Belgen onderschatten de kosten van levensonderhoud na pensionering

@Pexels

Door Schroders

Niet-gepensioneerde Belgen verwachten gemiddeld 34% van hun pensioeninkomen aan levensonderhoud[1]uit te geven, maar in werkelijkheid zijn gepensioneerden daar gemiddeld 50% aan kwijt.

Volgens de Global Investor Study 2018 van Schroders bestaat er een flinke kloof tussen enerzijds de verwachtingen die mensen hebben over hun financiële situatie na pensionering en anderzijds de werkelijkheid.

In verhouding tot hun laatste salaris hebben Belgische gepensioneerden een lager inkomen (gemiddeld 54%) dan mensen die de pensioenleeftijd naderen denken nodig te hebben om comfortabel te leven (gemiddeld 75%).

Uit het onderzoek – waarin meer dan 22.000 mensen uit 30 landen werden ondervraagd[2]– blijkt dat 30% van de Belgische gepensioneerden denkt niet voldoende inkomen te hebben om comfortabel te leven; in heel Europa is dat 14% en wereldwijd 15%.

Fig. 1 Verwachte verdeling van de uitgaven (niet-gepensioneerden)
Gestelde vraag: Als u denkt aan uw jaarinkomen in de actieve jaren van uw gepensioneerde leven (het bedrag dat u jaarlijks ontvangt), hoeveel procent daarvan verwacht u dan ongeveer uit te geven aan elk van de volgende bestemmingen?

Fig. 2 Werkelijke verdeling van de uitgaven (gepensioneerden)
Gestelde vraag: Als u denkt aan uw jaarinkomen in de actieve jaren van uw gepensioneerde leven (het bedrag dat u jaarlijks ontvangt), hoeveel procent daarvan geeft u dan ongeveer uit aan elk van de volgende bestemmingen?

37% van de Belgische gepensioneerden gaf aan dat ze wel wat meer inkomen zouden kunnen gebruiken, terwijl 33% verklaarde dat ze voldoende inkomen hebben om comfortabel te leven.

Ook Belgen die de pensioenleeftijd naderen, de 55-plussers, verwachten vaak te veel van hun pensioeninkomen en kunnen daardoor straks voor een onaangename verrassing komen te staan. Zij voorspelden dat ze gemiddeld 75% van hun huidige salaris of inkomen nodig zouden hebben om na hun pensioen comfortabel te leven.

Gemiddeld percentage nodig om

na pensioen comfortabel te leven:

België Europa Wereldwijd
Alle niet-gepensioneerden & 55+ 75,1% (n=97) 72,4% (n=1.465) 73,9% (n=2.947)
Gemiddeld percentage van het laatste salaris in werkelijkheid ontvangen als pensioen

Alle gepensioneerden & 55+

54,1% (n=114) 63,0% (n=1.382) 60,8% (n=2.820)


Fig. 3 Pensioeninkomen (gevraagd aan 55+-ers)
Gestelde vragen: Hoeveel jaarlijks inkomen denkt u na pensionering nodig te hebben om comfortabel te leven, als percentage van uw huidige salaris of inkomen?
Hoeveel jaarinkomen ontvangt u sinds uw pensionering, als percentage van uw laatste salaris?

In werkelijkheid bedraagt het jaarinkomen van Belgische gepensioneerden gemiddeld 54% van hun laatste salaris, tegen 61% wereldwijd. Wereldwijd werd het kleinste verschil gemeten voor Europa als geheel: Europese gepensioneerden ontvangen gemiddeld 63% van hun laatste salaris, terwijl degenen die de pensioenleeftijd naderen verwachten 72% nodig te hebben. Dit betekent dat Belgische gepensioneerden gemiddeld 9% minder pensioeninkomen hebben dan andere Europeanen, vergeleken met hun laatst verdiende jaarsalaris.

Opmerkelijk daarbij is dat Belgische gepensioneerden vaak doorgaan met beleggen: zij gebruiken gemiddeld 23% van hun totaal opgebouwde pensioenvermogen[3]om te beleggen, tegen 19% wereldwijd en 18% in Europa. Dit kan erop wijzen dat hun uiteindelijke inkomen niet voldoende is.

In tegenstelling daarmee verwachten Belgen die nog niet gepensioneerd zijn 8% van hun opgebouwde pensioenvermogen te beleggen.

Niet-gepensioneerden in Azië hadden de meest realistische verwachtingen over het deel van hun pensioeninkomen dat ze waarschijnlijk kwijt zullen zijn aan levensonderhoud. Zij schatten dit op 32%; de resultaten in Europa (gemiddeld 35%) en België (gemiddeld34% zijn vergelijkbaar. Gepensioneerden in Azië geven in werkelijkheid maar een beetje meer uit dan verwacht : gemiddeld 38%. Ter vergelijking : Europese en Belgische gepensioneerden geven in werkelijkheid 50% uit aan levensonderhoud.

Er bestaat een reëel risico dat mensen onderschatten hoeveel van hun pensioeninkomen ze nodig zullen hebben voor de kosten van levensonderhoud en hoeveel geld ze nodig hebben om na hun pensioen comfortabel te leven, zeker nu de rendementen op spaargeld en beleggingen zo laag zijn en de inflatie oploopt.

Er is geen toverformule. Om te voorkomen dat ze na hun pensioen krap bij kas komen te zitten, zullen mensen de noodzaak moeten erkennen om zo jong mogelijk te beginnen zo veel mogelijk te sparen.

Wie tot zijn vijftigste of zestigste wacht, is waarschijnlijk te laat om het spaartekort aan te vullen.

Uit het onderzoek blijkt dat gepensioneerden doorgaan met beleggen, en vaak meer dan ze van te voren hadden verwacht. Dat komt misschien doordat ze te weinig pensioeninkomen hebben.

Het volledige verslag van de Schroders Global Investor Study 2018, Sparen voor een comfortabel pensioen”,kunt u vinden op www.schroders.be/gisnl.

Lees ook corner

Investeringen 

[1]Dagelijkse uitgaven zoals voeding, kleding en huur/hypotheek.

[2]In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd in april 2018 een onafhankelijk online onderzoek uit onder meer dan 20.000 mensen die beleggen uit 30 landen in alle delen van de wereld waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, België, Spanje, het VK en de VS. “Mensen” wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste 10 jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht

[3]Alle soorten spaargeld die bedoeld zijn om pensioeninkomen te genereren, bv. bedrijfspensioenfonds, staatspensioenfonds, persoonlijk pensioen, ander spaar- en beleggingsvormen, kapitaal vrijmaken uit huis, geld/toelage van familie, erfenis

Dit bericht is geplaatst in Beleggingen, Geen categorie, Pensioen met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *