Vooruitzichten voor verantwoorde financiën in 2018 (deel I)

 Door Degroof Petercam

Laten we ons naar goede gewoonte eens stilstaan bij de vooruitzichten voor het nieuwe jaar. 2017 stond in het teken van klimaatverandering, en dat zal uiteraard opnieuw een hot topic worden voor duurzame en verantwoorde beleggingen in 2018. Vooral de financiering, omdat het enthousiasme voor groene obligaties (green bonds) steeds meer toeneemt. In ruimere zin worden de Sustainable Development Goals (de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling), steeds belangrijker voor de communicatie en strategie van ondernemingen, hoewel ze een bijna onopgemerkte lancering kenden. Er komt steeds meer communicatie, vooral als het gevolg van toenemende regelgeving op het vlak van ecologische, maatschappelijke en governance gegevens, zowel voor financiële als voor niet-financiële ondernemingen. Ten slotte treedt ook de kwestie van fiscaliteit en verantwoorde belastingen steeds meer op de voorgrond bij grote ondernemingen, die verplicht worden om hun belastingstrategie te herzien onder druk van de burgermaatschappij en regelgeving.

1. Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling

Als opvolger van de millenniumdoelstellingen werden de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling aanvankelijk bepaald voor landen. Aangezien ze echter werden aangekomen tijdens een periode waarin het bewustzijn bij beleggers groeide, en omdat de financieringsbehoeften steeds groter werden , heeft de financiële en niet-financiële private sector zich deze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling op het vlak van economie, maatschappij en milieu tegen 2030 snel eigen gemaakt. Het risico op ‘greenwashing’ kan aanzienlijk zijn, omdat de 17 gekleurde icoontjes een zeer mooie marketingtool zijn. De DDO zorgen er echter voor dat de toegevoegde waarde en de impact van duurzame en verantwoorde beleggingen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Het volstaat niet langer dat duurzame en verantwoorde beleggingsfondsen bepaalde sectoren of bedrijven gaan uitsluiten. Ze moeten voortaan aantonen dat hun beleggingen gericht zijn op de oplossingen van duurzame ontwikkeling. 2018 wordt daarom het jaar van de waarheid, waarin de impact van duurzame beleggingen op de proef zal worden gesteld.

2. Toenemende regelgeving inzake milieu-, maatschappelijke en governance informatie

“Comply or explain”. Dat wordt steeds meer het devies in het kader van de Europese regelgeving. Bedrijven en beleggers krijgen te maken met steeds meer regelgeving voor wat betreft hun verantwoordelijkheid ten overstaan van de maatschappij en de verschillende stakeholders. Bedrijven moeten voortaan verslag uitbrengen over hun milieu-, maatschappelijke en governance elementen. De Richtlijn 2014/95/EU regelt immers de publicatie van zogenaamde niet-financiële gegevens van grote ondernemingen, die deze vanaf 2018 in hun jaarverslag moeten opnemen. Het is jammer dat de Europese Commissie het heeft over niet-financiële gegevens en zich nog niet heeft afgestemd op de markttendensen die het eerder hebben over extra-financiële gegevens. Op die manier zou ze de financiële en economische impact erkennen van dergelijke ESG-informatie. Zo zullen bedrijven met meer dan 500 werknemers hun beleid moeten publiceren inzake milieubescherming, maatschappelijke verantwoordelijkheid en de behandeling van werknemers, het respect voor mensenrechten, anti-corruptiebeleid en de diversiteit van de raad van bestuur. Die laatste kan verwijzen naar de aanbevelingen van OESO op dat vlak. De OESO heeft immers dit jaar aanbevelingen uitgevaardigd voor verantwoord zakelijk gedrag voor multinationals en institutionele beleggers. Bovendien heeft de Commissie in juni jongstleden eveneens haar gedragsregels en –aanbevelingen gepubliceerd voor ondernemingen, om hen te helpen hun maatschappelijke en milieu-informatie te publiceren. Institutionele beleggers worden geconfronteerd met verschillende regels over dit onderwerp. De voornaamste zijn onder andere de IORP II Richtlijn, die professionele pensioeninstellingen zoals pensioenfondsen en pensioenplannen om uit te leggen hoe ze extra-financiële criteria in rekening brengen, of de herziening van de Richtlijn van de Rechten van Aandeelhouders, die in haar verschillende artikels vaak verwijst naar de verplichting om ESG-criteria op te nemen en er over te rapporteren. De Europese Commissie buigt zich nog steeds over de verplichtingen van institutionele beleggers en asset managers inzake duurzaamheid. Aangezien ze verplicht zijn om loyaal en voorzichtig te zijn, worden institutionele beleggers en asset managers geconfronteerd met fiduciaire verplichtingen, die expliciet milieu-, maatschappelijke en governance criteria (ESG) en duurzaamheid op lange termijn omvatten.

Lees ook corner Duurzame Beleggingen 

Ce contenu a été publié dans Actualiteit, Duurzame beleggingen, avec comme mot(s)-clé(s) , , , . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *