Wat is een obligatie?

Een obligatie is een effect dat een gedeelte van de langetermijnschuld van een bedrijf, een staat, een  kredietinstelling (kasbon) of een private of openbare instelling vertegenwoordigt. Als tegenprestatie ontvangt de houder een intrest berekend op basis van een vooraf bepaalde vaste rentevoet of soms een variabele rentevoet.

In België worden de interesten van obligatieleningen belast aan 25% via de roerende voorheffing.

Obligaties worden terugbetaald op een bij de uitgifte vastgelegde datum. Als obligatiehouder wordt de belegger kredietverstrekker van de emittent. Deze lening is dan ingeschreven in het passief van de emittent als « schuld op lange termijn ».

Obligaties worden altijd op de primaire markt uitgegeven. Ze worden op de primaire markt verhandeld gedurende de intekenperiode, alhoewel deze periode verkort kan worden (vervroegde afsluiting) indien de uitgifte een groot succes kent. Vervolgens worden de obligaties op de secundaire markt verhandeld gedurende de rest van zijn looptijd. De effecten kunnen op deze secundaire markt worden verhandeld. De prijs varieert afhankelijk van de vraag en het aanbod.

De intrestvoeten bepalen grotendeels de prijs. Wanneer ze dalen, worden bestaande obligaties interessanter, waardoor hun prijs stijgt. Naarmate de uiteindelijke vervaldatum van de obligatie nadert, zal de waarde/prijs van de obligatie toegroeien naar de uiteindelijke terugbetalingswaarde.

De uitgifteprijzen schommelen ook in functie van de rating.

Wanneer de uitgifteprijs overeenstemt met de nominale waarde van de obligatie, dan zegt men dat de obligatie wordt uitgegeven « a pari ». De obligatie kan worden uitgegeven boven of onder pari.

De terugbetaling gebeurt normaliter « a pari », behalve als een uitgiftepremie werd toegekend. In dat geval wordt de nominale waarde verhoogd met de uitgiftepremie.

Er bestaan verschillende types van obligaties: gewone obligaties, gesubordoneerde obligaties, converteerbare obligaties, reverse convertible obligaties, geïndexeerde obligaties, enzovoort. De risicofactor van deze obligaties hangt af van het type obligatie.

 

Dit bericht is geplaatst in Obligaties met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *