Stockpicking: dividendrendement, een ideaal selectiecriterium

ING IM

Tussen de Recessie die we meemaken, de twijfels over de houdbaarheid van de schuldenlast van veel landen, de lage rente en de eurocrisis zijn de langetermijnbeleggers vandaag ten einde raad. Bij gebrek aan herkenningspunten trekken ze zich langzamerhand terug uit de aandelenmarkten. In deze oceaan van onzekerheden blijven bepaalde indicatoren, zoals het dividendRendement, echter een verzekering om veilig de haven te bereiken.

Tal van studies tonen dat Dividenden op lange termijn het grootste gedeelte vormen van het Rendement van een aandelenportefeuille en dat bedrijven die hoge Dividenden betalen, beter presteren dat bedrijven die lage of geen Dividenden uitkeren. Dividenden betekenen bovendien meer dan een eenvoudige geldteruggave aan de aandeelhouders; voor hen kunnen ze een manier zijn om de handelingen van de directie beter onder controle te houden door minder Liquiditeiten in het bedrijf te laten.

Het dividendbeleid is een zeer belangrijk element in de strategie van een bedrijf en kan gebaseerd zijn op verschillende logica’s. Een bedrijf kan immers zijn dividendbeleid afstemmen op het vertroetelen en binden van zijn aandeelhouders. Door een groot gedeelte van zijn winst uit te keren, versterkt een bedrijf enerzijds zijn corporate governancemodel door de financiële bewegingsruimte van de directie in te perken en voldoet het anderzijds aan de voorliefde van de aandeelhouders voor cash. Terwijl ingehouden winsten een boekhoudkundig concept vormen, zijn Dividenden echte, door het bedrijf uitgekeerde Liquiditeiten. Het dividenduitkeringsbeleid geeft de beleggers dus een stevig signaal over de financiële gezondheid van het bedrijf. Beleggers reageren dan ook dikwijls positief op een verhoging van het dividend, terwijl ze een verlaging van het dividend negatiever inschatten dan een neerwaartse herziening van de winst.

Meestal worden drie factoren gebruikt om de houdbaarheid van het dividendbeleid van een bedrijf te beoordelen:

  1. De uitkeringsratio wordt berekend door het dividend van het bedrijf te delen door de winst per aandeel na belastingen. Een uitkeringsratio hoger dan 1 betekent dat het bedrijf in dat jaar een hoger dividend uitkeert dan de geboekte winst. In een historisch perspectief hebben de ondernemingen 40% tot 50% van hun winst in Dividenden uitgekeerd. Momenteel stelt men vast dat de uitkeringsratio onder zijn historische gemiddelde ligt. In deze context lijkt een daling van de Dividenden weinig waarschijnlijk zelfs al wordt voor 2013 een winstdaling verwacht.
  2. Het dividendRendement wordt berekend door het brutodividend te delen door de koers van het aandeel. Dit zegt hoeveel cash een bedrijf jaarlijks uitkeert in verhouding tot de koers van het aandeel. Als er geen Meerwaarde op de koers is, vormt het dividendRendement de return on investment op een aandeel. De voorbije twee jaar bedroeg het dividendRendement in Europa zowat 4%.
  3. De dividenddekking is de verhouding tussen de winst van het bedrijf en de aan de aandeelhouders betaalde Dividenden. Dit wordt berekend door de winst per aandeel te delen door het dividend per aandeel. Als een bedrijf bv. een winst per aandeel boekt van 10 USD en een dividend uitkeert van 2 USD, is de dividenddekking gelijk aan «5 keer».

Vanuit puur boekhoudkundig standpunt ziet de betaling van een dividend eruit als een waardeverlies voor het bedrijf dat dit dividend uitkeert, terwijl men vanuit economisch standpunt redeneert dat de waarde van een bedrijf overeenkomt met de huidige waarde van alle toekomstige Dividenden. Er wordt immers vastgesteld dat veel beleggers niet onverschillig staan tegenover de winstuitkering door de bedrijven waarvan zij aandeelhouder zijn en dat ze, net als Warren Buffet, de voorkeur lijken te geven aan aandelen met hoge Dividenden, en dit om verschillende redenen.

Om te beginnen onderstrepen we – en dit wordt bevestigd door tal van academische studies – dat Dividenden op lange termijn het grootste gedeelte van het aandelenRendement vormen. Als we bv. het gemiddelde jaarRendement van de MSCI World-Index over de voorbije 40 jaar ontleden, stellen we vast dat het grootste deel daarvan afkomstig is van Dividenden.

Voorts hebben verschillende studies getoond dat de bedrijven die hoge Dividenden betalen, beter presteren dan bedrijven die geen dividend uitkeren. De recentste studie ter zake is die van Kenneth French van de universiteit van Dartmouth. Die komt tot het besluit dat de Amerikaanse aandelen die geen dividend uitkeren, sinds 1927 een totaal Rendement opleverden van 8,4% per jaar, tegenover 11,2% voor bedrijven die hoge Dividenden betalen. Deze trend wordt zonder grote verschillen wereldwijd waargenomen zoals blijkt uit onderstaande grafiek, waarin de evolutie van de MSCI World-Index vergeleken wordt, met of zonder herbelegging van Dividenden, van 1970 tot nu. De interpretatie spreekt voor zichzelf.

Bronnen : Thomson Datastream – ING Investment Management

Cijfers: MSCI World in $, van januari 1970 tot okTOBer 2012

De outperformance van aandelen die hoge Dividenden uitkeren zou makkelijk te verklaren zijn als die aandelen riskanter of volatieler waren dan andere, maar dit is niet het geval. Integendeel, wanneer de groei- en Rendementsaandelen gedefinieerd worden door het dividendRendement, zijn het de Rendementsaandelen die de laagste Volatiliteit vertonen.

2013 dient zich in menig opzicht aan als een moeilijk jaar. In Europa zal de schuldencrisis waarschijnlijk de krantenkoppen blijven halen tegen de achtergrond van een zeer slappe werelwijde economische groei, met tal van landen op het rand van de Recessie. We verwachten immers een wereldgroei van zowat 3,3% in 2013, of minder dan het potentieel.

In die context zullen de bedrijfsresultaten waarschijnlijk onder druk komen te staan. Hoewel veel analisten een positieve winstgroei in 2013 verwachten, mikken we dan ook op een nulgroei in Europa en op een groei van minder dan 5% in de VS. Natuurlijk zal dat een schadelijk effect hebben voor de aandelenmarkten, maar dankzij hun lage waarderingen zullen ze waarschijnlijk goed standhouden.

Dit bericht is geplaatst in Beheer met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

1 Response to Stockpicking: dividendrendement, een ideaal selectiecriterium

  1. Dividend Hunter schreef:

    Artikel ruim 5 jaar oud, maar natuurlijk nog steeds actueel. Bij het taxeren van het (toekomstig) dividend van een aandeel lijkt kennis m.b.t. het door het bedrijf geformuleerde dividendbeleid en de wijze waarop dit in het verleden vorm heeft gekregen van belang. Samen met de getaxeerde winst per aandeel geven zij inzicht in wat je aan toekomstig dividend kunt verwachten.
    Op de website van – https://dividendinfo.nl – vind je van de 100 grootste Nederlandse bedrijven genoteerd aan de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt: de exdividend- en betaaldatum, de dividendhistorie, het getaxeerde dividend voor de komende jaren en het door het bedrijf gevoerde dividendbeleid en de daarbij gehanteerde payout ratio.
    Al met al gegevens die kunnen bijdragen bij het maken van een weloverwogen keuze als het om het kopen of verkopen van aandelen gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *