Belgische spaarders herzien hun beleggingsstrategieën

Door Schroders

Volgens het onderzoek Schroders Global Investor Study 2023[1] zien Belgische beleggers zich genoodzaakt hun beleggingsstrategieën te herzien omwille van het veranderde economische klimaat, de aanhoudende inflatie en de geopolitieke onzekerheid.

Uit het onderzoek van Schroders blijkt dat bijna 80% van de Belgische beleggers van mening is dat de hogere inflatie en rente een nieuw tijdperk hebben ingeluid op het vlak van beleid en marktverloop.

Dat staat in schril contrast met de resultaten van vorig jaar, toen een aantal respondenten aangaf de uitdagingen voor de markten als een tijdelijk fenomeen te beschouwen en een snelle terugkeer naar een milder klimaat van lage inflatie en lage rente te verwachten. Ruim 60% heeft daarom zijn beleggingsstrategie al bijgestuurd, nog eens bijna 30% is dat van plan.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Diversen | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Van betrokkenheid naar actie: In navolging van Bazel

Door DPAM

 

In 1988 begon het Comité van Bazel aan een missie om de financiële wereld opnieuw te definiëren door een reeks minimumkapitaalnormen te publiceren om de banksector beter te reguleren. Deze reis begon met de Baselakkoorden, beter bekend als Basel I, die betrekking hadden op kapitaal, markten en operationele risico’s om ervoor te zorgen dat financiële instellingen voldoende kapitaal hebben om onverwachte verliezen te dekken. Basel II en III volgden, waarbij Basel III een reactie was op de wereldwijde financiële crisis van 2007-2008. Eerder dit jaar, in januari 2023, werd Bazel IV ingevoerd, een belangrijke 35-jarige transformatie in de regulering van een cruciale sector van de wereldeconomie.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Duurzame beleggingen | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Obligatiebeheer: een keerpunt 

Door Bastian Gries, Hoofd Investment Grade Bonds bij ODDO BHF Asset Management

De waarschijnlijkheid van een piek in het monetaire verkrappingsbeleid van centrale banken kan beleggers aanmoedigen om een positie te nemen in obligaties om te profiteren van aantrekkelijke instapmomenten.

Ondanks aanzienlijke renteverhogingen hebben de markten dit jaar verrassend goed stand gehouden en hebben beleggers kunnen genieten van mooie rendementen op risicovolle beleggingen, ondanks toegenomen systeemrisico’s. Hoewel de monetaire verkrapping nog niet volledig heeft doorgewerkt, vertoont de inflatie nu een neerwaartse trend, ondanks de nog steeds hoge cijfers. Centrale banken lijken dus hun piek te hebben bereikt wat betreft renteverhogingen, wat een positief punt is voor obligatiemarkten, omdat het bereiken van de piek van een renteverhogingscyclus een gunstig klimaat vormt voor langlopende obligaties.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

EM-overheidsobligaties: interessante diversificatie

Door Trade Republic

Beleggers halen nogal snel hun neus op om te beleggen in de kredietmarkten van de opkomende landen maar vandaag vallen er mooie rendementen te rapen. Dat is zeker het geval met overheidsobligaties want steeds meer landen hebben de inflatiecijfers onder controle en hun huishouding in orde waardoor renteverlagingen (en hogere obligatiekoersen en extra rendement) tot de mogelijkheden behoren. Voor een belegger met een gespreide portefeuille biedt het daarenboven extra mogelijkheden om te diversifiëren.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Hoe kunnen zelfstandigen financiële zekerheid inbouwen?

Door AG

Zelfstandigen moeten zelf hun financiële voorzorgen nemen, zowel op korte als op lange termijn. Dat geldt ook voor de voorbereiding van hun pensioen. Ze kunnen de langetermijnbehoefte aan een pensioen combineren met meer dringende behoeften, zoals bescherming bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. In dit artikel gaan we dieper in op het belang van een degelijke financiële bescherming (via de tweede pensioenpijler) voor zelfstandigen.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Pensioen, Verzekeringen | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Goed moment om small caps op te bouwen

Door F.M.

Twee beheerders van fondsen gespecialiseerd in Europese small caps en microcaps van de Frans-Duitse vermogensbeheerder Oddo BHF, Guillaume Chieusse en Armel Coville vinden beleggen in small caps vandaag een opportuniteit. De waardering van dit marktsegment is aantrekkelijk terwijl er, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, nog steeds veel kleinere marktkapitalisatie sterker groeien dan de markt.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , | Een reactie plaatsen

De rente is weer van de partij

Door Olivier de Berranger, Afgevaardigd Bestuurder en CIO, en Alexis Bienvenu, Beheerder, La Financière de l’Echiquier (LFDE)

Een nieuw tijdperk van overvloed is aangebroken. Helaas niet in politieke, sociale, ecologische of zelfs economische termen. Maar voor obligatiehouders. Na meer dan tien jaar is de tijd teruggekeerd waarin obligaties geld opleverden voor weinig of geen risico.

Zoals in elke zoektocht, moesten beleggers veel doorstaan om dit Eden te vinden. Ze boden zelfs het hoofd aan nul of zelfs negatieve rentes. In 2020 moesten ze zelfs instemmen met leningen op 100 jaar aan de Oostenrijkse overheid tegen een magere 0,85%. Vervolgens moesten we 2022 meemaken, toen zelfs de minst riskante obligaties, zoals de Duitse 10-jaars, met meer dan 20% daalden. Tegelijkertijd ging de inflatie tekeer en bereikte die bijna 10% op één jaar. Het reële kapitaalverlies op deze kwaliteitsobligaties bedroeg meer dan 30%! En 2023 versterkt deze verliezen.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , | Een reactie plaatsen

Groene transitie biedt beleggers kansen

Door J. Safra Sarasin

De huidige koolstofemissiereductiedoelen en toezeggingen zijn niet voldoende om de opwarming van de aarde tegen het einde van de eeuw onder de 1,5 graden Celsius te houden. Aanzienlijke inspanningen om uitstoot te verminderen zijn nodig zijn nodig om dit objectief te bereiken. De groene transitie biedt echter een aantal interessante investeringsmogelijkheden. Volgens verschillende schattingen zouden de huidige doelstellingen en toezeggingen leiden tot een opwarming van de aarde van ruim meer dan 2°C tegen het einde van de eeuw ten opzichte van het pre-industriële niveau. Daarom zijn er sterkere koolstofemissiereductieplannen nodig om de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur te beperken.Dit in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs uit 2016, die ernaar streeft om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden, en idealiter op maximaal 1,5°C.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Duurzame beleggingen | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Drie uitdagingen voordat de economie een zachte landing kan inzetten

Door Schroders

 

De afgelopen drie maanden is het vooruitzicht van een wereldwijde recessie verschoven naar dat van een zachte landing voor de wereldeconomie. De inflatie is begonnen te dalen en de economische groei blijkt veerkrachtig te zijn. Nergens is dit duidelijker zichtbaar dan in de VS, waar de inflatie in juli is gedaald tot 3,2% op jaarbasis en de werkloosheid extreem laag blijft.

Op basis van recente gegevens werden de prognoses voor de wereldwijde groei en inflatie herzien. Naar verwachting zal de inflatie verder afnemen, hoewel dit een vertraging van de wereldwijde groei tot 2,1% in 2024 vereist. De landing van de wereldeconomie zal niet meer zo hard zijn als eerder verwacht, maar volgend jaar zal niettemin het zwakste jaar in meer dan een decennium worden, met uitzondering van het pandemiejaar 2020.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , | Een reactie plaatsen

AI: hoe geopolitiek de technologie vorm geeft

Door Goldman Sachs Asset Management

Maar weinig technologische ontwikkelingen hebben het grote publiek zo gefascineerd als de recente boom van generatieve kunstmatige intelligentie en de grote taalmodellen (Large Language Models of LLM) die aan de basis ervan liggen. Hoewel dit op een nieuwe technologische cyclus kan lijken, is deze technologie uniek vanwege de inherente decentrale besturing en de toegenomen geopolitieke aandacht die ze vanaf het begin van haar invoering heeft opgewekt. Inzicht krijgen in hoe dit alles van invloed zal zijn op de evolutie van de technologie is cruciaal om de potentiële implicaties ervan voor bedrijven en betrekkingen wereldwijd te begrijpen.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit, Diversen | Getagged , , | Een reactie plaatsen