Wat is een monetaire bevek?

Het overvloedige fondsenaanbod zaait heel wat verwarring bij beleggers over al die producten. Dat is ook zo het geval voor monetaire beveks. Hun benaming zou beleggers kunnen doen geloven dat ze enkel beleggen in liquide termijnmiddelen. Groot is dan ook de verbazing wanneer deze beveks negatieve rendementen laten optekenen.

In werkelijkheid kunnen deze fondsen beleggen in obligaties op zeer korte termijn, in floating rate notes of in commercial paper, bijvoorbeeld. Bijzonder aan deze producten is dat hun rente op korte termijn wordt herzien: iedere drie of zes maanden, of maximaal ieder jaar. Emittenten ervan zijn kwaliteitsvolle vennootschappen.

Monetaire beveks beleggen dus in financiële instrumenten op korte termijn. Naargelang de instrumenten kunnen ze aan een kredietcrisis redelijk goed weerstand bieden. Monetaire beveks zijn beveks waarvan het rendement de monetaire marktrentes van nabij volgen. Ze bestaan uit schuldvorderingen op korte termijn, zoals schatkistcertificaten, kortetermijnobligaties of obligaties op langere termijn die hun terugbetaling/vervaldatum naderen.

Deze obligaties kunnen een vaste of variabele rente bieden. We onderscheiden de « defensieve » monetaire beveks, die doorgaans beleggen in waarden met een looptijd van niet meer dan 3 jaar, en de meer « agressieve » monetaire beveks, die beleggen in risicovollere instrumenten met bedrijven als schuldenaar of een langere looptijd.

Waarom boeken monetaire fondsen soms negatieve resultaten, terwijl de andere positieve resultaten voorleggen? Dat verschil kan worden verklaard door het verschillende beleggingsbeleid van die fondsen. Het ene monetaire fonds is het andere niet en de belegger moet ervoor zorgen dat hij bij de keuze van zijn monetair fonds rekening houdt met zijn beleggingshorizon: een defensief fonds bij een korte horizon en een agressiever fonds bij een langere beleggingshorizon.

Deze monetaire fondsen zijn overzichtelijk en transparant: het prospectus beschrijft in heldere woorden in welk soort papier het fonds mag beleggen en de belegger kan gemakkelijk de samenstelling van die fondsen terugvinden. Om iets meer opbrengst te realiseren dan een termijnbelegging gaan die fondsen beleggen in papier dat iets meer risico vertoont. Beleggers moeten dus het prospectus aandachtig lezen.

Het probleem is dat beleggers vaak monetaire beveks verwarren met beveks die beleggen in cash, terwijl het gaat om twee verschillende producten op korte termijn. Men mag dus de monetaire fondsen, die kunnen beleggen in commercial paper op korte termijn, niet verwarren met « cashfondsen » die beleggen in termijndeposito’s en met « thesauriefondsen » die beleggen in schatkistcertificaten, overheidspapier op korte termijn. Bij commercial paper vinden we de floating rate notes terug. Dit zijn obligaties die een looptijd kunnen hebben van 5 jaar. Hun rentevoeten worden periodiek (doorgaans om het half jaar) herzien op basis van de kortetermijnrente LIBOR. In alle gevallen beschrijven de prospectussen in welke instrumenten de fondsen kunnen beleggen.

Dit bericht is geplaatst in Bevek met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *