een verhoging van de uitgaven voor infrastructuur en overheidsconsumptie, monetaire beleidsmaatregelen die moeten leiden tot een inflatie van 2% en een verdubbeling van de monetaire basis door de onbeperkte terugkoop van activa en, tot slot, structurele maatregelen door de stimulering van economische partnerschappen en de aanmoediging van bepaalde activiteiten. « Na een jaar schaart de zakenwereld zich helemaal achter premier Abe met een Tankanindex die duidelijk gestegen is. Deze vertrouwensindex van de ondernemers staat nu op 17, tegenover 14 voordien, en bereikt daarmee zijn hoogste peil in 3 jaar. Hierdoor kan de Nikkei een mooie vooruitgang voorleggen en blijft de yen tegelijkertijd verder dalen. Deze daling behoort integraal tot de strategie van Abe », merkt Bernard Keppenne van CBC Banque op. Maar is dat voldoende?

Sommige analisten wachten nog even af als het op Japanse aandelen neerkomt. Er is nog wat werk aan de winkel in het land van de rijzende zon. « Om te komen tot duurzame resultaten zal de regering van premier Abe ook minder populaire maatregelen moeten treffen, zoals de deregulering van tal van sectoren van de binnenlandse economie die riskeert in te gaan tegen generatielange gewoontes. Het blijft afwachten hoe de Japanse overheid erin zal slagen een evenwicht te vinden tussen modernisering, enerzijds, en respect voor traditie, anderzijds », zegt Guy Wagner, Chief Economist bij Banque de Luxembourg. De reële lonen zijn nog steeds neerwaarts gericht en de enige sector die momenteel profiteert van de situatie is de bouwsector die op heel wat overheidsbestellingen kan rekenen. Bovendien vertoont de Japanse handelsbalans, ondanks de zwakke yen, nog geen tekenen van verbetering. De geplande btw-verhoging zou een rem kunnen zijn op het herstel van de binnenlandse consumptie. Toch beschikken de ondernemingen over zeer hoge liquiditeitsreserves die ze zouden kunnen aanwenden voor nieuwe investeringen, waardoor het economische groeipotentieel zou kunnen stijgen. Is deze stijging van de Japanse beurs duurzaam? « De stijging van de beurs kan maar duurzaam zijn als de Japanse overheid in staat is over te gaan tot structurele hervormingen die leiden tot een stijging van de lonen en een verhoging van de beschikbare inkomsten van de gezinnen », waarschuwt Guy Wagner.

En wat met de goudmijnen? Met welke factoren moeten de beleggers rekening houden? Laten we even nader ingaan op de evolutie van de goudwaarden die zich nu al maanden onderaan het klassement nestelen. « De verhouding goudmijnen/goudkoers bevindt zich momenteel dicht bij haar laagste niveau in 30 jaar. Het is moeilijk een oordeel te vormen over de goudmijnbedrijven want hun toekomstige winst hangt in grote mate af van de goudkoers en is dan ook veel minder voorspelbaar dan die van andere bedrijven. Dat neemt niet weg dat, in vergelijking met de huidige koers van het edele metaal, de waardering van de goudmijnen zeer aantrekkelijk is », merkt Guy Wagner op. De ontginningskosten dalen en die bedrijven hebben ook hun onderzoekskosten verminderd wat op termijn zou moeten leiden tot een daling van het aanbod en dus tot een stijging van de prijs voor een ons goud. In dit kader zouden deze bedrijven een belangrijk hefboomeffect kunnen bieden, in de veronderstelling dat de goudkoers opnieuw stijgt.

De dichotome situatie van Japan en de goudmijnen leert ons dat we altijd de situatie van de markten en van bijzondere waarden aandachtig moeten analyseren, ons niet te richten op het heden, maar ook op de verwachtingen en ons niet te laten beïnvloeden door illusie-effecten omdat bepaalde waarden het zeer goed of zeer slecht zouden hebben gedaan in een bepaald jaar.

Bron van de cijfers: Morningstar

Lees ook categorie Fondsenhitparade

Dit bericht is geplaatst in Fondsenhitparade met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *