In 2020 blijven aandelen de sleutel tot rendement

@Pexels

Door Deutsche Bank België

Na een schitterend 2019 is het uitkijken wat 2020 brengt voor beleggers. Duidelijk is wel dat de lage rente er is om te blijven, en dat beleggers meer risico moeten nemen om rendement te halen.

Samengevat:

    • Het kan nuttig zijn om uw aandelenportefeuille evenwichtiger te spreiden naar meer waarde-aandelen.
      • Obligatiebeleggers hebben doorgaans 2 doelstellingen: kapitaal beschermen en een aantrekkelijk inkomen genereren via de coupons. Beleggers in obligaties in euro zullen 1 van de 2 doelstellingen moeten laten varen om toch een aantrekkelijk rendement te behalen.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Welk rendement kan ik verwachten indien ik in een fonds beleg?

@Pexels

Door NNIP

Het rendement bij een beleggingsfonds is vooraf niet gekend. Maar er zijn enkele factoren die u helpen het potentiële rendement van een fonds te evalueren. Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Beheer | Getagged , | Een reactie plaatsen

COP 25: Een gemiste kans!

@Pexels

Door Ophélie Mortier, DPAM

De enige consensus die de klimaattop van de VN in Madrid ons kan bijbrengen, is dat de onderhandelingen mislukt zijn. Als er iets is waar iedereen het over eens is, dan is het wel dat de VN-onderhandelingen van de afgelopen twee weken zijn uitgedraaid op een algehele teleurstelling.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Duurzame beleggingen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Zorgvastgoed : Marktkenmerken

@Pexels

Door Cofinimmo

De zorgvastgoedmarkt wordt gekenmerkt door een sterk groeipotentieel, een gunstige wetgevende context en langetermijnhuurovereenkomsten met de uitbaters.

Sterk groeipotentieel

Demografische tendensen en evolutie van de levenswijzen: vergrijzing van de bevolking, toenemende behoefte aan gespecialiseerde zorginstellingen.
De vergrijzing van de bevolking is een evolutie die zich in de meeste Europese landen steeds sterker aftekent. In 2050 zouden personen ouder dan 80 jaar ongeveer 10 % van de totale bevolking in Europa vertegenwoordigen. Hoewel het aantal autonome senioren binnen deze categorie in stijgende lijn gaat, gaat de vergrijzing van de bevolking niettemin gepaard met een aanzienlijke toename van het aantal zorgbehoevende senioren. Deze situatie zal gelijktijdig de nood aan gespecialiseerde zorginstellingen en bijgevolg bedden doen groeien. De groei wordt in België op 45 000 bijkomende bedden geraamd tegen 2025-2030. In Duitsland en Frankrijk merken wij dezelfde tendens met een geraamde groei van respectievelijk 250 000 en 30 000 bijkomende bedden. Daarbij komen de herop te bouwen verouderde gebouwen die respectievelijk meer dan 100 000 en 110 000 bedden tellen.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged | Een reactie plaatsen

Pensioensparen versus langetermijnsparen: is kiezen nodig?

@Pexels

Door AG Insurance

De OESO schat dat werknemers in België een pensioen ontvangen dat gelijk is aan 53 % van hun brutoloon, en dat dit cijfer zal dalen tot 45,7 % voor jongeren die vandaag op de arbeidsmarkt komen.

Het bedrag van het wettelijke pensioen bedraagt dan gemiddeld 1249,09 euro. In de meeste gevallen volstaat dit bedrag niet om de huidige levensstandaard aan te houden na het pensioen. Pensioensparen en langetermijnsparen zijn dan ook ideale oplossingen om extra kapitaal op te bouwen om uw koopkracht te behouden.

Wat is het verschil tussen beide? Welke oplossing kiezen? Is het mogelijk om ze te combineren?
Tijd om de balans op te maken.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Verzekeringen | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Beste Wensen voor 2020 !

@Pexels

Het jaar 2019 loopt stilaan op zijn einde. Nu we de balans kunnen opmaken, willen we graag onze trouwe en steeds talrijker wordende lezers en al onze partners bedanken voor hun trouw, enthousiasme en steun gedurende het volledige jaar. 

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Diversen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Opkomst van Amerikaanse superbedrijven : gevolgen voor beleggers

@Pexels

Door Sean Markowitz, strateeg bij Schroders

De grootste Amerikaanse bedrijven hebben hun marktsterkte kunnen consolideren en abnormale winsten gegenereerd dankzij technologische innovatie, verhoogde fusies en overnames en een lakse handhaving van antitrustwetten. Moeten beleggers zich zorgen maken?

Concurrentie is een van de fundamenten onder een markteconomie. Het stimuleert bedrijven om de prijzen laag te houden, producten van betere kwaliteit te produceren en aantrekkelijke lonen te bieden. De afgelopen twee decennia zijn er echter tekenen die erop wijzen dat de concurrentie in de Amerikaanse economie is verzwakt.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Samengestelde rente: het achtste wereldwonder

@Pexels

Door Deutsche Bank België

Ook kleine stapjes kunnen heel wat betekenen. Dat geldt eveneens voor beleggen. Ontdek wat rente op rente met de jaren kan opleveren.

Wie rente ontvangt op zijn of haar geld en dat op de rekening laat staan, zal over die rente opnieuw rente ontvangen. Dat komt door het effect dat rente op rente wordt genoemd. Dankzij deze samengestelde rente groeit het vermogen van iemand. Het effect manifesteert zich steeds duidelijker na verloop van jaren. Eenmaal op kruissnelheid, brengt het een sneeuwbaleffect teweeg.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Beleggingen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Een keuze maken tussen verschillende fondsen

@Pexels

Een keuze maken tussen de vele fondsen die beschikbaar zijn, hoe begin ik daar aan? Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Beleggingen | Getagged | Een reactie plaatsen

Wanneer vastgoed zich aanpast naar de demografische evolutie

@Pexels

Met dank aan Cofinimmo voor haar medewerking bij het schrijven van dit artikel

De Belgische bevolking zou tegen 2070 stijgen naar 13,2 miljoen inwoners. In de marge van deze demografische groei merken we ook twee grote trends. Enerzijds versnelt de vergrijzing van de bevolking en anderzijds groeien de jongere leeftijdsgroepen in Brussel.

Impact van de demografische trends

De vergrijzing van de bevolking zorgt voor een stijging in langdurige gezondheidszorg. In Vlaanderen bereikt de gemiddelde afhankelijkheidsratio 81% onder de 65-plussers[i]. Aangezien deze afhankelijkheid blijft stijgen onder de bevolking, zal de vraag naar woonzorgcentra (WZC) blijven toenemen.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , | Een reactie plaatsen