Actualiteit: waar moeten we op letten in 2014?

Wanneer we de economische en financiële balans van 2013 opmaken, kunnen we zeggen dat het allemaal erger had gekund. De eurozone treedt uit de recessie, de beurzen behaalden mooie resultaten, de perifere landen van de eurozone wisten hun betalingsbalans af te sluiten met zowel structurele als cyclische overschotten. In Azië verraste Japan de waarnemers dankzij het beleid van premier Abe, dat de Japanse beurs de hoogte in joeg.

Maar we zouden ongelijk hebben als we ons zouden blindstaren op deze schijnbare verbetering. Nog niet alle problemen zijn van de baan en we zullen een reeks factoren, die beslissend zouden kunnen zijn voor de economische evolutie, goed in het oog moeten houden.

In Europa is het schuldprobleem van de landen van de eurozone nog lang niet opgelost. « Onze landen hebben nog veel schulden en, terwijl iedereen focust op groei en inflatie, vergeten we er wel bij te zeggen dat de overheids- en private schulden nog steeds zeer hoog zijn. Op dit ogenblik boezemt Italië angst in. Met een nulgroei stijgen de schulden van het land. We verwachten een deficiëntie van de Italiaanse schuld en een financieringsprobleem », benadrukt Charles Nollet, Head of Markets and Investment Solutions bij Crédit Agricole Luxembourg. Ook Frankrijk moet in de gaten worden gehouden, want sommige factoren doen een verslechtering van hun begrotingssituatie vrezen. « We moeten oppassen voor het feit dat de minste stijging van de rentevoeten, de minste vonk kan leiden tot een nog groter financieel probleem. We hebben ongelijk te denken dat we niets met de overheidsschuld te maken hebben. Het is een collectieve schuld waarvan we allemaal schuldeisers en schuldenaars zijn », laat Bruno Colmant, Partner bij Roland Berger, optekenen. Het beleid van de ECB en de voortgang van de bankunie moeten ook in het oog gehouden en geanalyseerd worden om te kunnen inspelen op de toekomstige evolutie in de eurozone. « De solvabiliteit van de banksector blijft laag en de lacunes in de krediettoekenningen aan kmo’s zullen ongetwijfeld het grootste probleem vormen in 2014 », merkt Peter Vanden Houte, Chief Economist bij ING, op.

In België moeten er dringend fiscale maatregelen worden genomen, maar ook maatregelen met betrekking tot ons pensioenstelsel. We mogen ons niet langer tevreden stellen met een schijnbare geruststelling. We staan aan de vooravond van nieuwe verkiezingen en onze politici nemen ongepaste maatregelen zoals de verlaging van de btw op elektriciteit. We kunnen enkel verbijsterd zijn als we zien hoe onze politici de kritiek en voorstellen van de economen naast zich neerleggen. In deze cruciale periode waarin alle krachten zouden moeten worden gebundeld om zich te focussen op de situatie van de overheidsfinanciën, is het jammer te moeten vaststellen dat niet geluisterd wordt naar het advies van experts.

In de Verenigde Staten, waar de economische omgeving gunstiger is, zal alle aandacht gaan naar het monetaire beleid. We kijken uit naar het beleid dat de nieuwe voorzitter van de FED, Janet Yellen, zal voeren. Men spreekt van een afbouw van het soepele beleid (tapering), maar het probleem ligt vooral op het niveau van de timing.

In de groeilanden kunnen we niet langer spreken van een regionale homogeniteit. Het jaar 2013 staat geboekstaafd als het jaar waarin deze markten op alle vlakken teleurstelden. In China worden belangrijke hervormingen verwacht in het kader van een groots vijfjarenplan. Landen zoals Brazilië, India, Turkije en Indonesië zullen goed in de gaten moeten worden gehouden omwille van de inflatie, de situatie van hun betalingsbalans en de broosheid van hun economie.

Globaal zal de winstevolutie van de bedrijven een van de belangrijkste motoren van de beurzen wereldwijd zijn. We gaan naar een consolidatiefase van de beurzen en daarvoor zal een versterking van de rentabiliteit van de bedrijven nodig zijn. We moeten ervoor zorgen dat we opnieuw groeiomstandigheden creëren.

Dit alles betekent dat we in 2014 een zeer brede langetermijnvisie aannemen!

Lees ook:

– Actualitieit

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *