Wat is passief beheer?

Indexfondsen worden op passieve wijze beheerd. Een indexfonds is een fonds dat, zoals zijn naam het zegt, een index volgt zonder ervan af te wijken. Een index is een aandelenkorf die als referentie wordt genomen voor een markt, een sector, een type belegging. Een globale index kan alle aandelen bevatten die genoteerd zijn op een markt (zoals de Belgian All Shares voor de Belgische markt) of enkel een deel daarvan (zoals de BEL20 die bestaat uit de 20 belangrijkste large caps op de beurs van Brussel, bijvoorbeeld).

Er zijn ook mondiale indexen die de belangrijkste waarden op wereldvlak opnemen (zoals de MSCI World, bijvoorbeeld), meer lokale geografische indexen zoals de Eurostoxx of sectorindexen. Indexfondsen worden passief beheerd want de beleggingsbesluiten worden niet genomen volgens een actief beheerproces waarbij de beheerder gaat beleggen volgens een bepaalde filosofie en beheerstrategie. Hier stelt de beheerder zich tevreden met het volgen van de index zonder strategische keuzes te maken. Dergelijk beheer vinden we ook terug bij trackers (of ETF’s).

Indexfondsen beleggen enkel in aandelen uit de index waarmee ze verbonden zijn. De evolutie van dit soort bevek volgt dus de gemiddelde evolutie van de markt waarop ze belegt. De beleggingshorizon voor dit soort bevek moet voldoende lang zijn, want het is bewezen dat aandelen het op zeer lange termijn beter doen dan andere beleggingen. Uit verschillende studies is gebleken dat indexfondsen dikwijls betere resultaten neerzetten dan actieve fondsen. Er zijn natuurlijk goede actieve beheerders die de indexen verslaan, maar de belegger moet voor ogen houden dat de resultaten uit het verleden geen garantie vormen voor de resultaten in de toekomst. Bovendien mogen deze resultaten niet eenmalig zijn. Op een markt zijn de rendementen van actieve fondsen statistisch verdeeld rond het marktrendement. De markt is een nulvergelijking. Welke markt ook, als bepaalde actieve beheerders beter presteren dan de index, gaan anderen het slechter doen dan de index, terwijl de indexfondsen deze index steeds gaan volgen.

En de kosten? In vergelijking met een actief fonds liggen de beheerkosten voor indexfondsen heel wat lager. Bij fondsen met een actief beheer bedragen de beheer- en administratiekosten ongeveer 0,4%. Bij indexfondsen is dit slechts 0,2%. Bij een actief fonds met een turnover van 80%, gaat men er bovendien van uit dat de transactiekosten 0,8% mogen bedragen. Een actief fonds moet de kosten dragen van een ploeg beheerders, economen en analisten. Een indexfonds, daarentegen, volgt de index volgens een mathematisch model. Het gaat om een heel andere aanpak waarbij de beheerders nooit een jaarverslag lezen en geen opzoekingen doen over de waarden. Ze moeten wel van in het begin een goede referentie-index zoeken.

Zijn alle indexfondsen gelijkwaardig? Bij dit type fondsen zijn de beleggers zeker van een volledige belegging, want de liquide middelen worden rechtstreeks belegd in de index. De opvolging van die portefeuille is gemakkelijk en zonder verrassingen want hij volgt de index. Maar niet alle fondsen zijn evenwaardig. Het verschil tussen een goede en een slechte beheerder wordt voornamelijk gemaakt op het vlak van de kostenbeheersing bij transacties wanneer de indexen wijzigen of wanneer er nieuw kapitaal wordt ingebracht in het fonds. Wanneer men weet dat de Standard & Poors 500 200 maal per jaar kan worden gewijzigd, weet men ook dat het belangrijk is de transactiekosten te verminderen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken, zoals de afgeleide producten, de bezoldigde effectenleningen of het gebruik van goedkopere transactiesystemen buiten de beurs. Het is ook beter te opteren voor een brede, liquide index die dividenden incorporeert. De index moet ook een markt van afgeleide producten hebben die het de beleggers mogelijk maakt de beheerkosten van bepaalde transacties tot een minimum te herleiden.

Lees ook:

wie doe wat?

een portefeuille beheren met bevek

Dit bericht is geplaatst in Beheer met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.

2 Responses to Wat is passief beheer?

  1. De Vriese Luc schreef:

    Hallo,
    Kan U me zeggen sinds welk jaar de indexfondsen bestaan? En of er ergens info te vinden is over de performance ervan?
    dank en beste groeten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *