Wat je moet weten over de schuldsaldoverzekering

@Pexels

Door AG Insurance

Naar aanleiding van de aankoop of de verbouwing van een onroerend zal je bankier het ongetwijfeld hebben over een schuldsaldoverzekering. Het is zelfs mogelijk dat de bank eist dat je een dergelijke verzekering onderschrijft voor ze je een hypothecaire lening toekent. Het doel van deze verzekering blijft echter onduidelijk voor veel mensen. Daarom geven we je hierna een overzicht van alle factoren waarmee je rekening moet houden voor je een schuldsaldoverzekering afsluit.

Een schuldsaldoverzekering?

Concreet waarborgt deze verzekering de terugbetaling van het schuldsaldo van de hypothecaire lening in geval van een overlijden van de onderschrijver. Het degressieve karakter onderscheidt de schuldsaldoverzekering van de klassieke overlijdensverzekering met vast kapitaal. Het terug te betalen saldo neemt af met de maandelijkse aflossing van de lening en het verzekerde kapitaal neemt dus af met de tijd. Er wordt echter geen kapitaal uitbetaald op de einddatum van het contract bij leven van de verzekerde, zoals bij de overlijdensverzekering met vast kapitaal. Als je bank je vraagt om een schuldsaldoverzekering af te sluiten, wil ze zich uiteraard beschermen en verzekeren dat de lening wordt terugbetaald. Het goede nieuws is dat je dankzij de schuldsaldoverzekering je naasten kunt beschermen tegen de financiële last van een hypothecaire lening na je overlijden. Je gezin kan zijn levensstandaard behouden en de verzekering betaalt, volledig of gedeeltelijk, het schuldsaldo van je hypothecaire lening aan de bank terug.

Wat dekt de schuldsaldoverzekering?

De schuldsaldoverzekering wordt doorgaans gekoppeld aan hypothecaire leningen, maar kan ook onderschreven worden voor andere types leningen, bijvoorbeeld voor een autofinanciering, op voorwaarde dat deze een vooraf bepaald minimumbedrag bereikt.

Hoeveel kost deze verzekering?

Er komen heel wat parameters kijken bij de premieberekening, zoals je gezondheid, leeftijd en BMI (body mass index). Samengevat, de premie is doorgaans evenredig aan het overlijdensrisico van de onderschrijver en het geleende bedrag. Een ander belangrijk aandachtspunt zijn de uitsluitingen. Wees voorzichtig en lees eerst de algemene voorwaarden van het product voor je het onderschrijft.

Wat de premiestorting betreft, kan je meestal kiezen uit drie formules:

  • Eenmalige premie: de premie wordt in één keer gestort, daarna moet je enkel nog je hypothecaire lening aflossen.
  • Risicopremie: elk jaar word je ouder en het risico op overlijden vergroot, maar het kapitaal dat je moet terugbetalen, neemt gelijktijdig af. Je verzekeraar past het premiebedrag jaarlijks aan op basis van deze twee variabelen.
  • Genivelleerde premie: je stort ieder jaar hetzelfde bedrag, zonder wijzigingen. In dat geval is de duur van de premiebetaling vaak korter dan de duur van de dekking. Een voorbeeld. Je betaalt 13 jaar een genivelleerde premie voor een schuldsaldoverzekering die het overlijdensrisico gedurende 20 jaar dekt.

Welke dekking kies je het best?

Als je gehuwd bent, kan je vrij kiezen welke verdeling je wenst. We bespreken hier drie mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld opteren voor een 50/50-verdeling, wat betekent dat in geval van overlijden van één van beide echtgenoten, de andere nog slechts de helft van het saldo moet terugbetalen. Een tweede dekking, 75/25, is voornamelijk bestemd voor koppels waarvan één van beide partners halftijds werkt. Bij overlijden van de partner die voltijds werkt, moet de andere nog 25 % van het saldo van de lening afbetalen. Dit betekent echter ook dat als de halftijds werkende partner overlijdt, de overblijvende partner nog 75 % van de lening moet afbetalen. Een derde optie tot slot is de volledige dekking (100/100). Deze biedt de meeste zekerheid. De naam zegt het zelf, het volledige saldo van de lening wordt terugbetaald, ongeacht welke partner overlijdt.

Ook alleenstaanden hebben baat bij een schuldsaldoverzekering. De erfgenamen – ouders, broers of zussen – kunnen immers eventuele schulden erven. Bovendien kan de persoonlijke situatie veranderen in de toekomst. Wie weet komt hij of zij toch nog de ware tegen? Een schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat de naasten later niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Geeft de schuldsaldoverzekering recht op een fiscaal voordeel?

Ja, maar je moet wel de beperkingen op het vlak van fiscaliteit respecteren. De fiscale aftrek van je hypothecair krediet komt in aanmerking om je fiscale korf samen te stellen. Het is dus enkel interessant om je premie in te brengen als er nog plaats is in je fiscale korf. Anders vermijd je dit beter, aangezien de aftrek van verzekeringspremies een belasting meebrengt van het kapitaal in geval van uitbetaling van het overlijdenskapitaal. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het voor nieuwe contracten, onderschreven vanaf 1 januari 2017, trouwens niet meer mogelijk om de premie van de schuldsaldoverzekering af te trekken.

Is opzeggen mogelijk en zo ja, tegen welke voorwaarden?

Ja, maar vaak heeft de ontlener zich verbonden tegenover zijn kredietinstelling om zich te verzekeren tegen het overlijdensrisico. Als hij zijn verplichtingen niet naleeft, kunnen er sancties voorzien zijn in de voorwaarden van de lening.

Goed om te weten

  • De meeste verzekeraars weigeren nog schuldsaldoverzekeringen na de leeftijd van 65 jaar.
  • De schuldsaldoverzekering is wettelijk niet verplicht, maar heel wat financiële instellingen vragen er vaak een.
  • Je bent wettelijk niet verplicht om je schuldsaldoverzekering en hypothecaire lening bij dezelfde financiële instelling te nemen.

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Verzekeringen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *